WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Комп’ютерні мережі. Функції протоколів кожного рівня - Реферат

Комп’ютерні мережі. Функції протоколів кожного рівня - Реферат


Реферат на тему:
Комп'ютерні мережі. Функції протоколів кожного рівня
Відповідно до стандарту ISO/IEC 7498 середовище взаємозв'язку відкритих систем поділено на сім рівнів. У таблиці 2.1 наведена зведена інформація про рівні, їх назви та призначення.
Протоколи рівнів 1 - 4 забезпечують передавання даних, а протоколи рівнів 5 - 7 обслуговують прикладні процеси. Розглянемо призначення та функції проколів усіх рівнів детальніше.
№ Назва рівнів Призначення
1 Фізичний - physical link Визначає механічні, електричні, функційні та процедурні характеристики, які описують доступ до фізичних сполучень.
2 Канальний - data link Канальний рівень призначений для передавання блоків даних через одне фізичне сполучення.
3 Мережевий - network Мережевий рівень виконує ретранслювання даних через одну або кілька систем, а також забезпечує для транспортного рівня незалежність від методів та засобів комутації, різних маршрутів у фізичних засобах сполучення.
4 Транспортний - transport Транспортний рівень надає прикладним об'єктам сполучення через усі фізичні засоби мережі незалежно від реальної конфігурації цього сполучення.
5 Сеансовий - session Протоколи сеансового рівня дають змогу організувати та підтримувати діалогові сеанси між прикладними процесами.
6 Відображення - presentation Рівень відображення відображає та перетворює дані, якими обмінюються прикладні процеси.
7 Прикладний - application Протоколи прикладного рівня забезпечують різні форми взаємодії прикладних процесів.
Протоколи фізичного рівня
Фізичний рівень призначений для спряження систем з фізичним середовищем. Він визначає:
ў Механічні
ў Електричні
ў Функційні
ў Процедурні характеристики, які описують доступ до фізичних сполучень. Фізичне сполучення забезпечує прозорість, тобто передавання довільної послідовності бітів.
Є такі два типи фізичних сполучень для передавання даних:
" Двопунктове (point-to-point connection) - це сполучення між двома станціями;
" Багатопунктове (multipoint connection) - між трьома і більше станціями.
До типових функцій (сервісів) фізичного рівня відносять:
" Передавання блоків даних.
" Індикація спотворень під час передавання. Спотворення можуть виникнути, коли дві або більше станцій передають інформацію одночасно.
" Контроль часу передавання кадру. Виконують для усунення збоїв, спричинених появою необмеженої послідовності бітів. Для цього фізичний рівень перериває передавання, якщо воно триває понад 150 мс.
" Автоузгодження швидкості передавання. Сервіс автоузгодження швидкості передавання на фізичному рівні дає змогу пертнерам зв'язку обмінятися інформацією про технології та швидкості передавання, які вони підтримують, та вибрати прийнятний варіант передавання.
У сучасних локальних мережах архітектуру фізичного рівня поділяють на підрівні, кожен з яких виконує визначений набір функцій. Наприклад, для мережі 10 Gigabit Ethernet (рис.2.5) є такі підрівні та інтерфейси:
" Інтерфейс 10GМП (10G Media Independent Interface) - стандартний інтерфейс між канальним та фізичним рівнем, який унезалежнює реалізацію обох рівнів;
" PCS (Physical Coding Sublayer) - виконує кодування та декодування;
" PMA (Physical Medium Attachment) - приєднує до фізичного середовища, перетворює паралельне передавання у послідовне та навпаки, забезпечує синхронізацію передавання;
" PMD (Physical Medium Dependent) - передає сигнали у фізичному середовищі, відповідає за характеристики сигналів (такі як амплітуда, частота, форма імпульсів, тощо), виконує підсилення та модуляцію сигналів;
" MDI (Media Dependent Interface) - інтерфейс, залежний від середовища, визначає конектори для приєднання до фізичного середовища та їхні характеристики;
За порядком організації передавання на фізичному рівні в КМ визначають моноканали та мережі з ретрансляцією.
Моноканал - це така мережа, у якій фізичне середовище забезпечує одночасне (з точністю до часу поширення сигналу) передавання блоків даних усім приєднаним абонентам.
На відміну від моноканалу, у мережах з ретрансляцією блоки даних приймаються в проміжних вузлах, а потім знову передаються.
LLC
Клієнт МАС
МАС
Узгодження
10 GMII Канальний
рівень
PCS
PMA
PMD
MDI Фізичний
рівень
Рис. 2.5. Архітектура протоколів фізичного та канального рівнів
Протоколи канального рівня
Канальний рівень призначений для передавання блоків даних через одне фізичне сполучення.
Протокольні блоки даних канального рівня називають кадрами (frames).
На сучасному етапі канальний рівень протоколу розділяють на два підрівні (рис. 2.5): керування логічним каналом (Logical Link Control(LLC)) та керування доступом до середовища (Media Access Control(MAC)). Перший забезпечує керування логічним каналом і не залежить від фізичного середовища, а другий - доступ до фізичних з'єднань і залежить від них.
Протоколи МАС часто регламентує організацію передавання у локальних мережах, в яких єдине передавальне середовище розподіляється між багатьма абоненськими системами. Тому, головною функцією МАС - підрівня є забезпечення доступу окремих абонентів до передавального середовища так, щоб перепускна здатність каналу зв'язку була використана ефективно.
Рис. 2.6. Спільне передавальне середовище - мережа шинної типології
Важливою функцією, яка може виконуватися на канальному рівні, є селекція інформації - відбір серед усіх прийнятих блоків тільки тих, які адресовані конкретній системі.
Завданням протоколу LLC - підрівня є забезпечення правильного передавання даних між двома станціями (відправником інформації та її одержувачем) для довільного фізичного середовища передавання. У цьому випадку між об'єктами канального рівня налагоджується "логічний канал" (рис. 2.7). Весь сервіс передавання забезпечує

 
 

Цікаве

Загрузка...