WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат


Реферат на тему:
Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми
План
1.Поділ за територіальною ознакою.
2 Поділ за продукцією, що випускається.
3 Принципи створення доброї організації
4 Визначення чисельності окремих категорій персоналу інформаційно-обчислювальної фірми
1.Поділ за територіальною ознакою.
Структурний розподіл за територіальним (регіональним) принципом - досить поширений метод структуризації підприємств, що фізично розосередилися на території різних районів, областей, країн.
На даній території всі види діяльності підприємства групуються в структурний підрозділ з підпорядкуванням вищому керівникові. Територіальна структуризація особливо приваблива для великих фірм або підприємств, діяльність яких фізично або просторово диверсифікована. Організації використовують цю форму в тому разі, коли аналогічні ділові операції проводяться в різних географічних регіонах.
Територіальна структуризація доцільна тоді, коли її мета полягає як у заохочуванні локальних ланок в участі у процесі прийняття рішень, так і в економії коштів, що досягається за рахунок локалізації комерційних операцій підприємства. Економічні причини вибору територіального принципу структуризації пов'язані з витратами. Вибір району для розміщення підприємств може бути зумовлений прагненням знизити транспортні витрати. Регіональні відділення розглядаються як найкраще місце для набуття керівниками-початківцями необхідного досвіду, причому на тому рівні організаційної структури, на якому це буде максимально корисно їм з мінімальним ризиком для компанії.
З огляду на місцеві фактори, використання територіальної організаційної структури має деякі додаткові переваги. Крім економічної вигоди, а саме зниження транспортних витрат, ренти, вартості робочої сили, це спричинює створення нових робочих місць для місцевого населення.
Переваги територіальної організації збутової діяльності полягають в економії коштів і у високій ефективності роботи. Персонал може приділяти більше часу продажу товарів за менших витрат на пересування. Крім того, близькість до покупців надає можливість краще зрозуміти і задовольнити їх потреби. Близькість до ринку дає змогу персоналу вивчити його вимоги і переваги, з'ясувати, яка ринкова стратегія матиме найбільші шанси на успіх. У великих диверсифікованих компаніях з'являються дивізіональні структури змішаного типу, що поєднують як продуктовий, так і територіальний принципи побудови.
2 Поділ за продукцією, що випускається.
Цей спосіб все більше застосовується великими інформаційно-обчислювальними фірмами. Продуктовий підхід заснований на делегуванні вищим управлінським персоналом обширних повноважень з керівництва виробничою, збутовою, допоміжною та інженерною діяльністю, пов'язаною з виготовленням конкретного продукту (асортименту продуктів), нижчому рівню. Структурування за продуктом стає об'єктивно виправданим, якщо для підприємства важливо координувати різні види діяльності, пов'язані з виробництвом певного продукту (номенклатури).
Розподіл за колом споживачів використовують організації, де покупець є ключовим фактором. Декілька прикладів поділу організації за цією ознакою: відділ автоматизації господарської бухгалтерії банків і фінансових компаній; відділ автоматизації обліку готелів і готельних комплексів, відділ обслуговування населення.
Спеціалізована структура, заснована на ключових етапах виробничого процесу, складається з технологічних підрозділів. Наприклад: відділ прийому, контролю і випуску інформації; відділ експлуатації ЕОМ; відділ ведення інформаційного фонду.
У великих фірмах використовуються всі або деякі з наведених вище способів. Прикладом може слугувати оргструктура корпорації IBM (рис. 15.4 ).
4. Командний розподіл - розподіл працівників (включаючи керівника проекту) по функціональних відділах і, одночасно, по командах, що діють на постійній або тимчасовій основі й покликані вирішувати загальні проблеми організації (наприклад, з поліпшення умов праці).
5. Матричний розподіл - працівників об'єднують одночасно в постійні функціональні групи і проектні команди, використовуючи комбінацію функціональної ознаки і будь-якої (або декількох) спеціалізованих ознак (за територією, за продуктом, за колом покупців).
6. Сітьовий розподіл (відносно недавній винахід) - основні функції розподіляються між окремими компаніями, пов'язаними між собою і з головною організацією єдиною електронною системою. Підрозділи при цьому стають самостійними організаціями, які працюють за контрактом.
Рис. 15.4. Приклад розподілу на відділи за типом спеціалізації
Сітьовий підхід особливо зручний для міжнародних операцій, оскільки дає змогу залучати ресурси з усього світу. Наприклад, корпорація "Digital Equipment Corporation", створюючи новий процесор для одного зі своїх комп'ютерів зібрала команду зі США та Європи: електричну частину проектували в Ірландії, операційну систему - в Массачусетсі, схему - в Англії, розроблення загального проекту здійснювали в Нью-Гемпширі; виробництво - в Шотландії. Віддалені одна від одної групи могли спілкуватися і обмінюватися результатами роботи, використовуючи велику комп'ютерну мережу материнської компанії.
Будь-яка організація потребує систем координації потоків інформації та ділового спілкування між працівниками різних відділів на різних рівнях. Це покликана забезпечувати горизонтальна структура, яка дає змогу координувати діяльність, полегшуючи ділове спілкування та обмін інформацією між відділами.
Загальновідомі три засоби горизонтальної координації :
1. Інформаційні системи;
2. Команди і проблемні групи;
3. Менеджери-інтегратори.
До інформаційних систем належать усі форми письмового спілкування всередині компанії, а також усі електронні інформаційні засоби та технології. Необхідно передбачити підрозділ (службу) із забезпечення функціонування інформаційної системи. Наприклад, корпорація "Digital Equipment Corporation" має внутрішню мережу, яка зв'язує 95 тис. користувачів і 35 тис. комп'ютерів у 33 країнах. Будь-який службовець компанії може надіслати повідомлення будь-якому іншому службовцеві незалежно від часу, географічного положення і місця в організації. Система електронної пошти діє в "Microsoft" і в інших інформаційних компаніях.
Проблемні групи - це групи людей, що належать до різних підрозділів, тимчасово об'єднані разом для роботи над певною темою або розв'язання певної проблеми.
Рекомендації проблемних груп не обов'язково виконуються організацією, оскільки звичайно вони мають не наказовий, а консультативний характер. Члени проблемних груп і команд обмінюються отриманою інформацією зі своїми підрозділами і цим поліпшують координацію в компанії.
Менеджери-інтегратори - це керівники, які координують діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...