WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Пакет прикладних програм розв’язання задач для рівнянь з частинними похідними Maple - Курсова робота

Пакет прикладних програм розв’язання задач для рівнянь з частинними похідними Maple - Курсова робота

листа, далі потрібно нажати клавішу .
Довідкова система
Довідка дозволяє скоро знайти потрібну інформацію. В її основу покладено поняття гіпертекста, тобто документа, в якому містяться посилання на другий документ. Рухаючись по цих посиланнях можна отримати додаткову інформацію, що доповнює чи уточнює ту, яка міститься в початковому документі.
Гіперпосилання в гіпертекстових документах відображаються іншим кольром і можуть бути підкреслені. В системі Maple посилання відображаються бірюзовим кольором і підкреслені.
Документ Довідки являє собою робочий лист, який містить гіперзв'язки, що дозволяють загрузити інші документи Довідки. Панель інструментів довідкової системи містить кнопки, які означають: створити новий робочий лист, вивести на друк, копіювати в буфер обміну, маштаб 100%, , маштаб 150%, маштаб 200%, перехід до попередньої сторінки, перехід на сторінку з якої вернулися, перехід до попередньої в алфавітному порядку сторінки, перехід до наступної в алфавітному порядку сторінки, розвернути на всю робочу область. Також при виклику Довідки змінюється рядку головного меню, а контексна панель інструментів стає недоступною.
В меню Edit довідкової системи є команда Copy Examples - дозволяє скопіювати в Буфер обміну приклади, вставити їх в робочий лист. Команда Topic Search меню Help дозволяє знайти необхідний розділ довідки: для цього в поле Topic діалогового вікна пошуку розділа потрібно задати декілька перших букв і в списку Matching Topics відобразяться всі розділи, що починаються на введену послідовність букв. Команда Full Text Search (Повний пошук тексту) дозволяє знайти всі сторінки Довідки, в яких міститься заданий в поле Word(s) діалогового вікна цієї команди текст, але для початку пошуку потрібно натиснути кнопку Search. Команда History (Історія) відображає всі переглянуті в процесі роботи сторінки Довідки і дозволяє перейти на довільну із них. При роботі з Довідкою може бути відкрито багато довідкових сторінок і щоб закрити всі вікна цих сторінок потрібно в меню Window вибрати команду Close All Help (Закрити всі сторінки Довідки).
Отримати довідкову інформацію можна і не використовуючи команди меню Help, а набравши команду ?topic, де topic означає їм'я пакета, команди або службового слова Maple.
Об'єкти та змінні Maple
Maple має свою мову з допомогою якої відбувається діалог користувача з системою. Базовими поняттями є об'єкти та змінні, із яких з допомогою математичних операцій складаються вирази.
Найпростішими об'єктами є числа, константи, рядки.
Числа
Числа можуть бути цілими, звичайними дробами, радикалами, комплексними. Перші три типи чисел дозволяють отримувати точні обчислення, без заокруглень, а комплексні можуть бути як точними так і наближеними.
Цілі числа задаються у вигляді послідовності цифр від 0 до 9. Від'ємні числа задаються знаком (-) перед числом. Над цілими числами виконують такі дії як додавання (+), віднімання (-), множення (*), ділення (/) і обчислення факторіалу (!). Також крім звичайних арифметичних дій Maple пропонує великий набір команд, що дозволяють виконувати ще такі дії : розклад на прості множники (ifactor), знаходження найбільшого спільного дільника двох цілих чисел (igcd), перевіряє чи є ціле число простим (isprime) і багато іншого. Результатом команди isprime ( ) є константа true ( істина) і false (хибна).
Звичайні дроби задаються з допомогою ділення двох цілих чисел. Maple автоматично здійснює скорочення дробів. Над звичайними дробами можна виконувати всі основні арифметичні операції. Якщо потрібно результат одержати у вигляді десяткового дробу, то треба виконати команду evalf ( ).
Радикали задаються як результат піднесення до дробового степеня цілих або дробових чисел або обчислення з них квадратного кореня функцією sqrt ( ), або обчислення кореня n-го степеня з допомогою функції surd (число,n). Операція піднесення до степеня в Maple задається символом ^. При піднесенні до степеня дробів їх потрібно взяти в дужки і в дужки треба взяти дробовий показник степеня.
Комплексні числа. В Maple для задання використовується константа I. Для виділення із комплексного числа дійсної та уявної частини використовуються дві функції: Re ( ) для дійсної і Im ( ) для уявної. Обчислити аргумент можна з допомогою функції arqument ( ).
Константи
Крім чисел, які задаються користувачем, Maple містить ряд констант, до значень яких можна звертатися з допомогою деякого імені. Наприклад:
Pi Число ? = 3.141592654...
I
Infinity Нескінченність ?.
Якщо ідуть підряд дві строки розділені пропуском, табуляцією, то ці дві строки з'єднуються в одну так, що друга іде за першою без пропуску.
Змінні
Кожна змінна в Maple має ім'я, яке являє собою послідовність латинських символів, що починається з букви. Крім букв в іменах змінних можуть використовуватися цифри і знак підкреслення, але першим символом повинна бути буква. Наприклад:
MyName, myname, my_name.
В якості імені не можна використовувати зарезервовані слова мови Maple:
and, save, stop, then, next, for, options, module, else, not.
Вирази
Вирази являють собою комбінацію імен змінних, чисел і других об'єктів Maple з'єднаних знаками допустимих операцій. Єдиним призначенням виразу є його обчислення і одержання деякого результату. Якщо у виразах використовується змінна, якій не присвоєно ніякого значення, то така змінна розглядається системою Maple як невідома величина, а вираз, що містить невідомі, називається символьним виразом. Якраз для роботи з такими виразами і розроблялася Maple.
Важливою операцією в Maple, звязану з виразами є операція присвоєння (:=) і має вигляд
змінна := вираз;
Тут у лівій частині задається ім'я змінної, а в правій частині довільний вираз. Зміст цього оператора полягає в тому, що змінній в лівій частині присвоюється значення виразу, що стоїть у правій частині. Далі, якщо потрібно буде використати вираз із лівої частини операції присвоєння, то достатньо зіслатися на ім'я змінної, вказане в правій частині операції.
В математичних виразах майже завжди використовуються різноманітні математичні функції. В Maple визначений великий набір стандартних математичних функцій. Нижче представлено основні математичні функції і відповідний їм синтаксис Maple.
Функція Синтаксис Maple Функція Синтаксис Maple
ln(x) ln(x) loq(x) sh(x) sinh(x)
sin(x) sin(x) ch(x) cosh(x)
cos(x) cos(x) th(x) tanh(x)
tg(x) tan(x) arcsin(x) arcsin(x)
sec(x) sec(x) arccos(x) arccos(x)
cosec(x) csc(x) arctg(x) arctan(x)
ctg(x) cot(x)

 
 

Цікаве

Загрузка...