WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Пакет прикладних програм розв’язання задач для рівнянь з частинними похідними Maple - Курсова робота

Пакет прикладних програм розв’язання задач для рівнянь з частинними похідними Maple - Курсова робота

обчислень:
Before Cursor - перед курсором;
After Cursor - після курсора.
Paragraph -вставка області вводу текстових коментарів:
Before Cursor - перед курсором;
After Cursor - після курсора.
Window - команди цього меню призначені для роботи з декількома відкритими документами в Maple:
Cascade - вікона каскадом;
Vertikal - вікна вертикально;
Close All - вікна всі відкриті закрити.
Особливістю головного меню є те, що якщо на робочому листі виділяється графічний об'єкт, то воно змінюється відображаючи специфіку роботи з графікою Maple. Ще однією особливістю цього меню є те, що деякі його меню не доступні, поки на робочому листі не появиться відповідний об'єкт, для роботи з яким вони произначені.
Нижче рядка головного меню знаходиться основна панель інструментів, що містить кнопки, які дублюють команди основного меню, що найчастіше використовуються. Зокрема такі як : відкрити новий файл, швидке збереження файлу, виведення на принтер; копіювати, вирізати, вставити фрагмент використовуючи буфера обміну. Ця панель не має властивості адаптуватися до виділених на робочому листі об'єктів і склад її кнопок є постійним.
Під основною панеллю інструментів розміщена контексна панель інструментів. ЇЇ вигляд залежить від того, в якій області робочого листа розміщений курсор і що в цій області відображається. Існує п'ять видів контексних панелей інструментів:
" для виділеного двовимірного графіка;
" для виділеного тровимірного графіка;
" для виділеної анімаційної графіки;
" для області виводу робочого листа;
" для області вводу робочого листа.
Велику частину вікна інтерфейса займає робоча область. Саме в ній містяться робочі листи, в яких вводяться команди і відображаються результати їх виконання. Інтерфейс Maple є багатодокументним і дозволяє відкрити і працювати одночасно з декількома робочими листами.
В нижній частині інтерфейса розміщений рядок статусу, в якому відображаються деякі параметри, що відносяться до системи Maple, а також коротка інформація відносно вибраної команди меню або кнопки панелі інструментів.
Під час роботи для всіх об'єктів робочого листа (графіка, вивід результатів виконання команд, команда в області вводу) можна викликати контексне меню, яке буде містити набір команд, що застосовуються до даних об'єктів. Для цього достатньо розташувати курсор миші над відповідним об'єктом і натиснути праву кнопку миші. Появиться контексне меню - невелика панель з набором команд, які можна застосувати до цього об'єкта.
Робочий лист - це основний документ, який Maple створює і з яким він працює. При закінченні роботи його можна зберегти на диску чи відкрити наступного разу для перегляду чи внесення змін.
Області введення та виведення
Робочий лист складається із області введення та області виведення.
Область введення - це область робочого листа, в якій користувач вводить інформацію. Цією інформацією можуть бути як команди Maple так і текстові коментарі. При створенні нового робочого листа режим введення команд встановлюяться по замовчуванню і появляється символ >, після якого розміщений мигаючий курсор. Користувач вводить із клавіатури команди і натиснувши передає їх на обробку символьному аналізатору Maple. Якщо команда введена правильно, то в області виведення появиться результат її виконання, а якщо вона містить синтаксичні помилки, то система друкує повідомлення про це. Для виправлення помилок потрібно повернутися до оператора, виправити і знову виконати. Після виконання введеної команди система очікує на наступну команду від користувача. Команди можна відображати або в формі синтаксиса мови Maple, або в математичному вигляді. Щоб команда відобразилася в математичному вигляді потрібно виконати команду Insert Standart Math Input, при цьому курсор зміниться на знак питання. Режим введення текстових коментарів - це такий режим, при якому інформація в області введення розглядається як звичайний текст, а не як команди Maple, які потрібно виконати. Такі коментарі зручно використовувати, коли потрібно описати постановку задачі і основні моменти алгоритму її роз'вязання. Щоб почати вставку текстового коментаря в робочий лист Maple, потрібно виконати команду Insert Text. В текстовий коментар можна помістити математичну формулу. Для цього потрібно виконати команду Insert Standard Math. Якщо команда не поміщається в одному рядку поля, то Maple автоматично переносить продовження в наступний рядок і така команда буде одним цілим.
Кожна команда повинна обов'язково закінчуватися розділовим знаком. В Maple це є (;) і (:). Якщо після введення команди поставити (;), то в області виведення відобразитьсяться результат. При використанні (:) команда виконується, але результати її роботи не відображаються в області виведення.
Результати виконання операторів, введених в області введення, відображаються в області виведення. Виведення графіки можна здійснити в робочий лист (режим по замовчуванню) або в окреме вікно. Для цього потрібно виконати відповідно команди Inline і Window підменю Plot Display меню Options. Виведення графіків в окремому вікні є корисним для відображення проміжних результатів розрахунків, бо графічне відображення, що знаходиться на робочому листі збільшує розмір файла при зберіганні.
Електронна таблиця
При розв'язуванні математичних задач часто потрібно скласти таблицю значень деякої функції. У Maple для цього використовується об'єкт електронна таблиця, яка вставляється в робочий лист Insert Spreadsheet. Робиться доступним меню Spreadsheet основного меню Maple, і на контексні панелі інструментів відображаються кнопки команд, які призначені для роботи із електронною таблицею. Зовнішній вигляд електронної таблиці такий самий як і Excel. Кожна клітинка має свій адрес, який складається із ім'я стовпця та номера рядка, в яких вона розміщена. Якщо в електронній таблиці виділена клітинка, то введення з клавіатури направляється в неї, але в її полі не відображається, воно відображається в полі введення контексної панелі інструментів, а сама клітинка заштриховується перехресними лініями. Для збільшення розмірів електронної таблиці її потрібно виділити, підвівши курсор миші до границі електронної
таблиці і клацнути лівою кнопкою. Потім потрібно захватити мишкою один із невеликих чорних прямокутників, що розміщені по периметрі виділення і називаються маркерами розміру та перетягнути його для збільшення розмірів електронної таблиці. Можна змінювати зовнішній вигляд клітинок. Для цього призначені команди Row Height і Row Width меню Spreadsheet, що означають відповідно задання висоти і ширини клітинок.
Щоб добавити назву робочого листа потрібно встановити курсор на першій команді Maple, виконати Insert Execution Group Before Cursor і оскільки потрібно ввеститекст, то перетворим його в текстовий коментар. Контексна панель інструментів після цих дій буде готова до введення тексту. При вставці текстового коментаря виберем стиль Title (Назва) та введем назву робочого

 
 

Цікаве

Загрузка...