WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми - Реферат

проектні та матричні.
Рис. 15.2. Модель дивізіональної
організаційної структури управління підприємством
Проектна організаційна структура - тимчасова організація, що створюється для вирішення конкретної комплексної задачі. Проектне управління - це управління комплексними, не рутинними видами діяльності в організації, які через їх вирішальне значення вимагають забезпечення безперервного інтегрованого керівництва в умовах жорстких обмежень за часом, витратами та якістю робіт. У реалізації таких проектів можливості традиційних структур обмежені. В одну команду збираються кваліфіковані працівники різних професій, фахівці, дослідники для реалізації певного проекту із заданим рівнем якості і в рамках виділених матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Після завершення проекту команда розпадається.
Матричні організаційні структури - один з найпоширеніших різновидів проектних організаційних структур. Типова організація перетворюється на матричну структуру (рис. 15.3), коли береться до розроблення спеціалізованих проектів поза рамками традиційної ієрархії. Повноваження переміщуються вертикально вниз за ієрархією, і менеджер проекту керує всіма структурами, що беруть участь у проекті. Отже, має місце двокоординатний потік влади. Тут можливі порушення принципів скалярного ланцюжка та єдності підлеглості, але досягається значна оперативність і стратегічна гнучкість.
Рис. 15.3. Умовна модель матричної організаційної структури
управління підприємством
Матрична організаційна структура дає можливість досягнути певної гнучкості, що важко зробити у функціональних структурах, оскільки там всі працівники постійно закріплені за функціональними підрозділами. У матричних структурах працівників для роботи над конкретним проектом набирають з різних підрозділів, в міру появи нових проектів трудові ресурси можна гнучко перерозподіляти.
4. Етапи побудови організаційноїструктури фірми
Формування (проектування) і зміна організаційної структури мають бути спрямовані на забезпечення основних цілей і задач організації та базуватися на її стратегічних планах. Серед обставин, які вимагають зміни організаційної структури, основними є:
незадовільне функціонування організації;
перевантаження вищого керівництва;
відсутність орієнтації на перспективу;
розбіжності з організаційних питань;
швидка зміна масштабів діяльності;
об'єднання господарських суб'єктів;
зміна технології процесів виробництва та управління;
зміни у господарському середовищі.
У побудові структури (структуризації) організації можна виділити три основних етапи:
визначення характеру виконуваної роботи;
розподіл роботи між окремими позиціями менеджменту.
класифікація позицій менеджменту, побудова на цій основі логічних груп управління.
Для виконання першого етапу необхідно:
а) проаналізувати діяльність, тобто визначити ту роботу, яка має здійснюватися, і способи координації взаємодії;
б) проаналізувати рішення, тобто визначити, які рішення прийматимуться і яку участь у цьому братиме той чи інший менеджер;
в) проаналізувати відносини, тобто визначити внесок у спільну справу кожного менеджера, визначити осіб, з якими менеджер повинен взаємодіяти, вплив, який здійснюють на менеджера інші особи, що ухвалюють рішення.
У результаті цієї роботи має бути здійснено постановку задач організації, розраховано необхідний обсяг робіт для вирішення поставлених задач, усунено некорисну роботу і виключено дублювання, розроблено та перевірено процес праці, щоб не випустити з уваги важливу складову роботи.
Другий етап - розподіл робіт. Цей етап включає:
а) установлення норм, стандартів (наприклад, розрахунок допустимого обсягу посадових обов'язків для кожного керівника будь-якого рівня, встановлення норми управління);
б) розроблення технічних прийомів у рамках наукових методів управління (наприклад, аналіз робочого часу, вивчення методів організації праці).
в) установлення повної співпраці всіх працюючих у фірмі.
Третій етап - побудова логічних груп управління. Важливо, щоб елементи управління були згруповані за видом виконуваної роботи, а не за іншими критеріями (наприклад, навколо керівника, що користується авторитетом).
Розподіл виробничих обов'язків і формування логічних груп має привести до створення відділів (підрозділів), тобто колективів людей, що виконують деяку аналогічну роботу, як правило, під керівництвом начальника відділу (підрозділу).
Створення відділів через об'єднання аналогічних виробничих функцій і службовців дає змогу досягти ефективнішого керування, необхідної гнучкості системи управління фірмою.
Розподіл обов'язків по відділах може здійснюватися за різними ознаками:
1. За ознакою розподілу на рівні за розміром групи. Застосовується, коли професії працівників однакові, а для досягнення якоїсь мети необхідна певна кількість людей.
2. За функціональною ознакою. Поділи формуються відповідно до виконуваної роботи, тобто поділ працівників на групи здійснюється залежно від навичок, використання ресурсів і сфери діяльності. Функціональний розподіл - найпоширеніший спосіб створення відділів з виробництва, маркетингу, кадрів, фінансів, бухгалтерії тощо.
3. Спеціалізовані розподіли. Відділи формуються відповідно до: географії діяльності; виду продукції; виробничого процесу; кола покупців.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб.пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...