WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Зберігання інформації - Реферат

Зберігання інформації - Реферат

варіантів. Складові частини інтерфейсу представлені на мал. 1.12.
Мал. 1.12. Складові частини інтерфейсу
Технологія представлення інформації повинна давати додаткові можливості для розуміння даних користувачами, тому доцільне використання графіки, діаграм, карт. Користувацький інтерфейс доцільно будувати на основі концептуальної моделі предметної області, яка представляється сукупністю взаємозв'язаних об'єктів зі своєю структурою. Проте доступ до об'єктів і їх екземплярів можливий тільки через систему вікон різних типів. Ряд вікон пов'язаний з конкретним об'єктом. Відповідно до цього в сценарії роботи користувача при інформаційному наповненні понять предметної області виділяємо дві фази: вибір вікон; робота з вікнами.
Для спрощення роботи вікна можна групувати відповідно до функціональних потреб. З цією метою вводиться механізм розділів, який надає можливість створення ієрархії функціонально орієнтованих розділів, в кожен з яких включається необхідний набір інших розділів і вікон. За допомогою специфікації вікон для кожного з об'єктів можливо вказати допустимі режими роботи з екземплярами і склад видимих атрибутів з режимами роботи з ними. Можливо відібрати декілька розділів і декілька вікон в них одночасно. Таким чином, фаза вибору об'єктів повинна підтримуватися наступними функціями: ? роботою із загальним каталогом вікон в головному розділі; ? створенням нового розділу; ? видаленням розділу; ? редагуванням опису розділу; ? передачею визначень і вікон між розділами; ? рухом за ієрархією розділів; ? відбором розділів для роботи; ? відбором вікон для роботи. Позиції вікон можуть бути пов'язані з іншими вікнами через відповідні команди з типового набору. По суті специфікація вікон задає сценарій роботи з екземплярами. Вікно - засіб взаємозв'язку користувача з системою. Вікно представляється як спеціальний об'єкт. Проектуванням користувацького інтерфейсу є процес специфікації вікон. Прикладом віконного інтерфейсу є інтерфейс MS Windows, що використовує метафору робочого столу і включає ряд понять, близьких до природних (вікна, кнопки, меню і так далі). Користувач інформаційної системи переважно вимушений використовувати дані з самих різних джерел: файлів, баз даних, електронних таблиць, електронної пошти ітак далі. При цьому дані мають саму різну форму: текст, таблиці, графіка, аудіо- і відеодані та ін. У зв'язку з цим виникає проблема інтеграції джерел інформації, що полягає в тому, що, по-перше, користувачеві повинні надаватися не дані, а інформація у формі максимально зручній для сприйняття, по-друге, він повинен використовувати єдиний універсальний інтерфейс, що дозволяє одноманітно працювати з підготовленою інформацією. Пасивні користувачі, які іноді називаються споживачами, володіють певними специфічними якостями, пов'язаними з відсутністю часу, бажання і кваліфікації для глибшого вивчення використовуваних інструментальних засобів. В цьому випадку алгоритм спілкування з системою повинен бути гранично простим. Інша частина користувачів вимагає надання достатньо широкого кола засобів активного впливу на виконувані інформаційні процеси. Цим вимогам задовольняє Web-технологія. Розвиток засобів обчислювальної техніки привів до ситуації, коли замість традиційних параметрів - продуктивність, пропускна спроможність, об'єм пам'яті, вузьким місцем став інтерфейс користувача. Першим кроком на шляху подолання кризової ситуації стала концепція гіпертексту, вперше запропонована Теодором Хольмом Нельсоном. За своєю суттю гіпертекст - це звичайний текст, що містить посилання на власні фрагменти і інші тексти (мал. 1.13). Аналогом гіпертексту можна вважати книгу, зміст якої за своєю суттю представляє посилання на розділи, теми, сторінки. Усередині книги містяться посилання на інші джерела. Подальший розвиток гіпертекст отримав з появою мережі Інтернет, що дозволила розміщувати тексти на різних, територіально віддалених комп'ютерах. При цьому було потрібне подальше вдосконалення інтерфейсу, оскільки той, що є не дозволяв представити різноманітну інформацію різної природи, був обмежений і складний для сприйняття, був відсутній доступ багатьох споживачів до єдиного масиву структурованої інформації. В результаті була запропонована і реалізована концепція навігатора Web. Web-сервер виступає як інформаційний концентратор, отримуючий інформацію з різних джерел і в однорідному вигляді представляє її користувачеві. Засоби Web забезпечують також представлення інформації з потрібним ступенем деталізації за допомогою Web-навігатора. Таким чином, Web - це інфраструктурний інтерфейс для користувачів різних рівнів.
Мал. 1.13. Гіпертекст
Безперечною перевагою Web-технології є зручна форма надання інформаційних послуг споживачам, що має наступні особливості: ? інформація надається споживачеві у вигляді публікацій; ? публікація може об'єднувати інформаційні джерела різної природи і географічного розташування; ? зміни в інформаційних джерелах миттєво відображаються в публікаціях; ? у публікаціях можуть міститися посилання на інші публікації без обмеження на місцезнаходження і джерела останніх (гіпертекстові посилання); ? споживчі якості публікацій відповідають сучасним стандартам мультимедіа (доступні текст, графіка, звук, відео, анімація); ? публікатор не піклується про процес доставки інформації до споживача; ? число потенційних споживачів інформації практично не обмежене; ? публікації відображають поточну інформацію, час запізнювання визначається виключно швидкістю підготовки електронного документа; ? інформація, надана в публікації, легко доступна завдяки гіпертекстовим посиланням і засобам контекстного пошуку; ? інформація легко засвоюється споживачем завдяки широкому спектру образотворчих можливостей, що надаються Web-технологією; ? технологія не пред'являє особливих вимог до типів і джерел інформації;
? технологія допускає масштабовані рішення: збільшення числа одночасно обслуговуваних споживачів не вимагає радикальної перебудови системи.

 
 

Цікаве

Загрузка...