WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основи планування пiдприємницької дiяльностi - Реферат

Основи планування пiдприємницької дiяльностi - Реферат

потребує, тим детальнішим має бути й бізнес-план.
Схеми систематизацiї роздiлiв БП, використовувані у вiтчизнянiй та закордоннiй практицi, за своєю суттю є однаковими i рiзняться лише формою подання та розмiщення окремих частин БП (тобто структурою).
Приблизна структура БП:
Титульна сторiнка:
назва та адреса фiрми;
iмена та адреси засновникiв;
сутнiсть проекту;
вартiсть проекту.
Сторiнка змiсту БП.
Меморандум конфiденцiйностi.
Резюме (виконавче резюме):
мета плану (залучення інвестора, кредитора тощо);
аналіз ринку (характеристики цільового сектору ринку, його розмір);
підприємство (які потреби покупців ви хочете задовольнити, запропоновані продукти та послуги для задоволення цих потреб);
маркетинг і збут (стратегія маркетингу та збуту, ключові фактори у конкурентній боротьбі);
роль дослідницьких і пошукових робіт у підготовці вашого продукту чи послуги;
організаційна структура та персонал (основні керівники та власники, ключові виконавці);
фінансові дані (джерела та напрями використання коштів, ретроспективна фінансова звітність, спрогнозовані форми фінансової звітності з коротким обґрунтуванням можливих рівнів обсягів реалізації).
Опис та огляд галузі (опис галузi у БП видiляється не завжди):
опис поточної ситуацiї в галузі;
масштаби галузi;
характеристики та тенденцiї розвитку галузi (етап життєвого циклу);
основні споживацькі групи (бізнес, уряд, населення).
Опис підприємства:
характер вашого бізнесу та концепцiя поведiнки фiрми;
характерні для вас переваги (ключові фактори успіху);
стратегiя зростання фiрми.
Продукти (послуги):
детальний опис продукцiї (послуг) з погляду споживача;
життєвий цикл продукту;
лiцензiї, патенти, iншi права власностi на продукцiю (послуги);
дослідні, пошукові та конструкторські роботи.
Ринок (дослiдження та аналiз ринку, маркетинговий аналiз):
ринки збуту (характеристика ринків збуту та їх сегментів (визначення попиту та факторів впливу на споживацький попит), мiсткiсть i динамiка ринку, охоплення ринку (необхідний мінімальний обсяг ринку та якою мірою можна охопити його), цільові рівні рентабельності продажу (цін на продукцію чи послуги), методи визначення споживацьких груп на вашому ринку та засоби впливу на окремі групи споживачів, оцiнка обсягів продажу, основні тенденції та можливі зміни на основних ринках збуту тощо);
строк постачання товару;
конкурентоспроможність (ідентифікація за видами продукції/послуг і сегментами ринку, конкурентні переваги, слабкість позиції, труднощі виходу на ринок тощо).
Примiтка: iнодi цей роздiл не виокремлюється, а аналіз ринку наводиться в маркетинг-плані.
Маркетинг-план:
загальна (генеральна) маркетингова стратегiя (стратегія проникнення на ринок, стратегія зростання тощо);
полiтика цiноутворення;
торгова полiтика;
сервiсне та гарантiйне обслуговування;
реклама та просування товару;
удосконалення продукцiї та нова продукцiя.
10. План виробництва (операцiйний план):
виробничi примiщення;
виробничий процес;
обладнання;
джерела поставок матерiально-технiчних ресурсiв, обладнання, робочих кадрiв;
субпiдрядники.
11. Органiзацiйний план:
юридична форма органiзацiї бiзнесу;
власники фiрми та ключовi керiвники;
органiзацiйна схема та розподiл обов'язкiв;
планування кiлькостi персоналу;
консультанти та радники.
12. Оцiнювання ризикiв:
перелiк можливих ризикiв i проблем (слабкi сторони фiрми);
шляхи мiнiмiзацiї ризикiв (альтернативнi стратегiї).
13. Фiнансовий план:
план доходiв і витрат (прибутків і збитків);
план грошових надходжень i виплат (рух готiвки);
проект балансу (балансовий план);
розрахунок беззбитковості та інших фінансових показників.
14. Фiнансовi потреби i повернення iнвестицiй:
потреба у фінансуванні;
використання коштів;
фінансова стратегія;
повернення коштiв iнвесторам.
15. Додатки та специфічні дані:
технiчнi данi про продукцiю;
копiї контрактiв, лiцензiй, патентів тощо;
органiзацiйна схема;
анкетнi данi ключових керiвникiв і ділові рекомендації;
прейскуранти постачальникiв;
звiт про ревізію бухгалтерських документiв;
матерiали про ринок.
Розглянута структура не є обов'язковою для кожного розробника БП. Природно, що залежно від проекту чи програми, для якої складається БП, структура може змінюватися, деякі розділи можуть зникати, а якісь з'являтися - це питання творчості кожного автора, а також вимог інвесторів чи банків до структури БП.
На останок слід зазначити, що одним із головних, а може й найголовнішим питанням за розроблення БП є його структура, тобто попереднє фрагментування майбутнього змісту.
Структура має бути побудована так чітко, щоб потенційний інвестор або той, хто цікавитиметься БП, знайомлячись з нею, одразу міг оцінити ту багатогранність, яку було закладено автором під час підготовки тексту БП.
3. Послідовність складання бізнес-плану
Процес розроблення бізнес-плану має свою внутрішню логіку - послідовність складання:
Прийняття рішення про утворення нового підприємства або вжиття заходів з удосконалення діючого підприємства.
Аналіз власних можливостей та здатності взятися за реалізацію проекту.
Вибір продукції або послуги, які пропонуватимуться, виробництво яких є метою проекту.
Дослідження середовища, насамперед можливого ринку збуту майбутнього бізнесу. Прогнозування обсягів збуту і доходів від продажу продукції і (або) послуг.
Складання прогнозів обсягів реалізації (для першого року - щомісячно, для другого та наступних - щоквартально).
Вибір місця для здійснення комерційної або виробничої діяльності.
Визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу (приміщення, обладнання, постачальники, контроль якості тощо). Розроблення плану виробництва.
Розроблення політики ціноутворення, торгової політики, вибір способу реклами і просування товарів. Розроблення маркетинг-плану.
Обґрунтування вибраної юридичної форми організації бізнесу, характеристика власників фірми та основних керівників, визначення вимог до персоналу, організаційної структури, форм та умов оплати праці. Розроблення організаційного плану.
Опис потенційних ризиків майбутнього бізнесу та пошук дій, які могли б звести їх до мінімуму. Характеристика страхування.
Характеристика організації бухгалтерського обліку. Оцінювання очікуваного прибутку або збитків, аналіз стану готівки та розроблення планового балансу. Розроблення фінансового плану.
Написання висновків, що містять основні характеристики бізнесу (тобто написання резюме).
Така послідовністьетапів складання БП зумовлена взаємозв'язком питань, що потребують вирішення. Наприклад, неможливо дослідити ринок майбутнього бізнесу (етап 4), якщо не вирішено, який продукт чи послуги становитимуть його основу (етап 3). Або, до тих пір, поки не буде досліджено ринок (етап 4), неможливо визначитися з місцем розташування майбутнього бізнесу (етап 5) і скласти маркетинг-план (етап 8) і т. д.
Отже, бізнес-план є певною моделлю

 
 

Цікаве

Загрузка...