WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Базові інформаційні процеси, їх характеристика і моделі - Реферат

Базові інформаційні процеси, їх характеристика і моделі - Реферат

математичного програмування.
2.Прийняття рішень в умовах ризику. На відміну від попереднього випадку для Прийняття рішень вумовах ризику необхідно враховувати вплив зовнішнього середовища, який не піддається точному прогнозу, а відомий тільки імовірнісний розподіл його станів. У цих умовах використання однієї і тієї ж стратегії може привести до різних результатів, вірогідності появи яких вважаються заданими або можуть бути визначені. Оцінку і вибір стратегій проводять за допомогою вирішального правила, що враховує вірогідність досягнення кінцевого результату.
3.Прийняття рішень в умовах невизначеності. Як і в попередньому завданні між вибором стратегії і кінцевим результатом відсутній однозначний зв'язок. Крім того, невідомі також значення вірогідності появи кінцевих результатів, які або не можуть бути визначені, або не мають в контексті змістовного сенсу. Кожній парі "стратегія - кінцевий результат" відповідає деяка зовнішня оцінка у вигляді виграшу. Найбільш поширеним є використання критерію отримання максимального гарантованого виграшу.
4.Прийняття рішень в умовах багатокритеріальності. В будь-якому з перерахованих вище завдань багатокритеріальність виникає у разі наявності декількох самостійних, таких, що не зводяться одна до іншої цілей. Наявність великого числа рішень ускладнює оцінку і вибір оптимальної стратегії. Одним з можливих шляхів рішення є використання методів моделювання.
Вирішення завдань за допомогою штучного інтелекту полягає в скороченні перебору варіантів при пошуку рішення, при цьому програми реалізують ті ж принципи, якими користується в процесі мислення людина.
Експертна система користується знаннями, якими вона володіє в своїй вузькій області, щоб обмежити пошук на шляху до рішення завдання шляхом поступового звуження кола варіантів.
Для розв'язання завдань прийняття рішень в експертних системах використовують:
? метод логічного виводу, заснований на техніці доведень, яка називається резолюцією і яка використовує спростування заперечення (доведення"від супротивного");
? метод структурної індукції, заснований на побудові дерева Прийняття рішень для визначення об'єктів з великого числа даних на вході;
? метод евристичних правил, заснованих на використанні досвіду експертів, а не на абстрактних правилах формальної логіки;
? метод машинної аналогії, заснований на представленні інформації про порівнювані об'єкти в зручному вигляді, наприклад, у вигляді структур даних, які називаються фреймами.
Джерела "інтелекту", які проявляються при рішенні задачі, можуть виявитися некорисними або корисними або економічними залежно від певних властивостей області, в якій поставлено завдання. Виходячи з цього, може бути здійснений вибір методу побудови експертної системи або використання готового програмного продукту.
Процес одержання рішення на основі первинних даних, схема якого представлена на мал. 1.6, можна розбити на два етапи: вироблення допустимих варіантів рішень шляхом математичної формалізації з використанням різноманітних моделей і вибір оптимального рішення на основі суб'єктивних чинників.
Мал. 1.6. Процес прийняття рішення на основі первинних даних
Інформаційні потреби осіб, що ухвалюють рішення, в багатьох випадках орієнтовані на інтегральні техніко-економічні показники, які можуть бути отримані в результаті обробки первинних даних, що відображають поточну діяльність підприємства. Аналізуючи функціональні взаємозв'язки між підсумковими і первинними даними, можна побудувати так звану інформаційну схему, яка відображає процеси агрегації інформації. Первинні дані, як правило, надзвичайно різноманітні, інтенсивність їх надходження висока, а загальний об'єм на інтервалі, що цікавить, великий. З іншого боку склад інтегральних показників відносно малий, а потрібний період їх актуалізації може бути значно коротшим за період зміни первинних даних - аргументів.
Для підтримки прийняття рішень обов'язковою є наявність наступних компонент:
? узагальнюючого аналізу;
? прогнозування;
? ситуаційного моделювання.
В даний час прийнято виділяти два типи інформаційних систем підтримки прийняття рішень.
Системи підтримки прийняття рішень DSS (Decision Support System) здійснюють відбір і аналіз даних по різних характеристиках і включають засоби:
? доступу до баз даних;
? одержання даних з різнорідних джерел;
? моделювання правил і стратегії ділової діяльності;
? ділової графіки для представлення результатів аналізу;
? аналізу "якщо то";
? штучного інтелекту на рівні експертних систем.
? Системи оперативної аналітичної обробки OLAP (OnlineAnalysis Processing) для прийняття рішень використовують наступні засоби: могутню багатопроцесорну обчислювальну техніку у вигляді спеціальних OLAP-серверів;
? спеціальні методи багатовимірного аналізу;
? спеціальні сховища даних Data Warehouse.
Реалізація процесу прийняття рішень полягає в побудові інформаційних додатків. Виділимо в інформаційному застосуванні типові функціональні компоненти, достатні для формування будь-якого застосування на основі БД. PS (Presentation Services) - засоби представлення. Забезпечуються пристроями, що приймають введення від користувача і відображають те, що повідомляє йому компонент логіки представлення PL, плюс відповідна програмна підтримка. Може бути текстовим терміналом або X-терминалом, а також персональним комп'ютером або робочою станцією в режимі програмної емуляції терміналу або Х-терминала. PL (Presentation Logic) - логіка представлення. Управляє взаємодією між користувачем і ЕОМ. Обробляє дії користувача з вибору альтернативи меню, по натисненню кнопки або вибору елементу із списку. BL (Business or Application Logic) - прикладна логіка. Набір правил для прийняття рішень, обчислень і операцій, які повинен виконати додаток. DL (Data Logic) - логіка управління даними. Операції з базою даних (SQL-оператори SELECT, UPDATE і INSERT), які потрібно виконати для реалізації прикладної логіки управління даними. DS (Data Services) - операції з базою даних. Дії СУБД, що викликаються для виконання логіки управління даними, такі як маніпулювання даними, визначення даних, фіксація або відкат транзакцій і тому подібне. СУБД зазвичай компілює SQL-додатки. FS (File Services) - файлові операції. Дискові операції читання і запису даних для СУБД і інших компонент. Зазвичай є функціями ОС. Серед засобів розробки інформаційних додатків можна виділити наступні основні групи: ? традиційні системи програмування; ? інструменти для створення файл-серверних застосувань; ? засоби розробки додатків "клієнт-сервер"; ? засоби автоматизації діловодства і документообігу; ? засоби розробки Інтернет/Інтранет-додатків; ? засоби автоматизації проектування додатків.

 
 

Цікаве

Загрузка...