WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Франчайзинг як спосіб організації власної справи - Реферат

Франчайзинг як спосіб організації власної справи - Реферат

вони включають таке:
1. Розробити систему звітності та контролю, за допомогою якої франчайзер зможе не тільки контролювати правильність розрахунку платежів, а й постійно здійснювати моніторинг роботи франчайзі з метою виявлення тенденцій і порушень.
2. Здійснювати перепідготовку керівників і персоналу франчайзі щодо виконання управлінських функцій і виробничої діяльності франчайзі у разі потреби за зміни системи, впровадження нововведень, поліпшення використання і застосування нового обладнання тощо.
3. Надавати на прохання франчайзі консультативнудопомогу з менеджменту, маркетингу, зв'язків з громадськістю, контролю якості товарів, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, аналізу господарчої діяльності, організації реклами, розроблення планів модернізації, з інших аспектів діяльності системи франчайзингу.
4. Проводити дослідження і розробки (дослідження ринку включно) щодо товарів, послуг, розвитку системи, ринкової стратегії з метою поліпшення та визначення можливостей більш успішної діяльності франчайзі.
5. Здійснювати функції реклами, просування товарів і послуг, зв'язків з громадськістю в масштабі системи в цілому.
6. Сприяти налагодженню зв'язків з франчайзі через організацію зборів, семінарів та асоціацій франчайзі.
7. Продавати франчайзі за їх заявками всі необхідні продукти, компоненти та обладнання або рекомендувати надійних постачальників
3. Зобов'язання, що нак-ладаються на франчайзі Наголошується на зобов'язаннях франчайзі. На них можуть бути покладені такі зобов'язання:
1. Виконувати всі ділові операції, обумовлені в угоді, тільки в затверджених приміщеннях, відповідно до вказівок, методів і стандартів франчайзера. Цей пункт може деталізувати асортимент товарів і джерела їх постачання і/або асортимент послуг, які франчайзі дозволено продавати або надавати.
2. Дотримуватися встановленого режиму робочого часу.
3. Вносити платежі франчайзеру (відповідний початковий внесок і регулярно перераховувати відповідні суми всіх постійних платежів).
Продовження табл. 11.3
Розділ Зміст розділу
3. Зобов'язання, що накладаються на франчайзі 4. Дотримуватися системи і процедури бухгалтерського обліку і звітності, встановлених франчайзером.
5. Не проводити рекламу без попереднього схвалення франчайзером.
6. Використовувати і виставляти рекламні матеріали в точках торгівлі.
7. Підтримувати санітарний стан і чистоту приміщень і переобладнати їх відповідно до вимог франчайзера. На практиці ця умова викликає труднощі. Франчайзер прагне, щоб приміщення завжди виглядали якнайкраще, тоді як франчайзі неохоче витрачає на це свої гроші.
8. Здійснювати страхування з метою захисту підприємства, власності та життя франчайзі. У деяких випадках в організації цієї справи може брати участь франчайзер.
9. Зберігати розміщення та оформлення службових приміщень. Надавати персоналу франчайзера вільний доступ у приміщення підприємства з метою перевірки їх стану і відповідності умовам договору.
10. Купувати товари у франчайзера або у призначених ним постачальників. Підтримувати необхідний рівень запасів для забезпечення надійного обслуговування клієнтів.
Примітка: Для інформаційного бізнесу можна сформулювати це так: підтримувати необхідний рівень виробничих потужностей для...
11. Навчати персонал методам виробництва і стандартам обслуговування франчайзера, забезпечувати їх відповідність його фірмовим маркам і системі.
12. Не передавати право на пільгове підприємництво без згоди франчайзера.
У контракті має бути обумовлено можливість перепродажу його. Інакше у франчайзі не буде стимулу інвестувати та будувати. Але франчайзер має затвердити покупця. Контракт може містити застереження щодо оплати за перепродаж, яка розраховується залежно від продажної ціни і призначена для покриття пов'язаних з цим витрат. Франчайзеру може бути надане переважне право вибору наступника франчайзі з наявної черги претендентів. Франчайзеру також може бути надане право самому викупити бізнес франчайзі, якщо той хоче його продати, але на умовах не гірших, ніж за продажу на вільному ринку
4. Комерційні обмеження та вимоги до франчайзі Містить обмеження, що накладаються на франчайзі, пов'язані, переважно, з чинним законодавством та його регулювальними положеннями. Ці обмеження за своїм характером можуть бути розподілені на чотири групи:
1. Джерела постачання, постачальники та асортимент товарів, дозволені франчайзі.
Закінчення табл. 11.3
Розділ Зміст розділу
4. Комерційні обмеження та вимоги до франчайзі 2. Обмеження на інші конкурентні дії протягом терміну контракту і після його закінчення.
3. Захист "ноу-хау" франчайзера протягом терміну контракту і після його закінчення.
4. Обмеження, що не дозволяє франчайзі переманювати персонал в інших франчайзі.
Франчайзер може висунути умову обмеження діяльності франчайзі тільки тими видами і тією територією, які обумовлені в угоді
5. Продаж під-приємства у разі смерті франчайзі Мають бути передбачені дії на випадок смерті франчайзі або головного власника (акціонера), якщо це акціонерне товариство. Франчайзі (головний власник) повинен передбачити два варіанти розв'язання проблеми:
а) його особистий представник (представники) або спадкоємці продовжуватимуть ведення справи і, отримавши кваліфікацію франчайзі, візьмуть на себе право пільгового підприємництва, уклавши договір або прийнявши на себе зобов'язання, раніше прийняті попередником;
б) підприємство функціонуватиме допоки не буде знайдено відповідного наступника, якому воно буде продане за прийнятною ціною. У зв'язку з цим франчайзер може зобов'язатися управляти підприємством франчайзі (за певну плату) протягом певного критичного терміну
6. Вирішення конфліктів Містить положення про вирішення суперечок за допомогою арбітражу як найбільш ефективного інструменту для розв'язання проблем, пов'язаних з франчайзними угодами
7. Умови припинення Франчайзний контракт має містити умови його розірвання франчайзером у разі порушення франчайзі своїх зобов'язань. Водночас більшість угод передбачають механізм, що забезпечує можливість для франчайзі виправити будь-які порушення (які можна виправити) за певний термін, перш ніж франчайзер застосує своє право на розірвання контракту
8. Наслідки припинення Оговорюються причини припинення дії договору. Незалежно від причини розірвання договору франчайзі має залишитися власником активів свого підприємства. Йому буде відмовлено в праві продовжувати справу, використовуючи торгову марку, систему та "ноу-хау" франчайзера, і він втратить всі переваги франчайзі. Залежно від умов угоди,

 
 

Цікаве

Загрузка...