WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

працівників установлюється за методом прямого розрахунку зі штатного розкладу, прийнятого на основі розробленої організаційної структури управління (схеми, моделі).
Чисельність фахівців творчих професій - математиків, інженерів-програмістів тощо - визначається виходячи з проектного (планового) обсягу робіт (у людино-днях) та ефективного фонду робочого часу одного працівника:
,
де - - чисельність персоналу і-ї спеціальності;
- обсяг робіт, що виконується персоналом i-ї спеціальності, людино-годин;
- ефективний фонд робочого часу одного працівника,
годин*.
Чисельність фахівців, для яких встановлено норму обслуговування (наприклад, персоналу з технічного обслуговування засобів ОТ), визначається виходячи з кількості обслуговуваних об'єктів (машин, пристроїв, агрегатів тощо) і норми їх обслуговування:
,
де - чисельність фахівців i-ї спеціальності;
- кількість обслуговуваних об'єктів j-го типу;
- кількість змін роботи на добу об'єктів j-го типу;
- коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову, який розраховується за формулою , де f - плановий процент невиходів працівників на роботу;
- норма обслуговування машин (пристроїв) j-го типу - кількість об'єктів на одного працівника i-ї спеціальності;
- кількість типів об'єктів, для яких встановлено норму обслуговування.
Розрахунок чисельності персоналу для обслуговування великих ЕОМ - мейнфреймів та визначення їх кваліфікаційного складу здійснюються з урахуванням рекомендацій заводів-виробників, змінності та кількості таких машин.
Чисельність службовців функціональних відділів залежить від розміру фірми і, відповідно, від обсягу виконуваних робіт. Тобто чисельність службовців розраховується за кожною функцією за методом прямого нормування, якщо дані трудомісткості виконуваних робіт є достатньо вірогідними. Норми можуть бути встановлені на основі даних фірм-аналогів або на основі особистого досвіду з урахуванням кваліфікації персоналу. Можна також застосувати метод нормування чисельності цієї категорії персоналу з використанням кореляційної залежності.
Чисельність робітників (в інформаційній сфері до них відносять операторів ЕОМ та операторів комп'ютерного набору) розраховується по-різному. Чисельність робітників, задіяних на роботах, які нормуються (а це, в основному, машиноручні операції домашинного і післямашинного етапів технологічного процесу обробки інформації, ТПОІ), розраховується за формулою
,
де - чисельність робітників, робота яких нормується;
- обсяг робіт на i-й операції ТПОІ, нормо-годин;
- ефективний фонд робочого часу одного працівника, годин;
- очікуваний коефіцієнт виконання норм виробітку.
Чисельність операторів ЕОМ може визначатися:
а) виходячи з кількості машин (пристроїв):
,
де - загальна чисельність операторів для роботи на машинах (пристроях) усіх типів;
- кількість машин (пристроїв) j-го типу;
- кількість змін роботи машин (пристроїв) j-го типу на добу;
- кількість персоналу i-ї спеціальності, необхідна для роботи на машині (пристрої) j-го типу;
- коефіцієнт поєднання роботи на різних машинах (пристроях);
- кількість спеціальностей;
- кількість типів машин (пристроїв), що є на підприємстві;
б) виходячи з нормативу завантаження оператора:
,
де - кількість операторів ЕОМ усіх типів;
- кількість ЕОМ j-го типу;
- середньодобове навантаження ЕОМ j-го типу;
- норматив тривалості роботи оператора на ЕОМ j-го типу.
Норматив тривалості роботи установлюється відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2-007-98) для фахівців таких спеціальностей :
1) розробники програм (інженери-програмісти) - виконують роботу переважно з відеотерміналом і документацією (за необхідності) за умов інтенсивного обміну інформацією з ЕОМ і високої частки прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою працею з підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги на фоні нервово-емоційного напруження, вимушеною робочою позою, загальною гіподинамією, періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Виконується в режимі діалогу з ЕОМ у вільному темпі з періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу;
2) оператори електронно-обчислювальних машин - виконують роботу, яка пов'язана з обліком інформації, одержаної з ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з нього. Робота супроводжується перервами різної тривалості пов'язана з виконанням іншої роботи і характеризується як праця з напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня та виконується у вільному темпі;
3) оператор комп'ютерного набору - виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея, з введенням даних з високою швидкістю; робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподинамії з напруженням зору (фіксація зору переважно на документи), нервово-емоційним напруженням.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...