WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Програми підготовки презентацій та обробки графіки - Реферат

Програми підготовки презентацій та обробки графіки - Реферат

чином презентація починається з титульної сторінки. Можливі кілька варіантів її оформлення. У першому випадку на титульній сторінці розміщується назва презентації (загальний зміст презентаційного матеріалу), автор (або автори), логотип (якщо є і потрібно), лічильник (для сайту), повідомлення про захист авторського права та інформація про зворотній зв'язок. У другому випадку титульна сторінка містить елементи навігації (меню) та інформаційне наповнення сторінки.
Перший варіант оформлення титульної сторінки презентації
Другий варіант оформлення титульної сторінки презентації
2. Загальні відомості про програми створення і редагування презентацій
PowerPoint - програма підготовки презентацій, що входить в пакет Microsoft Office і дозволяє швидко і легко створювати презентації, використовуючи майстер автозмісту і готові шаблони; додавати в презентацію графіку, звук, анімаційні ефекти, гіперпосилання, керуючі кнопки; налаштовувати та автоматизовувати презентацію, перетворювати презентацію у web-сторінку. Серед її можливостей по створенню презентацій, що представляють набір слайдів, можна відмітити такі:
- керування процесом проведення презентації, тобто відображенням слайдів, які у ній є;
- керування переходами між слайдами, тобто визначення порядку відображення слайдів презентації під час її показу;
- встановлення параметрів зовнішнього виду, відображення і появи слайдів;
- робота з текстом, таблицями, графікою, анімацією, звуком, відео, а також об'єктами Word, Exel та Internet.
OpenOffice.org Impress - має практично всі можливості продукту Microsoft PowerPoint, сумісний з його файлами. У плані організації роботи практично ідентичний. Формування інформації на полі слайду відбувається так же, можна використовувати майстер презентації. Можна використовувати шаблони та такі допоміжні інструменти, як спрямовуючі для розміщення об'єктів, автоматичне "приклеювання" об'єктів до спрямовуючих, масштабування та ін. OpenOffice.org Impress має всі інструменти малювання, що використовуються у OpenOffice.org Draw і дозволяє задавати властивості для кожного об'єкта окремо. Крім того цей додаток дозволяє створювати динамічні презентації, які можна модифікувати, навіть коли презентація працює. Проте OpenImpress, хоч і має достатню кількість шаблонів розмітки, але у ньому практично відсутні шаблони графічного оформлення, що не дає можливості для швидкої генерації слайд-презентацій. Проте більшість цих проблем може бути вирішена завдяки підключенню модулів, на лаштувань і шаблонів, яких досить багато в Інтернет і розповсюджуються безкоштовно.
3.Програми для обробки графічної інформації
Програма OpenOffice.org Draw - це креслярський інструмент векторної графіки. Вона пропонує ряд потужних інструментів, які допомагають у швидкому створенні всіх видів графіки. Вона чудово взаємодіє з оболонкою OpenOffice.org і це сприяє швидкому обміну графікою з усіма модулями в середині оболонки. У OpenDraw підтримується керування шарами, крапкова система магнітної сітки, відображення розмірів і вимірів, зв'язні елементи для багатокутників, 3D функції, що створюють маленькі тривимірні зображення (з завданням текстур і ефекту освітлення), малювання і зміна стилю сторінок, криві Бєзьє та ін.
OpenOffice.org Draw об'єктно-орієнтований векторний графічний редактор для створення ілюстрацій і малюнків, що можуть бути використані при підготовці ілюстрацій для текстових документів, документів електронних таблиць, презентацій тощо. Об'єктами можуть бути лінії, трикутники, 3D багатокутники. Всі об'єкти характеризуються властивостями: розмір, колір поверхні, колір країв, джерела світла для тривимірних об'єктів тощо. Крім того, є можливість експортувати малюнок в інші додатки, використовуючи широко розповсюджені графічні формати.
Програма OpenOffice.org Draw в основному призначена для створення векторних рисунків, тобто рисунків, що складаються з об'єктів, графічних примітивів (ліній, прямокутників, кіл тощо) і не мають фіксованого розміру. Під графічними примітивами розуміють мінімальні графічні об'єкти, з яких складається векторний рисунок. В OpenOffice.org Draw використовуються як базові графічні примітиви:
лінії та стрілки;
прямокутники;
кола, еліпси, дуги, сегменти та сектори;
криві;
сполучні лінії;
тривимірні об'єкти (куб, куля, циліндр тощо);
текст;
растрове зображення.
З графічних примітивів можна утворювати більш складні об'єкти, застосовуючи функції комбінування, логічних операцій. Такі малюнки можна масштабувати без втрати якості зображення, у будь який момент їх можна перетворити у растровий формат з будь яким заданим розміром. Завдяки таким властивостям, векторні малюнки є кращими при створенні ілюстрацій до документів; водночас, при експортуванні документа в якийсь зовнішній для OpenOffice.org формат, векторні малюнки не завжди можуть бути використані й у таких випадках конвертуються в растрові.
Для обробки не векторної, а растрової графіки можна використовувати редактор GIMP та Sodipodi. Важливими параметрами растрового зображення є його растровий розмір (у точках) і глибина кольору (кількість біт, що використовуються для подання кольору кожної точки), наприклад 1024х728x24, що означає 1024 точки по горизонталі, 728 точок по вертикалі і 24 біта на колір (досить для отримання фотореалістичних зображень). Ще одним параметром є його масштаб, який прийнято вимірювати у точках на дюйм (DPI); цей параметри не впливає на можливість обробки зображень, лише на якість їх відображення на друкованих носіях. На відміну від растрового зображення векторне зображення може без збитків масштабуватися (збільшуватися чи зменшуватися), причому ця операція має зворотній біг.
GIMP доступний для всіх популярних ОС, широко використовується для роботи над WWW і мультимедійною графікою, обробки непрофесійного, репортажного і навіть художнього фото, ретушування кінокадрів. Аналогічний до нього і Sodipodi.
Список використаної літератури:
1. Бойс. Дж., Фаллер С., Гилген Р. и др. Использование Microsoft Office97, профессиональный выпуск: Пер. англ.-К.;М.: СПб.: Издат. Дом "Вильямс", 1998, 1472 с.
2. Бородич Ю.С. и др. Паскаль для персональных компьютеров: Справ. Пособие.-Мн.:высш. шк.: БФ ГИТМП "Ника", 1991.-365 с.
3. Гарнаев А. Использование Microsoft Excel в экономике и финансах. - СПб.:БХВ, 2000.-336 с.
4. Информатика для юристов и экономистов/ Симонович С.В. и др. - СПб: Питер, 2001. -688 с.
5. Жалдак М.І, Ю.С.Рамський. Інформатика. Київ, "Вища школа", 1991.
6. Куперштейн. В. Современные информационные технологии в производстве и управлении.-СПб.:БХВ, 2000.-304 с.
7. Новиков Ф., А.Яценко. Microsoft Office в целом. - СПб.:БХВ, 2000.-728с.
8. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. Изд. 7-е. М.: ИНФРА-М, 1997, 432 с.
9. Шафран Ю. Информатика. Информационные технологии: в 2 ч. М.: Лаборатория Базовых Знаний,2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...