WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Маркетинг інформаційних продуктів і послуг - Реферат

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг - Реферат


По-перше, product - продукт, товар (якість). Можна змінювати якість товару або його імідж через рекламу та організацію збуту, використання привабливішої упаковки.
По-друге, price - ціна. Ціну можна змінювати в напрямі як стимулювання, так і зниження попиту, що виразно проявляється в дії механізму ціни.
По-третє, place - розміщення (розподіл, доступність). Доступність товару можна змінювати через зміну каналів його розподілу, через більш або менш широке розміщення товару.
По-четверте, promotion - просування (стимулювання збуту - реклама, інформування або переконання). Число і місцезнаходження торгових представників можна змінювати. Витрати на рекламу можна зменшувати або збільшувати, зміст реклами також можна змінювати. Аудиторія, на яку впливає реклама, також може бути змінена.
Будь-яка фірма, інформаційна у тому числі, може регулювати попит на свої товари (у бік підвищення або зниження) шляхом зміни тих факторів, які знаходяться під її безпосереднім контролем. Зважаючи на те, що число можливих варіантів комплексу маркетингу практично необмежене, необхідно дотримуватися певних принципів.
Принцип послідовності. Полягає в узгодженості усіх змінних. Наприклад, товар високої якості мусить мати високоякісний розподіл і такого ж рівня рекламу.
Принцип зваженого підходу. Полягає у виявленні і наданні належної ваги найбільш важливим факторам, з одночасним урахуванням й інших змінних, оскільки різні ринки виявляють різну міру чутливості до змінних ринку. Наприклад, якщо ринок дуже чутливий до рівня цін, то в рекламі доцільно підкреслити цінові переваги товару.
Принцип урахування зниження віддачі на вкладений капітал, зростання бюджетних та інших витрат. Незважаючи на те, що в певний час будь-який фактор може стати ключовим, рідко буває доцільним акцентувати увагу саме на ньому одному. Як показує практика, темпи зростання продажу залежно від будь-якої змінної, як правило, спочатку збільшуюються, а потім зменшуються.
Суворе дотримання бюджетної дисципліни. Після розроблення комплексу маркетингу кошти, призначені для підвищення витрат на одну із змінних, не повинні витрачатися на іншу. Наприклад, кошти на поліпшення товару, не можуть бути витрачені на рекламу, і навпаки. Питання в тому, які вкладення матимуть більшу віддачу.
Утілення в життя маркетингових заходів - реалізація на практиці всього комплексу маркетингових заходів, що в свою чергу передбачає наявність певного алгоритму послідовних дій:
ситуаційний аналіз - вивчення стану підприємства (організації) і зовнішнього середовища, їх прогнозне оцінювання на 5-15 років, стратегічне планування - вибір стратегій маркетингу на встановлений період часу;
тактичне планування - визначення за вибраною стратегією тактики дій підприємства (організації), розроблення оперативного плану дій, складання кошторису витрат на маркетинг;
маркетинговий контроль - збирання та аналіз даних про результати поточної діяльності підприємства (організації), порівняння цих даних з програмою (планом) маркетингу і (за необхідності) повернення до ситуаційного аналізу.
Отже, найважливіше значення має вироблення і прийняття обґрунтованих рішень з конкретних видів маркетингової діяльності, а саме щодо:
доцільності розроблення, подальшого освоєння і випуску продукції, орієнтованої на конкретний ринок або конкретного споживача з урахуванням їх вимог до продукції і потреб;
доцільності самостійного проведення НДДКР чи купівлі технологічного досвіду, патентів і ліцензій в інших фірм (що стосується інформатизації, то це можуть бути пакети стандартних програм і нові інформаційні технології, на базі яких може бути розроблено конкретний продукт);
доцільності освоєння і випуску продукції в установлених обсягах (у натуральному та вартісному вимірі) з урахуванням життєвого циклу товару;
конкретних умов договорів зі споживачем щодо умов фінансування, термінів виконання роботи та її вартості;
підготовки (навчання) заздалегідь визначених категорій фахівців для забезпечення виробництва конкретного продукту;
доцільності проведення певних комерційних операцій, спрямованих на забезпечення збуту конкретного продукту.
Основними стратегіями маркетингу зазвичай є такі:
стратегія ціна - кількість - вимагає з метою досягнення комерційного успіху використання або низьких цін за великої кількості товарів, що виробляються, або високих цін за невеликого обсягу випуску;
стратегія переваги - використовує як конкурентоспроможний фактор якість товару (послуги) через поліпшення дизайну, фірмового стилю, упаковки, сервісного обслуговування, дотримання договірних зобов'язань і надійності поставок товарів, організацію системи технічного обслуговування і надання послуг споживачам;
стратегія пристосування - базується на повторенні дій конкурентів щодо товарної політики, розподілу та ціноутворення;
стратегія різкої відмінності - потребує наявності товару, який за своїм профілем різко відмінний від товару (послуги) конкурента.
2. Концептуальне моделювання процесу інформаційного маркетингу
Коли розглядається будь-який процес, який має складну внутрішню структуру та численні зв'язки (а інформаційний маркетинг є саме таким процесом), доцільно розглянути його концептуальну модель, яка допоможе осмислити його сутність.
Під концептуальною моделлю інформаційного маркетингу будемо розуміти змістовний опис професійною мовою послідовності етапів і під етапів процесу інформаційного маркетингу у взаємозв'язку між ними
Побудова концептуальної моделі допоможе не тільки уявити внутрішню структуру інформаційного маркетингу, а й агрегувати його елементи до певного рівня абстракції.
В основу концептуальної моделі інформаційного маркетингу покладено концептуальну модель інформаційного ринку. Як уже зазначалося під інформаційним ринком розуміють систему економічних, організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг. На рис. 19.2 наведено узагальнену схему взаємодії учасників інформаційного ринку.
Задачі інформаційного маркетингу щодо кожної зі складових інформаційного ринку розподілено на три рівні :
Рівень А. Дослідження та оцінювання динаміки суспільних і конкретних інформаційних потреб, оцінювання рівня інформаційних потреб у певний період часу; визначення ринків збуту, оцінювання найвищого світового рівня у сфері даного класу ІПП.
Рівень Б. Оцінювання витрат і результатів за створення конкретного ІПП; оцінювання створення альтернативних варіантів ІПП, що задовольняють аналогічну інформаційну потребу; порівняльне оцінювання конкурентоспроможності створюваного та альтернативного ІПП; визначення динаміки цін.
Рівень В. Облік витрат напросування ІПП на ринок; визначення передбачених обсягів продажу, оцінювання очікуваного прибутку від реалізації ІПП; оцінювання конкурентоспроможності виробника ІПП.
Рис. 19.2. Узагальнена схема взаємодії
учасників інформаційного ринку
Детальнішу схему взаємозв'язку між рівнями наведено на рис. 19.3 .
Розглянемо кожний з етапів, виділених у концептуальній моделі процесу інформаційного маркетингу (табл. 19.3.).
Рис. 19. 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...