WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Пропедевтичний курс інформатики як навчальний предмет - Реферат

Пропедевтичний курс інформатики як навчальний предмет - Реферат

програмним забезпеченням, програміст може конструювати свою програму з блоків готових програм, написаних, можливо, на різних мовах. Крім того, користувачу, який не є професіоналом в програмуванні, для ефективного спілкування з комп'ютером важливо уміти "запроцедурити конструкції", які часто використовуються, для того, щоб далі користуватися ними як елементарними командами.
5) Навик вчасного звертання до комп'ютера при розв'язанні задач з різних предметних галузей.
Якщо цей навик не вироблений (не доведений до рівня звички), то навіть людина, яка усвідомлює актуальність відзначених вище навиків і умінь, може не здогадатися звернутися до комп'ютера, якщо таке завдання прямо не поставлене. Часто можна спостерігати ситуації, коли користувач, який сидить біля екрану сучасного комп'ютера, тягнеться до олівця і листочка паперу, щоб зробити тривіальні обчислення або проміжні записи.
6) Технічні навики взаємодії з комп'ютером, зокрема уміння працювати клавіатурою і мишею.
Формування перерахованих навиків у всіх тих, хто стикається з обчислювальною технікою, тобто практично у більшості людей Землі, представляється необхідним для забезпечення ефективного використовування ресурсів нового інформаційного суспільства.
Емпіричні спостереження феномена стилю мислення "програміста" були узагальнені в працях Андрія Петровича Єршова: нове поняття, яке неточно характеризує лише професійні особливості мислення, було замінене специфічною назвою операційний стиль мислення. Примітно, що відбулося це в ті роки, коли А. П. Єршов висунув популярне гасло "Програмування - друга письменність!"
Особливості операційного стилю мислення спочатку пов'язували з необхідними для професійного програміста навиками і уміннями, які дозволяли представникам цієї професії (а також користувачам-непрофесіоналам) активно використовувати могутній інструмент нового часу - комп'ютер. Прив'язані до однієї (хоча і перспективної) спеціальності, ці уміння і навики здавалися вузько спрямованими, технологічними. Втім, навіть ця їх оцінка примусила говорити про важливість такої психологічної категорії, як операційний стиль мислення, у зв'язку з широким і постійно зростаючим розповсюдженням комп'ютерів, їх високою продуктивністю. Серед авторитетних фахівців була поширена думка: у зв'язку з високою вартістю комп'ютерів, з одного боку, і їх великою продуктивністю, з іншого, буде потрібно величезна кількість програмістів, покликаних забезпечувати програмами зростаючий парк обчислювальних машин. А це здавалося переконливим аргументом на користь необхідності навчання армії фахівців, для якої технологічні навики стилю мислення "програміста" стали б першочерговими, а їх формування склало б головною педагогічною задачею сучасної школи.
Проте, хоча теза про необхідність вивчення інформатики в загальноосвітній школі вірна, аргументування цієї тези лежить поза проблемою професійної підготовки програмістів. Дійсно, роль перерахованих вище умінь і навиків виявляється набагато значимішою за "технологічні знання", які дозволяють підняти продуктивність комп'ютерної техніки і ефективність її використовування. У філософському, соціальному і педагогічному плані кожний з них має самостійне (і дуже важливе) значення в системі навиків розумових дій, необхідних кожній сучасній освіченій людині.
Так, уміння планувати структуру цілеспрямованих дій необхідне в будь-якому науковому дослідженні, в будь-якому виробництві, в армії, в суспільному житті колективу, в побуті. Особливо важливо уміння планувати свою діяльність для педагога: план є визначальним документом в діяльності шкільного вчителя.
Уміння будувати інформаційні моделі - це лише окремий випадок уміння правильно будувати моделі взагалі. Це уміння необхідне в будь-якому науковому дослідженні, в будь-якій конструкторській або технологічній розробці, коли створенню нового об'єкту (мабуть, дуже дорогого або небезпечного) повинен передувати етап моделювання.
Уміння організувати пошук інформації необхідне в будь-якій науковій, творчій, технічній роботі, незалежно від того, де і як зберігається інформація: в архіві, в бібліотеці, в патентній картотеці або (в окремому випадку) в пам'яті комп'ютера.
Уміння структурувати спілкування людей відповідно до компетенції сторін нітрохи не менше важливо, ніж міжмашинні або людино-машинні комунікації. Відсутність такої якості істотно утрудняє діалог людей. Звичайно високо цінують співбесідників, здатних порозумітися з будь-яким співбесідником. Викладачу особливо важливо вміти доступно і чітка формулювати свою думку: про один і той же факт можна говорити з третьокласником, із студентом-випускником і професором університету. Проте в кожному з цих випадків інформація буде передана різними порціями, структурованими відповідно до рівня ерудиції співбесідника.
Нарешті, уміння інструментувати свою діяльність, тобто знаходити в кожній ситуації адекватні засоби для розв'язання поставленої задачі, важливо незалежно від того, які інструменти знаходяться у розпорядженні людини - рахівниці, калькулятор, записник. На прикладі комп'ютерів необхідність такої якості стає ще більш наочною.
Паралелі "технологічних умінь" і навиків, які характеризують стиль мислення "програміста", з одного боку, і загальнозначущих умінь і навиків операційного мислення, з другого боку, проведені тут не випадково. Навики операційного стилю мислення, хоча і виглядають безпосереднім продовженням і розширенням "технологічних умінь" спілкування з комп'ютером, мають загальнокультурну, загальноосвітню, загальнолюдську цінність і потрібні в сучасному інформаційному суспільстві кожній людині, незалежно від прикладних задач його професійної діяльності. Саме тому формування цих навиків повинно здійснюватися у масовій загальноосвітній школі.
2.Обґрунтовування шкільного курсу інформатики
Як було з'ясовано вище, інформаційне суспільство висуває перед масовою загальноосвітньою школою глобальне соціальне завдання - підготовка покоління молодих людей з новим стилем мислення. Таке завдання не може бути виконане в рамках традиційних шкільних дисциплін, оскільки жодна з наукових дисциплін, зміст яких відображений в шкільних предметах, не володіє достатньо розвинутим концептуальним запасом для виконання відповідних дій. Ні гуманітарні дисципліни, ні біологічні науки, ні фізика, астрономія або хімія, ні навіть математика не мають в своєму складі такої системи понять, яка дозволила б в повному об'ємі сформувати уміння і навики операційного стилю мислення.
І лише інформатика може запропонувати суспільству такий необхідний дидактичний інструментарій.
Дійсно, для планування структури дій в інформатиці можуть використовуватися різноманітні управляючі структури - послідовності, розгалуження, цикли, процедури, рекурсії.
Для інформаційного моделювання об'єктів і систем ефективно застосовуються різноманітні структури даних - від простихструктур, які використовуються в управлінні виконавцями і в мовах програмування, до розвинутих ієрархічних, мережних, реляційних і

 
 

Цікаве

Загрузка...