WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Зберігання інформації - Реферат

Зберігання інформації - Реферат

даних, що об'єднуються в інтегровану систему; 6.Несумісні дані. Незалежні бази даних, спроектовані без координації, які вимагають об'єднання.
Важливий вплив на процес створення БД надає внутрішній зміст інформації. Існує два напрями: ? прикладні БД, орієнтовані на конкретні застосування, наприклад, може бути створена БД для обліку і контролю надходження матеріалів; ? предметні БД, орієнтовані на конкретний клас даних, наприклад, наочна БД "Матеріали", яка може бути використана для різних застосувань. Конкретна реалізація системи баз даних з одного боку визначається специфікою даних наочної області, відображеної в концептуальній моделі, а з іншого боку типом конкретної СУБД (МБД), що встановлює логічну і фізичнуорганізацію. Для роботи з БД використовується спеціальний узагальнений інструментарій у вигляді СУБД (МБД), призначений для управління БД і забезпечення інтерфейсу користувача. Основні стандарти СУБД: ? незалежність даних на концептуальному, логічному, фізичному рівнях; ? універсальність (по відношенню до концептуального і логічного рівнів, типу ЕОМ); ? сумісність, ненадмірність; ? безпека і цілісність даних; ? актуальність і керованість. Існують два основні напрями реалізації СУБД: програмний і апаратний. Програмна реалізація (надалі СУБД) є набором програмних модулів, працює під управлінням конкретною ОС і виконує наступні функції: ? опис даних на концептуальному і логічному рівнях; ? завантаження даних; ? зберігання даних; ? пошук і відповідь на запит (транзакцію); ? внесення змін; ? забезпечення безпеки і цілісності. Забезпечує користувача наступними мовними засобами: ? мовою опису даних (МОД); ? мовою маніпулювання даними (ММД); ? прикладною (вбудованою) мовою даних (ПМД, ВМД). Апаратна реалізація передбачає використання так званих машин баз даних (МБД). Їх поява викликана збільшеними об'ємами інформації і вимогами до швидкості доступу. Слово "машина" в терміні МБД означає допоміжний периферійний процесор. Термін "комп'ютер БД" - автономний процесор баз даних або процесор, що підтримує СУБД. Основні напрями МБД: ? паралельна обробка; ? розподілена логіка; ? асоціативні ЗП; ? конвеєрні ЗП; ? фільтри даних та ін.
На мал. 1.10 представлена сукупність процедур проектування БД, які можна об'єднати в чотири етапи. На етапі формулювання і аналізу вимог встановлюються цілі організації, визначаються вимоги до БД. Ці вимоги документуються у формі, доступній кінцевому користувачеві і проектувальникові БД. Зазвичай при цьому використовується методика інтерв'ювання персоналу різних рівнів управління. Етап концептуального проектування полягає в описі і синтезі інформаційних вимог користувачів в первинний проект БД. Результатом цього етапу є високорівневе представлення інформаційних вимог користувачів на основі різних підходів. В процесі логічного проектування високорівневе представлення даних перетвориться в структурі використовуваної СУБД. Отримана логічна структура БД може бути оцінена кількісно за допомогою різних характеристик (число звернень до логічних записів, об'єм даних в кожному застосуванні, загальний об'єм даних і так далі). На основі цих оцінок логічна структура може бути вдосконалена з метою досягнення більшої ефективності.
Мал. 1.10. Сукупність процедур проектування БД На етапі фізичного проектування вирішуються питання, пов'язані з продуктивністю системи, визначаються структури зберігання даних і методи доступу. Весь процес проектування БД є ітеративним, при цьому кожен етап розглядається як сукупність ітеративних процедур, в результаті виконання яких отримують відповідну модель. Взаємодія між етапами проектування і довідковою системою необхідно розглядати окремо. Процедури проектування можуть використовуватися незалежно у разі відсутності довідкової системи. Сама довідкова система може розглядатися як елемент автоматизації проектування. Етап розчленовування БД пов'язаний з розбиттям її на розділи і синтезом різних додатків на основі моделі. Основними чинниками, що визначають методику розчленовування, крім вказаних на мал. 1.10 є: розмір кожного розділу (допустимі розміри); моделі і частоти використання додатків; структурна сумісність; чинники продуктивності БД. Зв'язок між розділом БД і додатками характеризується ідентифікатором типу додатку, ідентифікатором вузла мережі, частотою використання додатку і його моделлю. Моделі додатків можуть бути класифіковані таким чином: 1. Додатки, що використовують єдиний файл; 2. Додатки, використовуючі декілька файлів, в тому числі: ? які допускають незалежну паралельну обробку; ? які допускають синхронізовану обробку. Складність реалізації етапу розміщення БД визначається багатоваріантністю. Тому на практиці рекомендується в першу чергу розглянути можливість використання певних допущень, що спрощують функції СУБД, наприклад, допустимість тимчасового розузгодження БД, здійснення процедури обновлення БД з одного вузла та ін. Такі допущення роблять великий вплив на вибір СУБД і дану фазу проектування. Засоби проектування і оціночні критерії використовуються на всіх стадіях розробки. Будь-який метод проектування (аналітичний, евристичний, процедурний), реалізований у вигляді програми, стає інструментальним засобом проектування, практично не підвласним впливу стиля проектування. В даний час невизначеність при виборі критеріїв є найбільш слабким місцем в проектуванні БД. Це пов'язано з складністю опису і ідентифікації нескінченного числа альтернативних рішень. При цьому слід мати на увазі, що існує багато ознак оптимальності, що є невимірними, їм важко дати кількісну оцінку або представити їх у вигляді цільової функції. Тому оціночні критерії прийнято ділити на кількісні і якісні. Найчастіше використовуються критерії оцінки БД, згруповані в такі категорії:
Кількісні критерії: час, необхідний для відповіді на запит, вартість

 
 

Цікаве

Загрузка...