WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості організації виконання функції керування в умовах АСУП - Реферат

Особливості організації виконання функції керування в умовах АСУП - Реферат


Реферат на тему
Особливості організації виконання функції керування в умовах асуп
Автоматизовані системи керування промисловими підприємствами або виробничими об'єднаннями істотно впливають на якість керування об'єктами і дозволяють:
цілком усунути паралелізм і дублювання потоків інформації, що характеризує виробничо-господарську й іншу діяльність керованого об'єкта;
якісно змінити утримування і методи виконання функцій керування управлінським персоналом і тим самим різко підвищити оперативність керування об'єктом;
удосконалювати організаційну структуру апарата керування і тим самим скоротити потребу в управлінському персоналі;
підвищити загальну культуру керування;
установити постійний і безупинний взаємозв'язок даної системи керування з вищестоящої.
Головним і вихідним (початковим) принципом організації АСУ будь-якого рівня і призначення є автоматизоване однократне сприйняття, фіксування і передача на обробку вихідної інформації, що характеризує ті або інші процеси і явища. В умовах функціонування АСУП це означає, що вихідна інформація, що виникає в процесі виробничо-господарській діяльності, один раз фіксується, а потім передається на системну машинну обробку.
Визначаючи потоки вихідної інформації, склад, утримування і призначення табуляграм (відеограм, що видаються на екрані дисплея), що повинні бути отримані як результат машинної обробки вихідних даних, необхідно враховувати ієрархію керування. Для кожного рівня керування потрібна інформація різного ступеня деталізації, оперативності, а в ряді випадків і точності. Так, для діючого контролю ходу виробництва майстрам ділянок необхідна інформація про стан робіт на керованому об'єкті по кожній операції щочасу або майже в реальному режимі часу; загальноцеховому ж персоналу, включаючи начальника цеху, потрібно інформація про хід виконання подетального плану в цілому, як правило, за зміну (за винятком зривів у виробництві); керівникам на рівні виробничих ланок або підприємства - ще в більш укрупненому виді - про випуск готових виробів цехами за добу або рідше.
У зв'язку з цим для усунення надлишкової інформації, використовуваної для прийняття управлінських вирішень на різних рівнях керівництва, а також із метою зменшення інформаційного навантаження працівників керування варто ширше практикувати видачу інформації з відхилень відповідно до встановленої регламентації. У ряді випадків можна використовувати видачу результатної інформації в режимі запит-відповідь. Такий підхід цілком усуває паралелізм і дублювання потоків інформації на підприємстві або у виробничому об'єднанні
Автоматизація збору й обробки вихідної інформації у свою чергу якісно змінює утримування і методи виконання функцій керування управлінським персоналом підприємства або виробничого об'єднання. Це означає, що і загальні функції керування - нормування і регламентація, планування, облік і контроль, економічний аналіз і прийняття вирішень, укладання звітності й організаційно-економічна - істотно змінюються як із погляду утримування, так і методів виконання
Організація нормування і регламентації в умовах АСУП полягає в тому, щоб на всі нормовані процеси і явища виробничо-господарської й іншої діяльності були встановлені обгрунтовані норми і нормативи, що фіксуються на машинних носіях, а потім багаторазово використовуються в наступних розрахунках, виконуваних машинним способом.
Посадові права й обов'язки управлінського персоналу, а також види зберігання і структура інформації необхідна і подана по визначеному графіку цьому персоналу, інші аналогічні матеріали формалізуются і складають регламентуючу інформацію. Ця інформація переноситься на машинні носії, а потім використовується в якості сигнальної для видачі обробленої інформації управлінському персоналу відповідно до встановленого графіка. Тому всі регламентуючі матеріали повинні бути організовані на науковій основі і повсюдно поширені на всьому керованому об'єкті. У противному випадку організація автоматизованого керування буде зведена нанівець.
Системне застосування сучасних електронних обчислювальних машин і економіко-математичних методів дозволяє здійснювати подальше удосконалення планування з метою найбільш ефективного використання трудових, матеріальних і інших ресурсів у виробничо-господарській і іншій діяльності.
Організація бази даних, у якій є інформація з нормативними характеристиками, що визначають структуру, матеріалоємність, трудомісткість, собівартість кожної планованої одиниці виробу, а також дані, що характеризують перспективу розвитку підприємства, фактичну (запропоновану) наявність устаткування, робочої сили і т.ін., дозволяє за допомогою сучасної обчислювальної техніки й економіко-математичних методів здійснювати оптимальне планування. При цьому розрахунки робляться з достатньою точністю, а потреба в ресурсах із фактичною їхньою наявністю (забезпеченістю) буде збалансована.
Таким чином, на підставі сформованої бази даних, що характеризує наявні (передбачувані) ресурси, можна скласти напружений (зустрічний) план, виконання якого принесе колективу більш значні матеріальні вигоди, чим при перевиконанні встановленого плану.
Практика показала, що при організації системної машинної обробки економічної інформації в умовах АСУП не можуть бути використані й існуючі методи і форми обліку. Навіть механізація кожної окремої ділянки обліково-планових робіт не може бути покладена в основу нової системи і, як правило, підлягає удосконалюванню. Крім того, замість трьох видів обліку, що існують на практику, повинний бути єдиний народногосподарський облік.
В умовах системної машинної обробки економічної информації при функціонуванні АСУП єдність обліку забезпечується тим, що:
по-перше, використовується єдине джерело фактичної (облікової) інформації;
по-друге, отримана від джерела інформація передається по каналах зв'язку або фіксується на машинних носіях, наприклад, перфокартах-документах, або інших видах, що є єдиними (вихідними) носіями;
по-третє, зазначена інформація оперативно обробляється швидкодіючими обчислювальними машинами при єдиному технологічному процесі.
Отже, завдяки єдиній вихідній інформації, що фіксується на машинних носіях, забезпечується повне ув'язування даних аналітичного і синтетичного обліку, їхня вірогідність, яка завгодно ступінь деталізації і за станом на будь-яку дату і т.ін.
Система машинної обробки економічної інформації несумісна з формами обліку, що виникнули і застосовуються при ручній праці або з використанням машин із ручним уведенням вихідних даних. Це пояснюється тим, що при машинній обробці інформації з існуючих форм обліку не забезпечується безперервність машинного процесу. Крім того, форми й утримування регістрів і інших зведених відомостей складні і не відповідають експлуатаційним можливостям наявної обчислювальної техніки, а також містять ряд повторюваних показників. Існуюча на багатьох підприємствах і у виробничих об'єднанняхтаблично-перфокарточна форма обліку також не цілком підходить для системи машинної обробки економічної інформації. Важлива роль у цих умовах приділяється новій автоматизованій формі обліку.
У методологічному відношенні основу нової автоматизованої форми обліку повинна скласти розробка системного регламентованого переліку виробничо-господарських і інших операцій, що дозволяє найбільш повно відобразити стан об'єкта керування і зміни, що відбуваються в ньому. Питання організації економічного взаємозв'язку зазначених операцій на машинних

 
 

Цікаве

Загрузка...