WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості організації виконання функції керування в умовах АСУП - Реферат

Особливості організації виконання функції керування в умовах АСУП - Реферат

носіях повинні вирішуватися відповідно до вимог системи машинної обробки економічної інформації. Двоїстий характер взаємозалежних змін в об'єктах обліку буде знаходити висвітлення в однократному записі кожної первинної операції.
Взаємозв'язок ідентичних показників на різних ділянках обліку, планування та нормування забезпечується єдиною системою класифікації і кодування, а також єдиним кроком в обліку і плануванні. При цьому нормативні, планові й облікові показники мають єдині найменування і кодове позначення, одиницю розміру рахунку і т.п.
В умовах функціонування Загальнодержавної автоматизованої системи збору й обробки інформації для обліку, планування і керування народним господарством, коли інформація нижчестоящої ланки (наприклад, обчислювального центру підприємства) буде передаватися у вищестоящу ланку (наприклад, у галузевий обчислювальний центр) по єдиній автоматизованій мережі зв'язку країни, особливо необхідні єдині системи кодування і єдині класифікатори, що у багатьох випадках повинні бути єдиними не тільки в масштабі одного підприємства або об'єднання, але і на інших рівнях народного господарства. При такому підході до збору й обробки фактичної інформації значно змінюються функції працівників керування - бухгалтерів і рахівників, плановиків і трудовиків, постачальників і ін. Замість технічної роботи зі збору й обробки інформації вони повинні виконувати контрольні функції, займатися аналізом виробничо-господарської й іншої діяльності, підготовкою матеріалів для прийняття вирішень і т. ін., на які раніш, як правило, не залишалося часу.
Такому якісному зрушенню в посадових обов'язках працівників керування, викликаному системним застосуванням комплексу технічних засобів для збору, передачі й обробки інформації, повинен передувати підготовчий період по навчанню відповідних працівників керування новим обов'язкам, їхньому правильному виконанню.
Організація повсюдного оперативного і достовірного обліку, машинного вирішення всіх планових завдань, наявність усіх нормативних показників створює визначену передумову для якісного і діючого контролю за виконанням виробничих планів, а також за здійсненням тих або інших господарських операцій, і діяльністю підприємства або виробничого об'єднання в цілому. Такий контроль дозволить вчасно виявляти відхилення від установлених норм і нормативів, планових показників і інших регламентуючих матеріалів у виробничо-господарській і іншій діяльності.
За допомогою сучасної обчислювальної техніки в табуляграмах , що складаються , або у виведених на екрани дисплеїв таблицях можна фіксувати не тільки планові і фактичні показники, але і визначати відхилення останніх від перших. Економічний аналіз матеріалів, у яких будуть зазначені лише одні відхилення (кількісні і відносні розміри) як убік зменшення (недовиконання), так і убік збільшення (перевиконання), дасть можливість виявити причини і винуватців цих відхилень. Позиції, у яких планові і фактичні показники будуть збігатися по тій або іншій ознаці, можуть у табуляграми не включатися і на екран не видаватися.
Подібний підхід до організації економічного аналізу дозволить значно скоротити час не тільки на укладання необхідного для цих цілей матеріалу і на проведення такого аналізу, але і на прийняття вирішень. Вихідна інформація про відхилення є вихідною при організації керування по методу відхилень.
В умовах АСУП частота надходження вихідної інформації, що характеризує стан і процеси, що відбуваються, на виробництві, і її оперативна обробка повинні визначатися частотою і швидкістю зміни стана керованого об'єкта. Так, якщо та або інша робота планується по годинному графіку, то при наявності негараздів у процесі виробництва чинників, а отже, і для оперативного втручання в ці процеси з метою їх усунення, необхідно одержувати, а потім обробляти і видавати керівництву інформацію про відхилення не рідше чим щопівгодини, при змінному плануванні виробництва - не рідше чим через полсмены і т.ін. Це випливає з того, що прийняття вирішень і їх виконання може здійснюватися лише на основі інформації про стан керованого об'єкта на кожен момент часу.
Водночас, вирішуючи в умовах функціонування АСУП питання про передачу тих або інших функцій керування (особливо це відноситься до економічного аналізу і прийняття вирішень) на повне або часткове машинне виконання, варто виходити з економічної доцільності такого кроку. При цьому необхідно враховувати дві обставини.
1. Як свідчить вітчизняний і закордонний досвід, створюючи АСУП, не варто прагнути до автоматизації заради автоматизації. У функціональних системах допускається виконання ряду ручних (або з застосуванням простих технічних засобів) операцій у процесі керування, якщо їхнє виконання таким способом буде більш оперативним, менше дорогим, чим на ЕОМ, і в цілому не буде впливати на загальну системну машинну обробку економічної інформації.
2. Системний підхід до керування припускає комплексну машинну обробку всієї економічної інформації, що характеризує стан і процеси , що відбуваються, і явища на промислових підприємствах та виробничих об'єднання.
Існуючі форми звітності, що представляються у вищестоящі й інші управлінські ланки, не придатні для машинного заповнення. У зв'язку з цим звітні табуляграми, у якому би розрізі вони не складалися, є лише допоміжними документами, тому що їхній підсумкові дані потім вручну або за допомогою пишучих машин переносяться у відповідні форми поточної, періодичної і річної звітності.
Таким чином, при системі машинної обробки економічної інформації журналу-ордера і форми звітності необхідно замінити більш зробленою системою регістрів і звітних форм, при іншій їхній кількості й утримуванні, призначенні і зовнішньому вигляді. При їхньому заповненні або укладанні повинно бути цілком усунуто чергування ручних і машинних операцій, дублювання записів і додаткової їхньої доробки з застосуванням ручної праці, а також здійснений взаємозв'язок плановими і нормативними показниками.
Важливим документом, що містить зведені показники, що характеризують підприємство або виробниче об'єднання в цілому, є паспорт виробничого об'єднання або підприємства. Він складається на підставі документованих даних і відбиває наявність і використання виробничих потужностей; організаційно-технічний рівень і спеціалізацію виробництва; якість продукції, що випускається, інші техніко-економічні показники, необхідні для розробкип'ятилітніх і річних планів.
Отже, організація і впровадження АСУ на підприємствах або у виробничих об'єднаннях приводить не просто до заміни первинних документів, що заповнюються й оброблюються вручну, машинними, оброблюваних за допомогою комплексу технічних засобів, а до перебудови системи керування, якісній зміні не тільки характеру праці управлінського персоналу, методів виконання тих або інших функцій, але і структури апарата керування.
Література
1. Селиванов В.А., Кучумов А.А., МТУСИ Ермакова М.В., Галанин С.Ю., Панин М.П. Концепция построения автоматизированной системы управления метрологическим обеспечением отрасли Фирма "Палитра систем", Москва, 2008г.
2. Материалы журнала "Открытые системы" №1(21), 2007 г.
3. Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ. М.: Советское радио, 1977.
4. Положення про відділ АСУ Хмельницького обласного центру зайнятості
5. Наука управляти: з iсторii менеджменту. Хрестоматiя. Упоряд. Слепцов I.О. К. Либiдь, 1993.
6. Управление - это наука и искусство. Сборник, М.,

 
 

Цікаве

Загрузка...