WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Пропедевтичний курс інформатики як навчальний предмет - Реферат

Пропедевтичний курс інформатики як навчальний предмет - Реферат

процедурно-дедуктивних систем.
Для структуризації процесу спілкування активно використовується апарат процедур і макрозасоби.
В задачах інформаційного пошуку незамінні різноманітні пошукові механізми - від простого перебору до складних пошукових механізмів в системах управління базами даних і пошукових систем Інтернету.
Для інструментування діяльності, тобто для підвищення ефективності праці (в першу чергу, інтелектуальної праці, яка раніше не автоматизувалася), дуже важливо використовування систем прикладних програм, з яких, як з набору дитячих кубиків, можна конструювати дієві і продуктивні засоби для розв'язання задач в своїй предметній галузі.
Таким чином, шлях від концептуальної бази інформатики до соціального завдання інформаційного суспільства - формування сучасного стилю мислення у цілого покоління - можна (дещо умовно) представити схемою, яка підсумовує логіку обґрунтовування шкільної інформатики.
Отже, становлення шкільного курсу інформатики пов'язане не з модою на комп'ютери, не з престижністю комп'ютеризованого навчального закладу, не з широким розповсюдженням обчислювальної техніки, а з концептуальними можливостями інформатики як природно-наукової дисципліни, здатної сформувати уміння і навики, сукупність яких утворює операційний стиль мислення. Завдання формування мислення у покоління молодих людей розглядається як найважливіша мета інформатизації освіти.
Отже, становлення курсу інформатики в школі треба розглядати як позитивну і конструктивну реакцію системи освіти на соціальне замовлення сучасного інформаційного суспільства.
Ясно, що в такій широкій, соціальній постановці йдеться не про окремі елітні, спеціалізовані або професійні школи, а масову, загальноосвітню сучасну школу.
Проблема формування стилю мислення, адекватного вимогам інформаційного суспільства, по праву може вважатися головним аргументом в обґрунтовуванні шкільного курсу інформатики. Головним, але не єдиним. Разом з світоглядними аспектами інформаційної освіти школярів, не меншу значущість мають аспекти технологічні: молодих людей, які вступають у життя, треба навчити використовуванню інформаційних технологій - інструментарію існуючих систем і засобів інформаційного суспільства. Поширеність комп'ютерів, мікропроцесорів, роботів, прикладних програмних і інформаційних систем, телекомунікацій і інформаційних мереж сьогодні така значна, що уміння використовувати їх в повсякденному житті стає елементом загальної культури людини. В діалектичному розвитку стратегічної мети шкільної інформатики гасло загальної комп'ютерної грамотності, характерне для першого етапу шкільної інформатики, поступово витіснилося більш актуальним гаслом інформаційної культури. В численних прикладних галузях комп'ютер продемонстрував свою можливість автоматизувати різні форми діяльності людини, у тому числі форми інтелектуальної діяльності, яка раніше не автоматизувалися. Педагоги відчувають це в своїй предметній області - шкільній педагогіці.
Дидактичні якості комп'ютера зробили його ефективним інструментом на уроках з всіх без виключення шкільних предметів. Тому природно виникає ще одна важлива мета комп'ютеризації шкільного навчального процесу: вдосконалення частинних методик і, враховуючи міжпредметні зв'язки, вдосконалення змісту шкільних предметів під концептуальним (теоретичним) і інструментальним (практичним) впливом інформатики.
Два найголовніші завдання інформатики в школі - формування стилю мислення учнів і вдосконалення предметних методик - вимагають раннього введення курсу інформатики. Виходячи, з одного боку, з мети (формування стилю мислення), а з другого боку, з умов (в початковій школі починає складатися мислення молодої людини), можна зробити однозначний висновок: світоглядний курс інформатики повинен починатися в початковій школі.
Вище підкреслювалося фундаментальне, методологічне значення основних навиків операційного стилю мислення. По своїй фундаментальності вони можуть ставитися в один ряд з розвитком кількісних і просторових уявлень, з умінням абстрагувати, схематизувати, з іншими фундаментальними елементами математичного розвитку. Проводячи паралель між основними уміннями і навиками операційного стилю мислення і математичним розвитком школярів, можна прийти до того ж важливому організаційному висновку про необхідність курсу раннього навчання інформатиці в школі. Формування навиків операційного стилю мислення потрібно починати одночасно з виробленням основних математичних понять і уявлень, тобто в молодших класах початкової школи. Така організаційна схема дозволяє природно ввести операційний стиль мислення в систему умінь і навиків, які формуються в школі.
Виявляється, що вивчення основ інформатики в більш пізньому віці пов'язане з необхідністю ламати сталі погляди і звички дитини, що істотно ускладнює і уповільнює процес навчання і виховання.
Другий з названих вище аргументів необхідності інформатизації шкільної освіти - вдосконалення частинних методик - з тією ж очевидністю вимагає введення курсу раннього вивчення основних понять інформатики і раннього вироблення навичок спілкування з комп'ютером. Насправді, для того, щоб (і перш ніж!) застосовувати комп'ютер на предметних уроках, слід заздалегідь добитися повного автоматизму у використовуванні цього дидактичного інструменту. Важливо, щоб для школяра, який застосовує комп'ютер на будь-якому уроці, не ставали проблемами пошук тієї або іншої клавіші, орієнтація в представленій на екрані навчальної інформації, операції збереження даних і результатів. В іншому випадку учні на уроці - комп'ютеризованій наочній лабораторній роботі - з хімії, іноземної мови, історії і т.д. (як це неодноразово спостерігалося) затрачують час, переборюють психологічну напруженість, докладають розумові зусилля не на зміст предмету, а на другорядні (по відношенню до дисципліни, що вивчається) операції з технологічним інструментарієм.
Поряд з наведеними вище теоретичними аргументами на користь раннього навчання інформатики говорили такі практичні докази, як численні педагогічні експерименти з навчанню інформатиці дітей молодшого шкільного і навіть дошкільного віку. Ці різноманітні експерименти як в ближньому, так і в дальньому зарубіжжі, переконливо показали, що діти молодшого шкільного віку не тільки можуть засвоїти прийоми програмування, але (що набагато важливіше!) швидше, міцніше і природніше освоюють фундаментальні поняття інформатики, які сприяють формуванню світоглядних концепцій дитини.
Таким чином, і теорія, і практика педагогіки сходилися в необхідності наскрізної безперервної інформаційної освіти, яка починається з перших шкільних кроків і завершується (якщо говорити про шкільний етап освіти) з останнім шкільним дзвінком.
При цьому абсолютно ясно (знову-таки виходячи з основних завдань шкільної інформатики), що йдеться непро допрофесійну підготовку майбутніх програмістів в рамках шкільного предмету "Інформатика", а про загальноосвітній курс, який, по суті, представляє собою курс інформаційно

 
 

Цікаве

Загрузка...