WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Базові інформаційні процеси, їх характеристика і моделі - Реферат

Базові інформаційні процеси, їх характеристика і моделі - Реферат

рівень визначаєправила сумісного використання мережевих апаратних засобів комп'ютерами мережі.
Мережевий рівень відноситься до віртуального (уявного) ланцюга, який не зобов'язаний існувати фізично. За допомогою інтерфейсу, що забезпечується цим рівнем, вдається "заховати" складнощі управління передачею на фізичному рівні. Програмні засоби даного рівня забезпечують визначення маршруту передачі пакетів в мережі. Маршрутизатори, що забезпечують пошук оптимального маршруту на основі аналізу адресної інформації, функціонують на мережевому рівні моделі OSI. Як простий маршрутизуючий пристрій між сегментами мережі або різними локальними мережами може виступати і пристрій, що функціонує на нижчому канальному рівні моделі OSI, який називається мостом.
Транспортний рівень. Перші три рівні утворюють загальну мережу, в якій колективно можуть працювати багато користувачів. На транспортному рівні контролюється черговість пакетів повідомлень і їх приналежність. Таким чином, в процесі обміну між комп'ютерами підтримується віртуальний зв'язок, аналогічний телефонній комутації.
Сеансовий рівень. В деяких випадках важко організувати процес взаємодії між користувачами із-за великої кількості способів такої взаємодії. Для усунення цих труднощів на даному рівні координуються і стандартизуються процеси встановлення сеансу, управління передачею і прийомом пакетів повідомлень, завершення сеансу. На сеансовому рівні між комп'ютерами встановлюється і завершується віртуальний зв'язок за таким же принципом, як при голосовому телефонному зв'язку.
Управління представленням. Програмні засоби цього рівня виконують перетворення даних з внутрішнього формату передавального комп'ютера у внутрішній формат комп'ютера одержувача, якщо ці формати відрізняються один від одного (наприклад, IBM РС і DEC). Даний рівень включає функції, що відносяться до використовуваного набору символів, кодування даних і способів представлення даних на екранах дисплеїв або друку. Крім конвертації форматів на даному рівні здійснюється стиснення передаваних даних і їх розпаковування.
Прикладний рівень відноситься до функцій, які забезпечують підтримку користувачеві на вищому прикладному і системному рівнях, наприклад:
? організація доступу до загальних мережевих ресурсів: інформації, дискової пам'яті, програмних додатків, зовнішніх пристроїв (принтерів, стримерів і ін.);
? загальне управління мережею (управління конфігурацією, розмежування доступу до загальних ресурсів мережі, відновлення працездатності після збоїв і відмов, управління продуктивністю);
? передача електронних повідомлень, включаючи електронну пошту;
? організація електронних конференцій;
? діалогові функції високого рівня.
Модель OSI?це стандартизований каркас і загальні рекомендації, вимоги ж до конкретних компонентів мережевого програмного забезпечення задаються протоколами.
Протокол є стандартом в області мережевого програмного забезпечення і визначає сукупність функціональних і експлуатаційних вимог до якого-небудь його компоненту, яких дотримуються виробники цього компоненту. Вимоги протоколу можуть відрізнятися від вимог еталонної моделі OSI.
Міжнародний інститут інженерів по електротехніці і радіоелектроніці (ІЕЕЕ) розробив стандарти для протоколів передачі даних в локальних мережах. Ці стандарти, які описують методи доступу до мережевих каналів даних, отримали назву IEEE 802.
Протоколи мережевої взаємодії можна класифікувати по ступеню близькості до фізичного середовища передачі даних. Це протоколи:
? нижнього рівня, поширювані на канальний і фізичний рівні моделі OSI;
? середнього рівня, поширювані на мережевий, транспортний і сеансовий рівні OSI;
? верхнього рівня, поширювані на рівень представлення і прикладний рівень моделі OSI.
При кожній реалізації протоколів вищестоящих рівнів використовуються реалізації протоколів нижчестоячих рівнів.
Протоколи нижнього рівня OSI відповідають рівню мережевих апаратних засобів і нижньому рівню мережевого програмного забезпечення. Серед найбільш поширених стандартів даного рівня виділимо наступні:
стандарт NDIS (Network Driver Interface Specification - специфікація інтерфейсу мережевих драйверів), розроблений спільно фірмами Microsoft і 3com;
стандарт ODI (Open Datalink Interface - відкритий інтерфейс зв'язку), розроблений спільно фірмами Novell і Apple Computer.
Дані стандарти дозволяють реалізовувати протоколи середнього рівня незалежно від мережевих апаратних засобів і забезпечують сумісне функціонування різнотипних протоколів середнього рівня. Універсальний інтерфейс канального рівня представлений на мал. 1.4. Виробники мережевих апаратних засобів, як правило, розробляють драйвери, що задовільняють обом стандартам.
LLC
Канальний рівень
МАС Фізичний рівень
Мал. 1.4. Універсальний інтерфейс канального рівня
Драйвер мережевого адаптера є останнім програмним компонентом перед фізичним рівнем моделі OSI і називається підрівнем управління доступом до середовища MAC (Media Access Control). Підрівень MAC орієнтований на виконання таких функцій, як безпосереднє управління доступом до передавального середовища, перевірки пакетів повідомлень на наявність помилок.
Підрівень LLC (Logical Line Control) вважається незалежним від особливостей фізичного передавального середовища і використовуваних методів доступу до каналів передачі даних. Стандарти по розробці інтерфейсів для зв'язку реалізацій протоколів середнього рівня моделі OSI з драйверами мережевих апаратних засобів відносяться перш за все до підрівня LLC.
Протоколи середнього рівня розповсюджуються на мережевий, транспортний і сеансовий рівні еталонної моделі. За типом міжкомп'ютерного обміну ці протоколи можна класифікувати таким чином:
? сеансові протоколи (протоколи віртуального з'єднання);
? дейтаграмні протоколи.
Сеансові протоколи визначають організацію передачі інформації між комп'ютерами по так званому віртуальному каналу в три етапи:
? встановлення віртуального каналу (установка сеансу);
? реалізація безпосереднього обміну інформацією;
? знищення віртуального каналу (роз'єднання).
У сеансових протоколах порядок проходження пакетів при передачі відповідає їх початковому порядку в повідомленні, а передача здійснюється з підтвердженням доставки, а у разі втрати відправлених пакетів вони передаються повторно.
При використанні дейтаграмних протоколів пакети повідомлень передаються так званими дейтаграмами незалежно один від одного, тому порядок доставки пакетів кожного повідомлення може не відповідати їх початковому порядку в повідомленні. При цьому пакети повідомлень передаються без підтвердження.
Таким чином, з погляду достовірності, сеансові протоколи мають більшу перевагу, зате швидкість передачі при використанні дейтаграмних протоколів набагато вища.
Будь-який протокол середнього рівня передбачає наступні етапи

 
 

Цікаве

Загрузка...