WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Маркетинг інформаційних продуктів і послуг - Реферат

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг - Реферат

подання інформації в базах даних, своєчасності надання доступу до баз даних, швидкодії автоматизованого банку даних, зручності інтерфейсу тощо). Якщо первинний продаж не спричинює масових вторинних продажів, то власник
Таблиця 19.8
РИНКОВОЇ МОДЕЛІ ЖЦ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Розроблення Фіксування маркетингової стратегії Тестування
ринку Комерціалізація
Виконується вся діяльність з розроблення ПП, тобто проектування, програмування та оцінювання Етап реалізується по закінченні розроблення ПП і визначає цільовий ринок і маркетинговий комплекс Етап подібний до тестування програм. Виконується перевірка маркетингової стратегії нового продукту на спеціально вибраних частинах або сегментах ринку
Заключний етап ринкового ЖЦ програмного продукту: за при реалізації усіх компонентів маркетингового комплексу ПП виходить на цільовий ринок
АБД повинен сам, не очікуючи претензій від користувачів, увійти в контакт з ними, з'ясувати причини низького попиту та усунути їх шляхом удосконалення автоматизованого банку даних і посилення роз'яснювальної роботи.
Принципово іншу модель життєвого циклу продукції та послуг інформаційних технологій запропоновано Г. Поппелем і
Б. Голдстайном . У ній життєвий цикл зображується у вигляді U-подібної кривої, побудованої у координатах "ринок-продукція". Вісь "ринку" показує міру складності вимог, що висуваються користувачами, а вісь "продукції" відображує досвід постачальника. Кожний вид продукції (послуг) проходить чотири стадії розвитку, кожна з яких має свої критичні фактори успіху і часові рамки, які можуть змінюватися в широких межах: поява продукції; розповсюдження продукції; зміна поколінь продукції; відновлення продукту (рис. 19.7).
1. Поява продукції. Першими покупцями, як правило стають або висококваліфіковані фахівці, або захоплені аматори, які можуть і не мати конкретних знань щодо нового виду продукції (послуг). Водночас досвід постачальників у виробничій і ринковій сфері практично дорівнює нулю, хоч провідні фірми, можливо, мають певний обсяг знань у сфері технології.
Рис.19.7. Модель життєвого циклу продукції та послуг ІТ
у координатах "ринок-продукція"
Через те, що увага покупців і постачальників зосереджена на технологічних аспектах, найважливішим фактором успіху є новизна проектно-конструкторських рішень. Наприклад, на сьогодні в Україні на перший стадії життєвого циклу знаходяться послуги, пов'язані з електронною комерцією.
2. Розповсюдження. У міру переходу від одиничних покупців до масового споживача різко падає середній рівень підготовленості останніх, який у плані спеціальних знань та навичок користування конкретним видом продукції ІТ може бути нульовим. Водночас досвід постачальників зростає, зокрема щодо вимог користувача, прибутковості та можливих сфер використання. Зростає кількість нових постачальників, з яких деякі, можливо, вже відокремилися від основних фірм і привносять свій власний досвід.
Удосконалення продукції та маркетинг стають найважливішими факторами успіху на цьому етапі. Основна увага у процесі розроблення продукції приділяється інформаційному продукту, а не обладнанню. Спеціальні знання у сфері маркетингу необхідні для залучення нових покупців і переконання їх в сприятливому співвідношенні "вартість-переваги", що забезпечується новим видом продукції. Прикладом продукції, яка знаходиться на цій стадії ЖЦ в Україні, можуть слугувати комерційні бази даних різних спрямувань, послуги Internet-провайдерів.
3. Зміна поколінь продукції. З появою на ринку продукції другого покоління зростає інформованість покупців, набута досвідом використання продукції першого покоління і зумовлена тим обсягом відомостей, які надходять через засоби масової інформації. Досвід постачальників починає концентруватися шляхом об'єднання (через злиття та поглинання) сильних фірм і "відсіювання" слабких. На цій стадії на діяльність компаній суттєвий вплив чинять органи державного регулювання та різноманітні організації зі стандартизації.
На перше місце виходять нові ключові фактори успіху. Головними серед них є забезпечення інтеграції нових видів продукції з іншими видами (існуючими та перспективними), що обумовлено зростанням значення для користувача такої характеристики, як здатність до взаємодії. Технічне обслуговування - другий фактор успіху - набуває додаткових значень у зв'язку з тим, що рекламовані характеристики продукції далеко не завжди забезпечують надійність її експлуатації. І нарешті, третім фактором виступає необхідність постійного вдосконалення процесу виробництва, що дає змогу знизити вартість продукції та обслуговування, а також скоротити строки поставок. Це пов'язано з тим, що покупці мають великі можливості вибирати необхідне з продукції різних виробників виходячи з її ціни та відповідності її конкретним вимогам.
Прикладами продукції, яка знаходиться в третій стадії, можуть слугувати персональні комп'ютери, більшість пакетів прикладних програм і кабельне телебачення.
4. Оновлення продукції. У зв'язку з тим, що споживачі мали змогуознайомитися з декількома поколіннями продукції та послуг, суттєво зріс середній рівень знань у сфері інформаційних технологій (ІТ) навіть серед найбільш необізнаних користувачів. За цих умов вирішальним критерієм для покупця стає ціна. Досвід постачальників, які зберегли свої позиції, проходить у своєму розвитку третю та четверту "хвилі". Необхідність цінової конкуренції для збереження ринкових позицій стає очевидною для кожного з них.
Залежно від обставин домінуючим стає один з двох критичних факторів успіху, а саме продуктивність, тобто мінімальність витрат, та відновлення ринкових позицій. Продуктивність - головний фактор успіху для так званих "глухих" ринкових сегментів продукції ІТ. Однак на практиці тільки невелику частку ринкових сегментів можна віднести до "глухих", що обумовлено динамічністю самих інформаційних технологій. Більше того, постійно виникають можливості взаємозаміни одного виду продукції іншим. За цих умов основним фактором успіху стає можливість відновлення ринкових позицій, що досягається або за рахунок використання нових технологій для виробництва продукції (наприклад, цифрове телебачення з високою чіткістю зображення), або за рахунок упровадження існуючої продукції чи виду послуг у новий ринковий сегмент (наприклад, використання системи пошукового виклику в обслуговуванні клієнтів або забезпечення пересувного чи телефонного зв'язку для власників автомашин). Цей метод аналізу порівняно з традиційними методами сприяє глибшому розумінню проблем стратегічного управління ринком і відповідно чіткіший реалізації його. Додатковий прибуток може бути отриманий або за рахунок чіткішого управління ринком існуючої продукції, або за рахунок упровадження її в нові ринкові сегменти. Завойовані в конкурентній боротьбі ринкові позиції за своєчасної модернізації або заміни виробничих ліній можуть бути навіть розширені.
3. Організаційно-структурні форми управління інформаційним маркетингом
Організація служби маркетингу в інформаційній фірмі мало чим відрізняється від організації такої служби на підприємствах та в установах, які виробляють споживчі товари не інтелектуального характеру, що значною мірою пояснюється універсальністю самого маркетингу.
Залежно від фактора управління в інформаційній фірмі виділяють такі організаційні структури побудови служби маркетингу:
функціональну структуру;
структуру, орієнтовану на конкретні

 
 

Цікаве

Загрузка...