WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Маркетинг інформаційних продуктів і послуг - Реферат

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг - Реферат


Реферат на тему:
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг
План
1 Основні функції і стратегії маркетингу
2. Концептуальне моделювання процесу інформаційного маркетингу
1 Основні функції і стратегії маркетингу
Функція маркетингу - це функція підприємництва, пов'язана з управлінням обміном товарами і послугами, виробленими підприємством, за які покупець сплачує певну вартість за обумовленою ціною. Функція маркетингу відрізняється від бухгалтерського обліку, управління фінансами і кадрами, виробничої функції.
У рамках системи бізнесу функція маркетингу займає область, обмежену (на рис. 19.1). штриховою лінією.
Рис. 19.1. Місце функції маркетингу в системі бізнесу
Маркетинг, як один з напрямів підприємницької діяльності, безпосередньо відповідає за процес задоволення збуту, організацію обміну виробленою продукцією. Отже, маркетинг несе пряму відповідальність за весь комплекс відносин між підприємством і покупцем.
Зміст основних задач маркетингу можна сформулювати таким чином:
комплексне вивчення конкретного ринку, його проблем і перспектив;
планування товарного асортименту свого підприємства з урахуванням вимог ринку та своїх можливостей;
ціноутворення;
формування попиту і проведення заходів зі стимулювання збуту з метою максимальної відповідності вимог ринку і своїх можливостей;
планування операцій збуту;
управління маркетинговою діяльністю і контроль (за необхідності вони передбачають повернення до першої задачі).
Усі зазначені задачі маркетингу послідовно взаємопов'язані, розв'язання кожної наступної неможливе без завершення попередньої. Функція маркетингу, як одна з функцій підприємництва, що займається питаннями збуту та реалізації, поділяється на низку підфункцій. Кожна підфункція передбачає здійснення певних заходів. Взаємо зв'язок задач і підфункцій маркетингу та заходи, здійснювані у межах цих підфункцій, наведено у табл. 19.1 і19.2.
Таблиця 19.1
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ І ПІДФУНКЦІЙ МАРКЕТИНГУ
Задача Підфункція
1. Визначення потреб покупця Маркетингові дослідження
2. Перетворення потреб у продукцію Планування номенклатури виробів
3. Визначення ціни продукції для покупця Ціноутворення
4. Доставка товару Розподіл
5. Інформування покупця,
стимулювання і підтримування збуту Просування товару (продаж, реклама)
Таблиця 19.2
ЗАХОДИ, ЗДІЙСНЮВАНІ У МЕЖАХ ПІДФУНКЦІЙ МАРКЕТИНГУ
Підфункція Заходи
1. Отримання необхідної маркетингової інформації, проведення відповідних наукових досліджень (маркетингові дослідження) Дослідження та аналіз у сфері економіки, ведення бізнесу, торгівлі, запитів споживачів, продажу, розподілу, реклами, способів надання та розроблення нової продукції.
Оброблення даних.
Вивчення операцій маркетингу.
Вивчення конкурентів.
Прогнозування продажу
2. Планування політики у сфері випуску продукції Розроблення політики виробництва продукції.
Визначення і подальше розширення асортименту виробів, поліпшення характеристик продукції відповідно до запитів споживачів (специфікація, ціна, зовнішній вигляд тощо).
Розроблення і випуск нових товарів
Закінчення табл. 19.2
Підфункція Заходи
3. Ціноутворення Розроблення політики цін.
Складання сітки цін на кожний ІПП на різних етапах його життєвого циклу залежно від ринку збуту, способу надання, інших умов.
Ужиття відповідних заходів для підвищення конкурентоспроможної продукції.
Пропозиція ціни
4. Розподіл Розроблення політики розподілу товарів і послуг,
Вибір та управління каналами розподілу,
планування і контроль фізичного розподілу
складування, упаковування та перевезення продукції
5. Просування Формування політики в області стимулювання збуту, просування товару.
Вибір, планування та управління інструментами стимулювання збуту (продаж за попередніми замовленнями, рекламно-інформаційна діяльність тощо).
Аналіз продажу, бюджетні квоти продажу і постановка відповідних цілей, координація діяльності торгових агентів.
Рекламування діяльності і визначення задач реклами:
вибір засобів передавання реклами (телебачення, радіо, друк тощо), управління роботою в цій сфері, установлення контактів із засобами масової інформації, рекламними агентствами;
розроблення зразків, виставочних матеріалів;
установлення зв'язків компанії з окремими особами, громадськими організаціями, обмін інформацією;
пакувальна справа, розроблення упаковки;
заходи щодо збуту товару;
планування і здійснення просування товарів;
розроблення заходів, спрямованих на збільшення продажу
Як бачимо, маркетинг охоплює дуже великий спектр питань, що мають першочергове значення для успіху компанії, тому їй необхідно розробляти загальний план - стратегію маркетингу - для своїх товарів і послуг. Цілі підприємства в умовах ринкової економіки визначають напрями розвитку його ділової активності, стратегія ж маркетингу являє собою план досягнення цих цілей.
Розроблення маркетингової стратегії тісно пов'язана з процесом управління маркетингом й охоплює чотири взаємопов'язаних і послідовних етапи:
аналіз ринкових можливостей підприємства (організації);
вибір цільових ринків;
розроблення комплексу маркетингу;
утілення в життя маркетингових заходів.
Аналіз ринкових можливостей підприємства (організації) включає вивчення поточного і перспективного попиту на конкретний товар на інформаційному ринку або його сегменті, вимог споживачів до товару, його якості, новизни, техніко-економічних характеристик, рівня ціни та інших орієнтирів, включаючи можливі канали збуту (наприклад, вивчивши попит на такий інформаційний продукт, як АРМ бухгалтерського працівника в межах певного регіону (області, республіки), знаючи межі рівня цін на такий продукт у цьому сегменті ринку, можна досить достовірно визначити можливості і канали збуту, а також запланувати прибуток від продажу даного інформаційного продукту і, нарешті, обсяг продажу в даний момент і на перспективу).
За результатами аналізу фірма здійснює вибір одного з чотирьох можливих варіантів маркетингових дій на ринку:
більш глибоке проникнення в традиційний ринок з існуючим товаром;
вихід з новим товаром на традиційний ринок;
вихід з існуючим товаром на новий ринок;
вихід з новим товаром на новий ринок (диверсифікація).
Вибір цільових ринків - сегментація ринку і відбір за допомогою спеціального механізму тих сегментів ринку, на які необхідно впливати саме з метою досягнення комерційного успіху.
Розроблення комплексу маркетингу - складання програми (плану) маркетингових заходів. Комплекс маркетингу - це пропорційне співвідношення зусиль, комбінування заходів, проектного задуму та інтегрування елементів маркетингу в програму або "комплекс", який на основі оцінки ринкових сил найбільшою мірою сприятиме підприємству в досягненні поставлених перед ним задач і цілей вданий час .
Елементи комплексу маркетингу іноді називають концепцією "чотирьох Р" також інструментами маркетингу. Вміле варіювання цими факторами/інструментами і встановлення оптимального співвідношення їх - основне завдання маркетингу.

 
 

Цікаве

Загрузка...