WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

виробництво;
неперервне виробництво;
проектне виробництво;
Приклад дискретного виробництва: робота за замовленням, коли фірма виробляє спеціальну продукцію за індивідуальною специфікацією кожного споживача. Є проміжні типи дискретного виробництва. Це:
серійне виробництво - дрібносерійне, багатосерійне;
масове виробництво.
У дрібносерійному виробництві окремі підрозділи або дільниці спеціалізуються на виконанні різних операцій. Об'єкти переробки проходять через систему одиницями або невеликими групами. Вимоги до оброблення кожного об'єкта можуть бути різними. Тоді вони рухаються різними маршрутами з необов'язковим проходженням через усі дільниці. Для інформаційного підприємства можна навести приклад, коли використовуються різні технологічні ланцюжки для оброблення інформації різних користувачів (з наданням інформації каналами зв'язку, на первинних документах або машинних носіях).
Система масового виробництва видає великі обсяги відносно стандартизованих виходів. Окремі одиниці продукції, що випускається, не відрізняються одна від одної, хоч і можуть мати місце незначні відмінності в характеристиках і комплектації. Наприклад, послуги баз даних: доступ до БД, надання БД на носії тощо.
Неперервне виробництво - виробництво однорідної продукції для масового збуту і розподілу (нафтопереробка, вугільні шахти, патруль - послуги). Єдиний спосіб розрізнити окремі одиниці продукції, що виробляється, полягає у вимірюванні кількості продукту в якихось довільних одиницях - за об'ємом, довжиною, площею, вагою або часом.
Ресурси, що надходять на вхід системи, неперервним потоком проходять через неї, перетворюючись у продукт на її виході. Приклад неперервного інформаційного виробництва - інформаційна система, що працює в режимі реального часу.
Відмінними рисами систем, орієнтованих на проекти, є те, що кожна одиниця кінцевої продукції є унікальною за своїми характеристиками (конструкцією, виконуваними задачами та ін.). Процес виробництва при цьому має одиничний, такий, що не повторюється, характер. На випуск кожної одиниці продукції витрачається відносно тривалий час - від кількох тижнів до кількох років. Усі ресурси операційної системи в даний момент часу срямовуються на виконання одного або лише кількох проектів. Наприклад, розроблення програмних продуктів.
В інформаційному бізнесі можуть бути присутніми всі типи операційних систем.
4 Проектування виробничої системи фірми
Особливості проектування виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми
Проектування операційної системи фірми передбачає прийняття низки стратегічних рішень, пов'язаних з:
вибором варіанта побудови процесу виробництва: раціональна спеціалізація (розділення) праці, кооперація праці, варіант побудови виробничого процесу - функціональний (поопераційний або потоковий), предметний (полінійний), змішаний (предметно-функціональний), проектна система;
рішеннями за виробничої потужності: масштаб підприємства та його виробнича структура, вибір і розрахунок кількості обладнання, площі, чисельності персоналу і т. п;
вертикальною інтеграцією: купувати інформаційні ресурси або самим формувати початкові дані чи використовувати "давальницьку сировину";
організацією робочої сили: спеціалізація праці;
технологією: лідерство або використання перевірених інформаційних технологій;
вибором форми господарських взаємовідносин: виробництво за конкретними замовленнями або на ринок;
місцем розташування фірми.
Тобто необхідно прийняти стратегічні рішення про те, що виробляти, як виробляти, коли виробляти, де виробляти.
Усі ці рішення дуже важливі, але основним є рішення про те, що виробляти, яке базується на вивченні інформаційних потреб.
Отже, під проектуванням операційної системи звичайно розуміють:
проектування виробів;
проектування процесів;
визначення виробничих потужностей та місця їх розташування;
проектування підприємства;
розроблення виробничих операцій.
Принципи проектування операційної системи фірми однаково прийнятні як для виробничого сектору економіки, так і для інформаційної сфери. Але є низка специфічних принципів і характеристик, які необхідно враховувати, оскільки інформаційна сфера є специфічною з точки зору організації та управління операціями. Це:
тісніший контакт (взаємодія) зі споживачами (особливо у разі оброблення інформації);
більш високий ступінь індивідуалізації (адресність) ІПП;
висока наукомісткість ІПП;
усі інші особливості ІПП (див. розділ 6).
Одна з найбільших відмінностей полягає в технології проектування виробів (ІПП, включаючи програмні засоби) і процесі, використовуваному для створення їх (передусім - технології збирання, оброблення, передавання інформації).
В останні роки чітко визначилися три основних принципи організації ефективного виробництва:
По-перше, виробництво за принципом "вчасно". Передусім це стосується постачання матеріалів і комплектування саме у той час, коли вони потрібні для виробництва кінцевого виробу.
По-друге, комплексний контроль якості (концепція "робити правильно з першого разу"). Відповідно до цієї концепції якість забезпечується шляхом включення відповідальності за якість до кожної посадової інструкції або опису виконуваної працівником роботи ( до технологічної інструкції). Новий працівник вивчає принципи управління якістю водночас із навчанням роботі на новому устаткуванні.
Третій принцип полягає в комплексному профілактичному обслуговуванні, тобто на виробничий персонал покладається обов'язок ретельно проводити профілактику та обслуговування устаткування, щоб виключити його зломи або відмови.
Розглянуті принципи цілком прийнятні і для інформаційної сфери з урахуванням специфіки елементів інформаційного виробництва.
Крім того, у проектуванні операційної системи інформаційно-обчислювальної фірми необхідно враховувати таке:
потреби і бажання споживачів є основною для прийняття рішень;
календарне планування робіт в основному залежить від споживачів;
виробничі потужності звичайно розраховуються за "піковим" попитом, а не за його середнім рівнем;
створення запасів інформаційної продукції в періоди низького попиту для використання їх при "піках" не є можливим;
місце розташування фірми визначається в основному місцем розташування трудових ресурсів і споживачів ІПП, а не постачальниківматеріалів;
ефективність роботи персоналу (особливо інтелектуального) важко піддається вимірюванню, оскільки - це творча праця;
великі підприємства в інформаційній сфері є нетиповими.
5. Проектування виробів
Проектування інформаційних продуктів і послуг (виробів) має бути націлене на задоволення інформаційних потреб користувачів.
Для аналізу конкретних вимог споживача до даного ІПП розробник повинен розглянути відносну значущість для нього таких критеріїв проектування виробів:
вартість;
економічність експлуатації;
якість;
термін використання;
надійність в експлуатації;
вимоги до обслуговування, його простота;
об'ємні характеристики (розмір) (для ІПП вони можуть бути виражені кількістю інформації, часом, необхідним для вирішення задачі, тощо);
безпека експлуатації.
Традиційно у сфері матеріального виробництва додаються ще й такі характеристики: елементи розкоші, потужність, міцність, універсальність використання тощо.
Для інформаційних продуктів і послуг необхідно враховувати й специфічні вимоги до:
засобів захисту;
режиму оброблення інформації (наприклад,

 
 

Цікаве

Загрузка...