WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основні принципи обробки текстових документів - Реферат

Основні принципи обробки текстових документів - Реферат

кожна.
Координатна лінійка визначає межі документу і позиції табуляції. Розрізняють вертикальну і горизонтальну лінійки. За замовчуванням координатна лінійка градуйована у сантиметрах. Нульова точка координатної лінійки вирівняна по першому абзацу тексту.
Лінійка прокрутки служить для переміщення тексту документу у робочому полі вікна. Лінійка, що забезпечує вертикальне переміщення тексту, називається вертикальною лінійкою прокрутки, а горизонтальне переміщення - горизонтальною лінійкою прокрутки.
Курсор - коротка, як правило, миготлива лінія, показує позицію робочого поля, у яку буде розміщено видимий символ або елемент тексту. Керування інтерфейсом здійснюється за допомогою клавіатури і миші.
Індикатори - знаки або символи, що відображають відповідні режими роботи програми або комп'ютера. Індикатори у рядку стану - це символи або службові (ключові) слова, що відображають режими роботи програми. Індикатори на клавіатурі відображають режим роботи перемикачів і клавіатури, їх три: NumLock,CapsLock, ScrollLock.
Перемикач - елемент екранного інтерфейсу або команда, що використовується для вмикання або вимикання того чи іншого режиму. Індикатор може бути і перемикачем, якщо на ньому натиснути мишею.
Найпоширенішими представниками текстових процесорів є Miсrosoft Word та OpenOffice.org Writer.
Текстовий процесор OpenOffice.org Writer 1.1.4. призначений для перегляду, створення нових і редагування існуючих текстових документів, входить у дистрибутивний офісний пакет OpenOffice.org 1.1.4.. Він містить стандартний набір інструментів, за допомогою яких можна створювати високоякісні документи, що можуть включати зображення, таблиці. Підтримується: перевірка орфографії та розміщення переносів для багатьох мов, зокрема, української, російської, англійської, німецької та інших; імпорт і експорт у текстові формати MS Word 2000/XP, HTML тощо.
Робота з базовими функціями Writer - введення тексту, переміщення по тексту, виділення блоку, його вирізання, копіювання і вставка - практично аналогічна роботі в будь-якому з відомих текстових процесорів з графічним інтерфейсом (наприклад, для Windows чи Macintosh). У OpenOffice Writer передбачено два режими перегляду і редагування тексту на екрані - розмітка сторінки і розмітка online. Writer як і Word дозволяє встановити масштаб перегляду тексту у відсотках, перевіряти орфографію як під час набору тексту (підкреслює слово з помилками), так і при виклику функції перевірки.
Цікавою в OpenOffice Writer є функція автозавершення слів. Якщо ви набираєте кілька перших літер слова, яке вже набиралось, Writer автоматично підставляє це слово. Якщо пропонований варіант не підходить, просто продовжуйте набирати. OpenOffice Writer дозволяє встановлювати повністю незалежне форматування для різних сторінок - навіть до різного розміру аркуша. Для цього використовуються стилі сторінок.
Панелі інструментів OpenOffice Writer
Панель функцій розташована у верхній частині робочого вікна. На ній розташовані значки функцій, що використовуються у всіх додатках OpenOffice.org
Головна панель інструментів - для вставки різних об'єктів у документ і вибрати основні функції
Контекстна панель графічних об'єктів (для web-сторінок) - коли відкривається web-сторінка, на головній панелі інструментів змінюється набір значків. Панель дає можливість вставляти різні об'єкти в документ і забезпечувати доступ до більш загальних функцій.
Панель текстових об'єктів - пропонує кілька можливостей форматування тексту без використання Стилів
Панель графічних об'єктів - містить функції для форматування і розміщення вибраних малюнків, вона може бути налагоджена відповідно до потреб конкретного користувача
Панель рамочних об'єктів - з'являється, коли вибрані рамки. Дозволяє форматувати і розміщувати рамки
Контекстна панель - містить функції для форматування і розміщення вибраних об'єктів і з'являється тільки тоді, якщо у текст вставлено якийсь об'єкт
Контекстна панель таблиць - з'являється, якщо в документ вставлена таблиця, містить функції, необхідні при роботі з таблицями, наприклад, вставка і видалення рядків і стовпців чи зміни стилю ліній
Контекстна панель креслення - з'являється при кресленні, містить функції для внесення змін в креслення
Контекстна панель структурних рівні - для зміни пронумерованих абзаців
Панель текстових об'єктів у кресленні
Панель об'єктів при створенні форм - перелічені значки панелі форм
Панель поточного стану - надає інформацію про поточний документ і містить кілька полів з інформацією
Рядок стану у документах OpenOffice.org Basic - виводиться інформація про поточний активний документ OpenOffice.org Basic
Панель гіперпосилання - для введення запиту і запуску пошуку в одній з пошукових машин Інтернету і зміни гіперпосилань у документі
Попередній перегляд - з'являється, коли поточний документ переглядається у режимі попереднього перегляду
Панель інструментів бази даних - розташована у верхній частині Навігатора джерел даних
Панель інструментів запиту SQL - при створенні або зміні запиту SQL використовуються значки на цій панелі
Лінійка - показує розміри сторінок, вказує розміщення табуляції, відступів, границь тексту і рядків
Панель формул - допомагає робити обчислення, для активізації слід натиснути F2
Панель об'єктів Безьє - з'являється при виборі будь-якого об'єкта Безьє і кліку по кнопці "Правка точок"
Список використаної літератури:
1. Бойс. Дж., Фаллер С., Гилген Р. и др. Использование Microsoft Office97, профессиональный выпуск: Пер. англ.-К.;М.: СПб.: Издат. Дом "Вильямс", 1998, 1472 с.
2. Бородич Ю.С. и др. Паскаль для персональных компьютеров: Справ. Пособие.-Мн.:высш. шк.: БФ ГИТМП "Ника", 1991.-365 с.
3. Гарнаев А. Использование Microsoft Excel в экономике и финансах. - СПб.:БХВ, 2000.-336 с.
4. Информатика для юристов и экономистов/ Симонович С.В. и др. - СПб: Питер, 2001. -688 с.
5. Жалдак М.І, Ю.С.Рамський. Інформатика. Київ, "Вища школа", 1991.
6. Куперштейн. В. Современные информационные технологии в производстве и управлении.-СПб.:БХВ, 2000.-304 с.
7. Новиков Ф., А.Яценко. Microsoft Office в целом. - СПб.:БХВ, 2000.-728с.
8. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. Изд. 7-е. М.: ИНФРА-М, 1997, 432 с.
9. Шафран Ю. Информатика. Информационные технологии: в 2 ч. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...