WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат

Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат

залучати неповнолітніх осіб до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.
Усі особи, молодші 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.
Для виконання функцій, пов'язаних з охороною праці, власник забезпечує функціонування системи управління охороною праці (див. підрозділ 17.4).
Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:
Кабінет Міністрів України;
Державний комітет України з нагляду за охороною праці;
Міністерство праці України, інші міністерства та центральні органи державної виконавчої влади;
місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів.
Працівники зобов'язані:
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.
Усі працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж (навчання) з питань охорони праці, подання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки у разі виникнення аварій згідно з типовим положенням, затвердженим Державним комітетом України з нагляду за охороною праці.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці. Перелік таких робіт затверджується Державним комітетом України з нагляду за охороною праці.
Фінансування охорони праці здійснюється власником. Працівник не несе ніяких витрат на заходи щодо охорони праці.
На підприємствах, у галузях і на державному рівні в установленому Кабінетом Міністрів України порядку створюються фонди охорони праці.
Кошти фондів охорони праці не підлягають оподаткуванню.
Кошти і матеріали, що виділяються в установленому порядку на заходи з охорони праці, витрачати на інші цілі забороняється.
Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці здійснюється державою і громадянським контролем.
Державні функції виконують спеціально уповноважені державні органи та інстанції, що не залежать від власника підприємства, а саме:
Кабінет Міністрів України;
Державний комітет України з нагляду за охороною праці;
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;
органи державного пожежного нагляду, управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України;
органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.
Громадський контроль здійснюють:
трудові колективи через обраних ними уповноважених;
профспілки - в особі своїх виборних органів і представників.
Вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підлеглими йому прокурорами.
Міністерства і відомства здійснюють внутрішньовідомчий контроль за дотриманням законодавства про працю у підвідомчих їм підприємствах.
Посадові особи, що винні в порушенні законодавства про працю і правил з охорони праці, несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну) в установленому законодавством порядку.
Крім розглянутого Закону, законодавство з охорони праці включає Кодекс законів про працю України та інші нормативні акти.
У випадку, коли міжнародними договорами чи угодами, в яких бере участь Україна, встановлено більш високі вимоги до охорони праці, ніж ті, які передбачені законодавством України, приймаються правила міжнародного договору чи угоди.
2. Нормативно-технічна документація з охорони праці в інформаційному виробництві
Єдину державну політику в сфері технічних, санітарних і правових норм охорони праці дає змогу здійснювати чинна система нормативних актів про охорону праці. Залежно від сфери поширення вони поділяються на державні міжгалузеві, галузеві нормативні акти та документацію підприємств.
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання.
Опрацювання, прийняття та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці проводяться органами державного нагляду за охороною праці спільно з органами державного управління охороною праці в Україні, а також професійних спілок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, але не рідше одного разу на 10 років.
Розроблення стандартів технічних умов та інших нормативно-технічних документів міжгалузевого характеру координують організації Держстандарту України за участю органів державного нагляду.
Основними державними нормативними документами щодо забезпечення охорони праці в інформаційній сфері є:
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчис-лювальних машин (ДНАОП 0.00-1.31-99);
Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2-007-98).
Вимоги ДНАОП 0.00-1.31-99 поширюються на всі підприємства, установи, організації, юридичні особи, крім зазначених нижче, незалежно від форми власності, відомчої належності, видів діяльності та на фізичних осіб (що займаються підприємницькою діяльністю з правом найму робочої сили), які здійснюють розроблення, виробництво та застосування ЕОМ, у тому числі й на тих, які мають робочі місця, обладнані ЕОМ, або виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ.
Вимоги ДНАОП 0.00-1.31-99 не поширюються на:
комп'ютерні класи вищих і середніх закладів освіти, майстерні професійно-технічних закладів освіти;
робочі місця операторів ЕОМ,що використовуються у сфері управління та експлуатації атомних електростанцій;
робочі місця пілотів, водіїв або операторів транспортних засобів, обладнаних ЕОМ, ЕОМ у системах обробки даних на борту засобів сполучення та ЕОМ у складі машин та обладнання, що переміщуються в процесі роботи;
так звані портативні системи обробки даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці;
обчислювальні машинки (калькулятори), реєструвальні каси та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;
друкарські машинки класичної конструкції, обладнані відеотерміналом (так звані дисплейні друкарські машинки);
комп'ютерні гральні автомати та системи обробки даних, призначені для громадського користування.
Правила встановлюють вимоги безпеки та

 
 

Цікаве

Загрузка...