WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат


Реферат на тему:
Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми
План
1. Сутність виробничої функції
2. Структура виробничої системи
3. Класифікація виробничих систем
4. Проектування виробничої системи фірми
5. Проектування виробів
6. Проектування виробничого процесу
7. Визначення виробничих потужностей і місця їх розташування
1. Сутність виробничої функції
Виробнича функція будь-якого підприємства, у тому числі й інформаційного включає в себе ті дії, внаслідок яких виробляються товари і послуги, що постачаються ним у зовнішнє середовище. Виробничу функцію реалізують усі організації, інакше їх існування неможливе. Виробнича функція - це, власне, те, заради чого й створюється будь-яка організація.
Останнім часом усе частіше замість терміна "виробнича функція" використовують термін "операційна функція", тобто терміни "операції" та "виробництво" вживаються як взаємозамінні. Проте термін "операції" є ширшим, оскільки крім виробництва товарів, він охоплює й надання послуг. Отже, для інформаційної сфери доцільніше вживати саме його.
Організація операційної системи - це заходи, спрямовані на поєднання засобів виробництва та праці в одному процесі виробництва. Головними елементами виробничого процесу є: процес праці як свідома діяльність людини; предмети та засоби праці .
Організації відрізняються одна від одної характером конкретних видів діяльності, що входять до операційної (виробничої) функції. Будь-яка організація, в інформаційній сфері у тому числі, є відкритою системою, що перетворює ресурси вхідні не вихідні продукти. Наприклад, будівельна фірма має на вході велику кількість матеріалів, на виході - унікальні за своєю конструкцією готові вироби - різноманітні будови; автомобільна фірма на вході також має велику кількість матеріалів, на виході - стандартні вироби. Для виробництва комп'ютерів і різних периферійних пристроїв, перероблюється велика кількість сировинних матеріалів: спочатку із сировини виробляють окремі деталі, потім з них складають вироби стандартної конструкції. Фірми, що створюють програмне забезпечення чи пристосовують свої продукти до потреб клієнта, споживають невелику кількість матеріалів, але велику кількість трудових ресурсів - інтелектуальну працю людей. На виході виробничої системи такої фірми - програмні продукти різного призначення. Інформаційно-довідкові чи консалтингові фірми зазвичай надають стандартний набір інформаційно-аналітичних послуг, на вибір споживача.
Отже, ціллю операційної системи інформаційної фірми є виробництво продукції, виконання робіт чи надання послуг. Елементи виробничого процесу наведено на рис. 1.
Рис. 1. Елементи виробничого процесу організації
З організацією виробництва тісно пов'язані організація праці та організація управління.
Організація праці - це обумовлена економічним ладом суспільства система використання праці. Вона включає: добір і професійну підготовку кадрів, розмежування та кооперацію праці, організацію робочих місць, створення необхідних умов праці, нормування праці, організацію оплати праці, встановлення трудового розпорядку .
Організація управління - це сукупність послідових дій управлінського персоналу щодо визначення для об'єктів управління їх цілей та фактичного стану на основі реєстрування та оброблення відповідної інформації, формування та затвердження економічно обґрунтованих виробничих програм та оперативних завдань [там саме]
В організації управління центральне місце посідає управління операціями. Обов'язки операційних менеджерів відносять до трьох основних груп :
1. Розроблення та реалізація спільної стратегії і напрямів операційної діяльності організації;
2. Розроблення та впровадження операційної системи, зокрема розроблення виробничого процесу, рішення про місцезнаходження виробничих потужностей, проектування підприємств, проектування продукту, введення стандартів і норм на виконання робіт;
3. Планування та контроль поточного функціонування системи.
Отже, організація операційної функції включає:
визначення типу виробничої системи;
планування підприємства та організацію роботи його служб і відділів з урахуванням відповідної спеціалізації у виробництві готових виробів;
установлення стандартів якості та норм вироблення на людину або у зміну, встановлення інших цілей, що оцінюються;
регулярний моніторинг виконання встановлених стандартів.
2. Структура виробничої системи
У теорії менеджменту повну систему виробничої діяльності заведено називати операційною системою, яка складається з трьох підсистем:
Виробництво продукції (основний виробничий процес);
Забезпечення виробництва (допоміжний виробничий процес);
Планування і контроль (управління та розвиток основного виробничого процесу).
Зв'язок підсистем наведено на рис. 2.
Підсистема виробництва продукції виконує роботу, безпосередньо пов'язану з перетворенням вхідних величин на вихідні результати. Загальна укрупнена схема цієї підсистеми для інформаційної фірми, що проводить діяльність, пов'язану з оброблення даних для замовників така:
на вході:
інформація як предмет праці;
матеріали (папір, магнітні носії та інші експлуатаційні матеріали);
капіталовкладення (у вигляді приміщень для розміщення персоналу і обладнання, придбання самого обладнання і меблів);
інформація (про досягнення нових інформаційних технологій, інформаційні потреби користувачів, про необхідність підвищення кваліфікації і навчання кадрів, про контакти з науково-дослідними і проектними організаціями, іншими інформаційними структурами тощо);
енергія для освітлення, опалювання і кондиціонування приміщень, а також енергія для роботи ЕОМ та іншого обладнання.
На виході:
вихідні дані (у вигляді машинограм тощо).
Рис. 2. Взаємозв'язок підсистем виробничої системи
Підсистема забезпечення не пов'язана прямо з виробництвом виходу, але виконує необхідні функції забезпечення підсистеми виробництва продукції. На підприємстві інформаційної галузі підсистема забезпечення включає, наприклад, ремонтно-експлуатаційну службу, архів, фонд алгоритмів і програм. Залежно від виду діяльності функція, що вважається частиною підсистеми забезпечення (допоміжної) на одному підприємстві, може бути складовою підсистеми виробництва (основної) на іншому. Наприклад, відділ копіювально-розмножувальної техніки на підприємстві, що обробляє інформацію, виконує основну (перетворювальну) функцію, а на підприємстві, що розробляє програмні засоби обчислювальної техніки, - забезпечувальну функцію.
Основне призначення підсистеми планування і контролю полягає у прийнятті рішення про те, як саме повинна працювати перероблювальна підсистема. Для прийняття такого рішення необхідні відомості про цілі, політику, основні напрями та інші внутрішні параметри фірми, а також інформація про попит на інформаційні продукти та послуги, вартість ресурсів, тенденції розвиткутехнології, законодавчі, нормативні акти та інші фактори, тобто інформація, що надходить із зовнішнього середовища.
Конкретні питання, що підлягають вирішенню:
планування виробничих потужностей;
диспетчеризація;
контроль якості;
управління матеріально-виробничими запасами (для інформаційного підприємства це питання не дуже істотне, оскільки виробництво є неречовинним).
3. Класифікація виробничих систем
Існують різні підходи до класифікації виробничих систем. Наприклад, за типом перероблювальної системи розрізняють:
дискретне

 
 

Цікаве

Загрузка...