WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основи роботи з електронними таблицями - Реферат

Основи роботи з електронними таблицями - Реферат

комірку таблиці, її слід виділити (натиском лівої кнопки миші). Введення даних можна як і в саму комірку, так і у поле, що відображає вміст комірки (рядок формул). Виділити групу комірок можна за допомогою миші або клавіатури. Можна виділити не тільки блок комірок, але й цілі рядки і стовпці. Окремі комірки чи групи комірок можна форматувати, встановлювати різні шрифти, їх накреслення і розмір та ін.
Комірки можуть містити текстову або числову інформацію, а також формулу, по якій проводиться обчислення. Запис формули починається із символу дорівнює (=). Будь-яка інформація, яка не може бути сприйнята як формула чи число, вважається текстом. Локалізовані програми звичайно враховують національні особливості представлення чисел. За замовчуванням числа у комірках електронної таблиці "притискаються" до правого краю комірки, у той час як текст - до лівого.
Як правило, формули, що використовуються в електронних таблицях, містять посилання на інформацію, що розміщена в інших комірках. Наприклад, якщо комірка містить формулу =A1+B1, то у ній буде відображуватися сума значень, розташованих у комірках A1 і B1, при чому при зміні даних у цих комірках сума автоматично перераховується.
Електронні таблиці дозволяють використовувати більшість математичних, статистичних і фінансових функцій. Копіювання формул з однієї комірки в інші за допомогою миші дозволяє значно прискорити процес підготовки таблиці, що містить однотипні формули.
При вказуванні адреси той чи іншої комірки використовують або відносну, або абсолютну адресацію. Якщо у формулі задана відносна адреса комірки, то при копіюванні формула буде автоматично змінена, при цьому адреса комірок замінюється на нові. При абсолютній адресації відповідна частина адреси буде "заморожена", тобто не буде змінена при копіюванні. Ознакою абсолютної адресації є символ $ перед номером стовпця чи (і) рядка.
Електронні таблиці дозволяють перейменовувати, додавати і видаляти аркуші у робочий книзі.
Форматування даних - вибір форми представлення числових або символьних даних в комірці.
Форматування числових даних у комірках
У електронних таблицях можна використовувати різні формати представлення числових даних у рамках однієї й тієї ж електронної таблиці. Найбільш розповсюджені формати представлення числових даних:
1) основний формат використовується за замовчуванням, забезпечуючи запис числових даних у комірках у тому ж вигляді, як вони вводяться або обчислюються;
2) формат з фіксованою кількістю десяткових знаків забезпечує представлення чисел в комірках із завданою точністю, що визначається встановленою користувачем кількістю десяткових знаків після коми (десяткової крапки). Наприклад, якщо встановлено режим форматування, що включає два десяткових знака, то число, що вводиться у комірку 12345 буде записано як 12345,00, а число 0.12345 - як 12;
3) відсотковий формат забезпечує представлення введених даних у форматі відсотків із знаком % *відповідно до встановленої кількості десяткових знаків). Наприклад, якщо встановлена точність в один десятковий знак, то при введенні 0.123 на екрані з'явиться 12.3%, а при введенні 123 - 12300.0%; науковий формат
4) грошовий формат забезпечує таке представлення чисел, де кожні три розряди розділені комою. При цьому користувачем може бути встановлена певна точність представлення (з округленням до цілого числа або у два десяткових знака). Наприклад, введене число 12345 буде записано у комірці як 12,345 (округленням до цілого числа) і 12,345-00 (з точністю до двух десяткових знаків);
5) науковий формат, що використовується для представлення дуже великих чи дуже маленьких чисел, забезпечує представлення чисел, що вводяться у виді двох компонентів: мантіси, що має один десятковий розряд зліва від десяткової крапки, і деякої кількості (що визначається точністю, заданої користувачем) десяткових знаків справа від неї; порядку числа. Наприклад, введене число 12345 дубе записано у комірці як 1.2345Е+04 (якщо встановлена точність складає 4 розряди) і як 1.234Е+04 (при точності в 2 розряди). Число .0000012 в науковому форматі буде мати вид 1.2Е-06.
Форматування символьних даних у комірках
За замовчуванням символьні дані вирівнюються по лівому краю комірки. Можна змінити формат представлення символьних даних в електронній таблиці. Для цього існують такі можливості: вирівнювання по лівому краю комірки, вирівнювання по правому краю комірки, вирівнювання по центру комірки.
Формула починається із знака плюс або лівої круглої дужки і являє собою сукупність математичних операторів, чисел, посилань і функцій.
При обчисленнях за допомогою формул дотримуються прийнятого у математиці порядку виконання арифметичних операцій.
Формули складаються з операторів і операндів, розташованих у певному порядку. Як операнди використовуються дані, а також посилання окремих комірок або блоків комірок. Оператори у формулах позначають дію, що робиться з операндами. Залежно від використовуваних операторів розрізняють арифметичні (алгебраїчні) чи логічні формули.
У арифметичних формулах використовуються такі оператори арифметичних дій:
+ складання
- вирахування
* помноження
/ ділення
^ зведення у ступінь
Кожна формула в електронній таблиці містить кілька арифметичних дій з її компонентами. Встановлена послідовність виконання арифметичних операцій. Спочатку виконується зведення у ступінь, потім - помноження і ділення і тільки після цього - вирахування і складання. Якщо ми обираємо між операціями одного рівня (наприклад, між помноженням і діленням), то слід виконувати зліва направо. Нормальний порядок виконання операцій змінюють введенням дужок. Операції у дужках виконуються першими.
Арифметичні формули можуть також містити оператори порівняння: дорівнює (=), не рівно (), більше (>), менше (<), не більше (=). Результатом обчислення арифметичної формули є число.
Логічні формули можуть містити вказані оператори порівняння, а також спеціальні логічні оператори:
#NOT# - логічне заперечування "НІ"
#AND# - логічне "І"
#OR# - "АБО"
Логічні формули визначають, вираз "істина" чи "помилка". Виразу "істина" привласнюється числова величина 1, виразу "помилка" - 0.
Під функцією розуміють залежність однієї змінної (у) від іншої (х) або кілька змінних (х1, х2, ..., хn). Причому кожному набору значень змінних х1, х2, ..., хn буде відповідати єдине значення певного типу залежностей змінної у. Функції вводять у таблицю у склад формул або окремо. У електронних таблицях можуть бути представлені такі види функцій:
- математичні функції виконують різні математичні операції, наприклад, обчислення логарифмів, тригонометричних функцій та ін.;
- статистичні функції виконують операції по обчисленню параметрів випадкових величин або їхрозподілень, представлених множиною чисел, наприклад, стандартного відхилення, середнього значення, медіани і т.п.
- текстові функції виконують операції над текстовими рядками або послідовністю символів, обчислюючи довжину рядка, перетворюючи прописні літери у рядкові і т.п.
- логічні функції використовуються для

 
 

Цікаве

Загрузка...