WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

персоналу;
підвищити продуктивність праці;
глибше розуміти роль і правильніше оцінювати роботу філіалу з позицій інтересів всієї компанії;
вирішувати питання на верхньому рівні компанії в інтересах філіалу;
підвищити компетентність вищого управлінського апарату компанії за рахунок його постійного зв'язкуз виробництвом;
розширити самостійність філіалу, оскільки його директор, як віце-президент компанії, має ширші права;
краще знати стан і проблеми виробництва, оскільки вищий управлінський ешелон компанії не відривається від нього, не замикається в конторському середовищі.
10. У середній ланці управління потрібно практикувати поєднання посад по горизонталі як усередині відділів, так і між відділами, що мають тісні коопераційні зв'язки (наприклад, фінансовий відділ і бухгалтерія). Подібне поєднання всередині відділів дає змогу готувати заступників на випадок звільнення з підприємства основного працівника або його тривалої відсутності (наприклад, через хворобу). У кожного працівника має бути дублер, причому найбільший ефект досягається, коли вони дублюють один одного, обмінюючись при цьому досвідом і надаючи взаємодопомогу.
11. Під час комплектування робочих місць і чисельності апарату управління середньої ланки потрібно керуватися "ефектом відсутності". Сутність його полягає у тому, що тимчасова відсутність працівника відразу позначається на роботі підрозділу внаслідок розриву виробничих або інформаційних зв'язків, через що блокується і зупиняється виробництво. Чим швидше це виявиться, тим більша потреба у даному працівникові (або його робочому місці). Якщо ж без нього виробництво діє і робота його "чекає", то це робоче місце не дуже потрібне.
12. Цей самий принцип щодо керівників відділами і службами середньої ланки і філіалів компанії формулюється як афоризм: "Відпустка у керівника має бути досить тривалою, щоб його підлеглі відчули труднощі в роботі через його відсутність, але не бути настільки тривалою, щоб підлеглі відчули можливість справитися і без нього".
13. Кількість підрозділів компанії або осіб, підлеглих одному керівникові, - найважливіше питання. Щодо нього найпоширенішими є такі два погляди:
нормативів бути не може;
як орієнтири можна рекомендувати лише інтервали, всередині яких мають враховуватися індивідуальні якості керівника.
Уважається, що керованість на різних рівнях забезпечується в межах наведених нижче інтервалів:
кількість філіалів, що замикаються на президентові компанії, - від 3 до 5;
кількість прямих об'єктів управління у віце-президента або директора філіалу - від 5 до 8;
кількість підлеглих осіб у одного керівника - 6-8, але не більше 10;
кількість робітників у бригаді - від 5 до 15.
14. Характерні ознаки перевищення меж керованості, коли потреби управління знизу не збігаються з можливістю управління зверху, полягають у такому:
керівник не знає стану справ на нижчому рівні (межа сприйняття інформації або її недостатність);
керівник не встигає вирішувати питання, що надходять знизу (перевищено зазначені вище інтервали);
керівник недоступний знизу (особисто або через зв'язок);
керівник не всі питання вирішує відразу (дефіцит прав або кваліфікації).
15. Розробникові організаційної структури необхідно знати філософію вищої ланки управління компанії щодо категорії рангу керівників різного рівня. Це може бути коефіцієнт, вагова характеристика, рейтинг важливості даної посади, можливості впливу особи, що обіймає дану посаду, на справи фірми загалом. Наприклад, якщо фірма створює складне, унікальне обладнання, то її доля залежить від технічних служб і технічний віце-президент (головний інженер) повинен мати вищий ранг. На схемі організаційної структури цю посаду потрібно розташувати на вертикальній осі під президентом фірми.
Якщо продукція серійна, освоєна і вирішальною ланкою для фірми є сфера фінансування, то вищий ранг повинен бути у віце-президента з економіки і фінансів. Ранг керівника - це певний набір вимог до кваліфікаційних і ділових якостей, що дають право на обіймання цієї посади і набуття відповідного статусу в ієрархії компанії. Встановити ієрархію посад - завдання розробника, визначити персональний склад - право та обов'язок вищого керівника.
16. Розробникові необхідно виявити весь перелік рішень, що приймаються у фірмі для здійснення всіх видів діяльності, і визначити рівні вертикальної ієрархії, на яких мають прийматися такі рішення. Для цього розробляються спеціальні схеми (матричного типу), які фіксують обсяг повноважень керівників щодо самостійного прийняття рішень з тих чи інших видів діяльності. У таких схемах (звичайно на одному аркуші паперу) описуються всі повноваження, які делегуються в рамках компанії.
Подібну схему можна подати у такий спосіб. У її лівій частині наводиться перелік основних сфер прийняття рішень (наприклад, робота з кадрами, оперативні витрати, капітальні витрати і зобов'язання, ціни та збутові зобов'язання, а також загальні питання). У верхній частині схеми зазначаються управлінські рівні, наділені повноваженнями щодо прийняття рішень з цих напрямів роботи, а також ті працівники, які мають функціональні повноваження з питань, що потребують прийняття рішень, або чия консультація, інформація і поради сприяють прийняттю оптимальних рішень керівниками. Схема має затверджуватися Радою директорів. Це необхідно, оскільки в ній розділяються рішення, що приймаються Радою директорів, і рішення, віднесені до компетенції оперативних керівників.
17. Однією з ознак високої якості системи управління є можливість саморегулювання її, тобто щоб за будь-яких відхилень від норми (щодо вартості, якості, термінів тощо) здійснювалося їх швидке фіксування й відразу ж розроблялися та впроваджувалися контрзаходи для повернення системи до нормального стану.
18. Проектування та вдосконалення системи управління - сфера виключно інтелектуальної діяльності, задача формалізації розв'язання цієї проблеми і виходу на оптимум є привабливою, але поки що нездійсненною.
19. Меж для вдосконалення системи управління та організаційної структури не існує, будь-яка "ідеальна" організаційна форма поступово морально старіє. Однак важливо, щоб вона чутливо реагувала на зміни ринкової кон'юнктури.
20. Витрати на вдосконалення системи управління і структуру фірми завжди є прибутковою сферою вкладання капіталу.
15.6. Функції осіб, що керують фірмою
У всіх організаціях працівники наділені певними посадовими обов'язками, тобто вони повинні виконувати покладені на них функції та реалізовувати цілі і задачі, пов'язані з посадою.
Керівник - ключова фігура в системі управління підприємства, заснованого на будь-якій формі власності. Керівник може бути власником підприємства або людиною, що працює за наймом. У останньому випадку відповідно до

 
 

Цікаве

Загрузка...