WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат

Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат


Реферат на тему:
Організація та охорона праці в інформаційному виробництві
План
1 Правове забезпечення заходів з охорони праці в інформаційному бізнесі
2 Нормативно-технічна документація з охорони праці в інформаційному виробництві
1 Правове забезпечення заходів з охорони праці в інформаційному бізнесі
Національне законодавство з охорони праці.
Право людини на створення їй належних, безпечних і здорових умов праці є конституційним правом кожного громадянина України .
Основні положення з реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я конкретизує законодавство з охорони праці.
Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:
пріоритету життя і здоров'я працівників відповідно до результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих питань та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;
соціального захисту працівників, повного відшкодування особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
установлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних і нешкідливих умов праці, участі держави у фінансуванні заходів з охорони праці;
здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та громадських об'єднань, що вирішують різні проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між власниками та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами за прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;
міжнародного співробітництва в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці.
Основоположним законодавчим документом з охорони життя і здоров'я громадян України в процесі трудової діяльності є Закон України "Про охорону праці", дія якого поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах .
Закон регулює (за участю відповідних державних органів) відносини між власником підприємства, установи та організації і робітником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Він містить заходи правового порядку, що визначають обов'язки підприємства і права працюючих на забезпечення здорових і безпечних умов праці.
Законодавством на власника покладаються: забезпечення здорових і безпечних умов праці; впровадження сучасних засобів техніки безпеки, що відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці; забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
Жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не можуть бути прийняті і введені в експлуатацію, якщо в них не забезпечені здорові та безпечні умови праці. Ця вимога законодавства про працю забезпечується системою попереднього санітарного і технічного нагляду з охорони праці. Основним завданням попереднього нагляду є нагляд за тим, щоб дотримання вимог з охорони праці було забезпечене ще до початку роботи підприємства, до початку експлуатації машини, до впровадження нового технологічного процесу.
Усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування здійснюється власником у порядку і на умовах, що визначаються законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором).
На власника покладається проведення інструктажу робітників і службовців з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та інших правил охорони праці, а також постійний контроль за дотриманням робітниками всіх вимог інструкцій з охорони праці. Такі інструкції розробляються і затверджуються власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим комітетом підприємства.
Робітники і службовці зобов'язані користуватися засобами індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття тощо), що їм видаються на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах.
На роботах, пов'язаних із забрудненням, працівникам безкоштовно видається (за встановленими нормами) мило, а там, де можливий вплив на шкіру шкідливих речовин, - змивальні та знешкоджувальні засоби.
На роботах з важкими та шкідливими умовами праці працівники безплатно одержують молоко або інші рівноцінні харчові продукти, а на роботах з особливо шкідливими умовами праці - лікувально-профілактичне харчування, газовану солону воду. Передбачаються оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, які надаються відповідно до чинного законодавства.
Робітники і службовці, зайняті на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, і на роботах, пов'язаних із рухом транспорту, проходять обов'язкові попередні перевірки - під час прийому на роботу, а також періодичні медичні огляди з метою визначення їх придатності до робіт, що їм доручаються, та запобігання професійним захворюванням.
Власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому (членам сім'ї та утриманцям померлого) одноразову допомогу.
Якщо небезпечні або шкідливі умови праці вимагають від потерпілого додаткових зусиль для організації свого життя і призвели до моральної втрати, порушення його нормальних життєвих зв'язків, власник відшкодовує заподіяну моральну шкоду. Порядок відшкодування моральної шкоди (вона можлива і без втрати потерпілим працездатності) визначається законодавством.
Під моральною втратою потерпілого розуміються страждання, заподіяні працівникові внаслідок фізичного або психічного впливу, що спричинило погіршання або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршання відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.
Застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, напідземних роботах (крім нефізичних робіт або робіт з санітарного та побутового обслуговування), а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, забороняється.
Забороняється також використання праці осіб, вік яких менший 18 років, на тяжких роботах і роботах зі шкідливими умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється

 
 

Цікаве

Загрузка...