WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

Закону України "Про підприємства" (п. 1 ст. 19) з ним укладається трудовий контракт. Для України це відносно нова форма закріплення трудових відносин між власником (або уповноваженим ним органом) і найманим керівником.
Якщо підприємство акціонерне, то вищим органом є збори акціонерів. Вони визначають основні напрями довгострокової стратегії, порядок та умови його ліквідації підприємства, а також обирають або призначають керівництво компанії (Ради директорів, РД),яке фактично й виконує функції головного керуючого органу. До складу Ради можуть входити від трьох до 20-30 осіб, залежно від розмірів підприємства та національного законодавства. Рада директорів (правління) - це група осіб, які відіграють основну роль у діяльності організації. Рада розробляє політику, що проводиться керівництвом компанії, є вищою ланкою управління.
Члени Ради директорів беруть на себе певні обов'язки, серед яких - забезпечення належного використання активів підприємства, недопущення шахрайства та інших порушень. Обов'язки членів Ради директорів аналогічні функціям "довіреної особи", оскільки компанія ніби доручає їм вести справу за власним бажанням і на благо компанії. Рада директорів виконує цілу низку функцій, що передбачаються у статуті. Основні функції РД:
установлення опікування над інвестованим капіталом, тобто РД зобов'язана виявляти турботу про капітал інвесторів, забезпечувати його збереження та отримання розумної частки прибутку на цей капітал;
розроблення підприємницької стратегії (здійснення постановки задач);
формування галузевої політики компанії (виробництво, маркетинг, кадри, фінанси тощо);
забезпечення дотримання установчого договору і статуту компанії;
представлення організації у зовнішніх відносинах;
розроблення організаційної структури компанії згідно з її задачами і цілями;
призначення посадових осіб компанії, визначення їх обов'язків і повноважень;
постійне спостереження за реалізацією наміченої політики, розвитком компанії, а за необхідності - здійснення коригуючих заходів;
контроль за всією діяльністю компанії;
прийняття рішення про зміну запланованого курсу (стратегії) (наприклад, у разі надходження великого вигідного замовлення);
скасування невиправданих витрат;
санкціонування розподілу прибутку;
Рада директорів вибирає або призначає виконавчий орган, який фактично проводить всю постійну роботу з оперативного управління. До складу виконавчого органу мають входити:
президент (директор-розпорядник, генеральний директор);
віце-президент (директор);
скарбник;
секретар.
Посади голови РД і президента можуть поєднуватися в одній особі.
Правління обирає зі свого складу голову (директора-розпорядника, генерального директора) та його заступників (директорів) або їх роль виконують почергово всі члени правління.
Голова РД (президент) виконує такі функції:
головує на засіданнях правління;
стежить за поточною діяльністю фірми, управляє нею і координує її;
особисто ухвалює рішення з термінових, таких, що не допускають зволікання, питань;
займається детальними питаннями фінансового планування, вносить відповідні рекомендації до правління;
особисто вступає у відносини з основними контрагентами-покупцями і постачальниками, часто особисто веде переговори з керівниками профспілок;
здійснює і контролює практичне втілення в життя розробленої правлінням політики;
призначає і представляє правлінню вищих посадових осіб для прийняття рішення про призначення.
підтримує високий моральний стан службовців компанії, сприяє встановленню гарної репутації компанії, стійкої клієнтури, її ділових зв'язків.
Директорами можуть бути як працівники компанії ("внутрішні" директори), такі особи, запрошені зі сторони ("зовнішні" директори). Кожний з цих варіантів має як позитивні, так і негативні моменти (табл. 15.1 ).
Таблиця 15.1
Переваги та вади залучення до управління компанією "внутрішніх" та "зовнішніх" директорів
"Внутрішні" директори "Зовнішні" директори
Працюють у компанії весь робочий день Працюють у компанії неповний робочий день
Мають функціональні обов'язки в рамках компанії, будучи адміністраторами-виконавцями Присутні на засіданнях правління, але не беруть участь в оперативному управлінні діяльністю компанії
Досконало знають усі етапи виробничого процесу, діяльності компанії Незалежні: на їх рішення не можуть впливати міркування кар'єри
Як правило, є висококваліфікованими фахівцями апарату управління Вносять до правління свіжі ідеї і пропозиції, розширюючи творчий го-ризонт
Відповідають за оцінку можливості практичної реалізації всіх ідей і рекомендацій, що надходять до правління Забезпечують ділове спілкування, під-тримуючи зв'язок з іншими компаніями
Дещо віддалені від практичного аспекту рішень, що приймаються; можуть бути не дуже зацікавленими в практичній діяльності компанії
До складу вищих керівників входить також віце-президент. Кількість віце-президентів у великих компаніях може сягати декількох десятків. Наприклад, віце-президент з питань організації та управління підпорядковується президенту і генеральному директору. Він бере участь у роботі всіх вищих керівних комітетів і присутній на засіданнях, пов'язаних з перспективним стратегічним плануванням.
4 Визначення чисельності окремих категорій персоналу
інформаційно-обчислювальної фірми
Розрахунки чисельності спираються не тільки на кількісний та якісний (кваліфікаційний) склад персоналу, а й на можливий рівень його використання та на аналіз технічних, організаційних і соціально-економічних факторів. Зокрема, аналізу підлягає номенклатура продукції та послуг, застосовувані технологічні процеси збирання, зберігання, оброблення та передавання інформації, рівень організації праці та виробництва, рівень і причини втрат робочого часу, застосовувані норми виробітку, норми обслуговування, рівень мотивації до праці тощо.
Визначення чисельності персоналу залежить від спеціалізації підприємства, особливостей його функціонування. Так, розрахувати чисельність персоналу підприємства, яке диверсифікує свою діяльність, складніше, ніж того, яке спеціалізується на обмеженій номенклатурі інформаційних продуктів чи послуг або яке тільки збільшує обсяги виробництва ІПП. Досить складним це завдання є і за умови значних організаційних змін або створення нового підприємства. У такому випадку доцільно скористатись аналогами або типовими структурами.
Розрахунки чисельності персоналу різних категорій мають суттєві відмінності. У статистиці кадрів заведено виділяти такі категорії персоналу: керівники, фахівці, службовці, робітники.
Техніка розрахунку чисельності окремих категорій персоналу визначається специфікою їх професійної діяльності та галузевими особливостями.
Кількість керівних

 
 

Цікаве

Загрузка...