WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Технологія формування і використання інформаційних ресурсів в інформаційному виробництві - Реферат

Технологія формування і використання інформаційних ресурсів в інформаційному виробництві - Реферат

конкретного споживача. Це передусім усі види масової інформації, пропаганди, агітації та реклами.
Як зазначалося вище, ці потоки можуть використовуватися для комплектування власних інформаційних ресурсів окремих інформаційних виробництв. Крім того, ця інформація має зберігатися в інформаційних ресурсах її виробників і видаватися за запитами будь-якого суб'єкта інформаційного виробництва, в тому числі за запитами окремої людини, для уточнення даних у разі виникнення будь-яких наслідків її не контрольованого поширення.
Аналогічну ситуацію можна спостерігати в інших виробництвах загальнозначущої інформації, зокрема у виробництвах законодавчої і нормативної інформації, що визначає права та обов'язки всіх членів суспільства. Закони та іншінормативні документи мають бути доступними для всіх членів суспільства в будь-який час, а не тільки в момент їх появи.
Отже, нарівні з інформаційними ресурсами окремих інформаційних виробництв, що взаємодіють одне з одним у процесі суспільного відтворювання відповідно до своїх потреб, у суспільстві функціонують інформаційні виробництва, зобов'язані за своїм призначенням формувати загальнодоступні державні інформаційні ресурси. Склад, а також порядок формування і використання таких інформаційних ресурсів повинна визначати держава, враховуючи інтереси суспільства загалом.
Цей порядок має встановлюватися законодавчо, з урахуванням права громадян на інформацію, з одного боку, і необхідності збереження особистої, комерційної, службової і державної таємниць - з іншого.
Технологія збереження таємниці включає як фізичні, так і інформаційні методи обмеження небажаного доступу до яких-небудь частин інформаційних ресурсів. Фізичні методи обмежують фізичні контакти (прямі або непрямі) потенційних порушників таємниць із засобами зберігання і поширення інформації. Інформаційні методи обмеження доступу базуються на внесенні в тексти документів спеціальних ключів, відсутність яких у запитах блокує доступ. Отже, інформаційний захист є не що інше, як зворотна перевірка запиту на наявність у ньому деякого складного ключа. Відсутність такого ключа робить запит нерелевантним інформаційному ресурсу.
У разі поширення (передавання) інформації обмеженого доступу використовуються спеціальні інформаційні процедури шифрування та дешифрування інформації. Ці процедури базуються на спеціальних матеріальних та інформаційних засобах криптографії, одного з найдавніших розділів інформатики. Криптографія народилася разом із знаковою системою спілкування. Теоретичні і прикладні проблеми криптографії широко висвітлюються в літературі, тому на них ми не зупинятимемося.
Укрупнена модель руху інформації в суспільстві може виглядати як ієрархія взаємопов'язаних інформаційних ресурсів, єдиним коренем якої є світові інформаційні ресурси. На першому рівні ієрархії знаходяться інформаційні ресурси окремих країн і міжнародних професійних, тематичних і предметних об'єднань. На другому рівні природно розмістити інформаційні ресурси окремих країн, керовані державою. Тоді на третьому рівні можуть бути інформаційні ресурси великих виробничих, економічних і суспільних об'єднань, а на четвертому - інформаційні ресурси окремих підприємств та організацій. На п'ятому, найбільш масовому та активному рівні суспільного інформаційного виробництва знаходиться людина з її інформаційними ресурсами, потребами і продуктами.
Рух інформації між рівнями в цій моделі підпадає під дію розглянутих раніше законів. Якщо умовно поділити інформацію, що рухається на кожному рівні людей, на інформацію внутрішнього і зовнішнього призначення, то можна виявити загальну тенденцію для інформаційних продуктів усіх рівнів. Вона полягає в істотному переважанні обсягів інформації внутрішнього призначення над обсягами інформації зовнішнього призначення.
Кожний з власного досвіду знає, як багато варіантів нового інформаційного продукту доводиться зробити, перш ніж буде обрано остаточний вид продукту, призначений для суміжників у інформаційному виробництві. Спілкування людей в одній організації набагато інтенсивніше за спілкування цієї організації з іншими організаціями тощо.
Співвідношення видів інформаційних продуктів (зовнішніх і внутрішніх) визначається за емпіричною формулою "20:80" (закон Парето*). Умовність цього співвідношення очевидна. Таким самим є співвідношення обсягів нижнього і верхнього споживання інформації зовнішнього призначення. Під верхнім споживанням будемо розуміти використання інформаційного продукту, зробленого на будь-якому рівні розглянутої моделі, інформаційними виробництвами на більш вищих рівнях, а під нижнім споживанням - використання того самого продукту інформаційними виробництвами, що знаходяться на тому самому або на нижчих рівнях моделі.
Огляд і детальне вивчення класифікації та особливостей інформаційних ресурсів, окремих складних інформаційних виробництв і державних інформаційних ресурсів є об'єктом окремої розмови.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...