WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Пропедевтичний курс інформатики як навчальний предмет - Реферат

Пропедевтичний курс інформатики як навчальний предмет - Реферат


Реферат на тему:
Пропедевтичний курс інформатики як навчальний предмет
План
1. Формування операційного стилю мислення як соціальне замовлення інформаційного суспільства загальноосвітній школі
2. Обґрунтовування шкільного курсу інформатики
1. У соціальному плані історія людського суспільства визначає такі епохи: первіснообщинний лад, рабовласницький, феодалізм, капіталізм, соціалізм, комунізм. Лише порівняно недавно люди звернули увагу на іншу класифікацію історичних епох, пов'язану не з соціальною, а з технологічною історією людства.
Першим етапом в технологічній історії була епоха матеріального суспільства. Час, що тривав від первісних печер до (приблизно) епохи Великих географічних відкриттів, характеризується тим, що основним ціннісним критерієм у людей вважалися матеріальні ресурси (коштовності, худоба, нерухомість, знаряддя праці). Цей дуже тривалий період змінився епохою енергетичного суспільства, коли місце матеріальних ресурсів як головного критерію, який визначає впливовість і могутність окремих володарів, держав ти народів, зайняли ресурси енергетичні. Дійсно, на початку минулого століття в числі провідних країн світу були ті, що володіли найбільшими енергетичними ресурсами (електростанціями, могутніми заводами, покладами корисних копалин). Середина XX століття ознаменувалася новою історичною зміною епох. Головним ціннісним критерієм нашого часу з повною підставою вважають не матерію і не енергію, а інформацію. Епоха енергетична змінилася епохою інформаційною. Зараз більше половини людей, що живуть на планеті, так чи інакше пов'язана із зберіганням, обробкою або передачею інформації, а найвпливовішими стали держави, які мають у своєму розпорядженні найпродуктивніші інформаційні машини - комп'ютери, величезні інформаційні фонди - банки даних, мережі портали, найшвидші засобами передачі інформації - глобальні інформаційні мережі.
Зміна епох в історії людського суспільства не випадкова, а об'єктивна: як тільки накопичення головного ціннісного критерію відповідно матерії, енергії або інформації перестає бути лінійним, відбувається об'єктивно обумовлений перехід до нової історичної стадії. І хоча об'єктивні закономірності в технологічній історії людства поки що не вивчаються в школі (не стануть вони і предметом нашого курсу), проте з найважливішим історичним фактом - настанням епохи інформаційного суспільства не можна не рахуватися. Ця зміна епох швидше еволюційна, ніж революційна, та все ж вона істотно змінила життя на Землі за останні роки, а майбутні в найближчі десятиріччя технологічні зміни корінним чином змінять суспільство.
Формування нової економічної бази (нових продуктивних сил) і, як наслідок, нових виробничих відносин висувають перед сучасним суспільством нове завдання - інформатизацію суспільства. До покоління людей, які живуть і працють в умовах нового суспільства, постають нові вимоги. Вони повинні володіти певними знаннями, уміннями і навиками, які на попередніх етапах розвитку суспільства могли вважатися необов'язковими або, в усякому разі, не першочерговими.
Для ефективного використовування можливостей комп'ютерів при будь-якій формі взаємодії з ними абсолютно необхідно володіти певними навиками розумових дій. Не дивно, що поява, розповсюдження і вдосконалення обчислювальних машин основних інструментів інформаційного суспільства безпосередньо відобразилося на стилі діяльності і мислення тих людей, які через свою професію першими усвідомили роль нових інформаційних технологій. Йдеться про програмістів.
Не випадково стиль мислення цих фахівців, який став актуальним саме у процесі становлення інформаційного суспільства, на перших порах був названий "програмістським". Термін "програмістський" стиль мислення, був введений психологами, які досліджували поведінку людей, пов'язаних з обчислювальними машинами. Він відображає значну роль програмістів у формулюванні і розв'язанні найважливішого соціального завдання - формування нового покоління людей, здатних активно жити в умовах нового інформаційного суспільства. Назвемо деякі з умінь і навиків, які притаманні "програмістському" стилю мислення.
1) Уміння планувати структуру дій, необхідних для досягнення мети за допомогою фіксованого набору засобів.
Коли комп'ютерний користувач описує алгоритм розв'язання задачі, він, уявляючи собі мету розв'язання задачі - кінцевий результат, конструює програму (в широкому значенні цього слова), тобто план дій, що є послідовністю окремих більш менш стандартних операцій. Організовуючи структуру дій, користувач повинен спланувати не тільки дії як такі, але інформаційно-технічні ресурси, які використовуються в цих діях.
2) Уміння будувати інформаційні моделі для опису об'єктів і систем.
Хоча сучасні інформаційні і програмні системи надають користувачам значні можливості для опису даних, завжди дуже важливо уявляти, до яких класів об'єктів відносяться описувані величини, які їх взаємозв'язки у даній задача. Маючи такі уявлення, користувач зможе знайти найефективніші способи розв'язання. При побудові моделей важливо вміти формалізовано описати об'єкти і зв'язки.
Значення цього вміння постійно зростає в прикладних інформаційних системах (базах даних, електронних таблицях, редакторах), основу яких складають інформаційні моделі. В інформаційній моделі відображаються всі істотні для розв'язання поставленої задачі властивості об'єктів в їх взаємодії.
3) Уміння організувати пошук інформації, потрібної для розв'язання поставленої задачі.
Розв'язання задачі стає ефективним тільки тоді, коли правильно визначений об'єм інформації, необхідної для цього розв'язання, і правильно організований її пошук. Навики використання різноманітних пошукових механізмів виходять за рамки власне програмування. Величезні інформаційні фонди, вже сьогодні доступні по глобальних інформаційних мережах, роблять виключно важливим уміння правильно визначити, які саме відомості необхідні і за якими ознаками можна організувати їх пошук
4) Дисципліна спілкування, структурованість мовних засобів комунікації (уміння структурувати спілкування відповідно до компетенції сторін).
Ці важливі якості людського мислення (і поведінки) означають уміння правильно, чітко і однозначно сформулювати думку в зрозумілій співбесіднику формі і правильно зрозуміти інформаційне повідомлення.
Відсутність такої дисципліни в спілкуванні людей часто компенсується здібністю людини до співпереживання. Це дозволяє зрозуміти недомовлену або нечітко виражену думку. Комп'ютер, взагалі кажучи, не володіє такою здатністю, і будь-яка неточність у формулюванні завдання призводить до спотворення змісту і помилок.
Програміст повинен працювати з комп'ютером, враховуючи рівень його "навченості": з системами низького рівня (які володіють незначним програмним забезпеченням) доводиться спілкуватися на рівні описів "мікро дій" (машинних операцій); з більш розвинутими системами можна спілкуватися за допомогоюукрупнених операцій (процедур і функцій); в системах, оснащених відповідним

 
 

Цікаве

Загрузка...