WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Франчайзинг як спосіб організації власної справи - Реферат

Франчайзинг як спосіб організації власної справи - Реферат

На яку допомогу можна розраховувати?
48. Що дає впевненість, що франчайзер зробить те, що обіцяє?
Отже, перш ніж прийняти рішення щодо входження у франчайзну систему, потенційний франчайзі повинен зважити та розглянути всі переваги та вади франчайзингу, а такожвідповісти на запитання, наведені вище. Необхідно вирішити, чи варті ці переваги того, щоб втратити певну самостійність у веденні бізнесу, що є притаманним франчайзингу.
Потенційний франчайзі має прийняти правильне рішення стосовно вибору головної фірми. Необхідно також визначитися, чи відповідає він за своїм характером та особистісними характеристиками відносинам, притаманним пільговому підприємництву. Доцільно проконсультуватися з керуючим місцевим банком або бізнесменом, чиїй думці він довіряє.
Коли всі ці фактори проаналізовано, розглянуто правові питання та франчайзний контракт, враховано думку професіоналів, потенційний франчайзі має прийняти остаточне рішення. Якщо ж він не спроможний це зробити, нехай замислиться: а чи варто йому взагалі займатися підприємницькою діяльністю.
2 Правові аспекти: угода про пільгове підприємництво
Коли сторони дійшли згоди, вони укладають контракт, який може бути розірваний у разі, якщо одна із сторін не виконує взяті на себе зобов'язання. Контракт - це правове зобов'язання, що приймається до виконання обома сторонами - франчайзером і франчайзі, який чітко визначає права та обов'язки кожної сторони.
Контракт найчастіше є довгостроковим, хоча може укладатися й на один рік. Щоб укласти його бажано звернутися за компетентною юридичною консультацією.
Усю процедуру укладання контракту можна розбити на шість етапів:
Підготовлення схеми пільгового підприємництва. Розроблення концепції у процесі пробного функціонування, коли відпрацьовуються питання права на промислову та інтелектуальну власність (торгова марка, фірмове найменування, репутація, комерційні секрети та "ноу-хау"). Доцільно також розглянути структурні питання: відносини власності, територіальну політику, набір послуг, пропонованих франчайзі, тощо.
Пропозиція схеми і залучення учасників (маркетинг). Підготовлення рекламних матеріалів, ведення конкретних переговорів та обговорень з потенційними франчайзі.
Період від вибору франчайзі до відкриття його підприємства.
Тривалі постійні відносини.
Припинення відносин, розірвання договору.
Наслідки припинення відносин.
Змістом першого, початкового, етапу є такі три аспекти, найважливіші для періоду від підписання договору до відкриття підприємства-франчайзі:
"Пакет" умов пільгового підприємництва, обсяг і зміст якого розкриваються переліком усіх позицій, обіцяних франчайзі. Деякі компанії розглядають цей список як конфіденційний, і це оговорюється в контракті. У такому разі також оговорюється умова повернення цього списку, якщо угода припиняється. Пакет умов може містити декілька варіантів, що стосуються, наприклад, надання та облаштування приміщень або надання технічних засобів.
Ціна - узгоджується ціна і форма оплати. Найчастіше це авансовий платіж з виплатою залишку за доставки обладнання або в інший певний момент (наприклад, по закінченні курсу навчання).
У контракт може бути також внесено умову забезпечення належного рівня фінансування. У такому разі необхідно чітко визначити цей рівень. Якщо передбачається купівля технічних засобів, обладнання в кредит, необхідно передбачити відповідні майнові права кредитора.
Ціна може не включати витрати на доставку, встановлення обладнання, впорядкування приміщення, а також ПДВ. Тоді це має бути чітко оговорено.
Якщо вноситься авансовий платіж, мають бути чітко оговорені можливості та умови повернення його франчайзі. У разі виходу франчайзера з угоди на цьому етапі необхідно передбачити можливість повного повернення авансової суми франчайзі, за винятком того випадку, коли франчайзі не впорався з програмою навчання і франчайзер повинен покрити відповідні витрати на даний момент. У разі, коли угода переривається з ініціативи франчайзі, необхідно передбачити право франчайзера залишити у себе аванс частково або повністю на покриття витрат, що мали місце. Обидва варіанти мають бути чітко і недвозначно визначені в договорі.
3) Початкові послуги. Будь-який договір, як окремий, так і загальний, у частині, що стосується початкового етапу угоди, має містити зобов'язання франчайзера щодо надання послуг, пов'язаних з відбором, навчанням і допомогою франчайзі у створенні власного бізнесу.
Якщо укладаються два договори, то перший містить умови щодо початкового навчання франчайзі. Він також зобов'язує франчайзі не розголошувати відомості, що стосуються "ноу-хау", комерційної таємниці і системи франчайзингу, отримані ним в процесі навчання, і не використати їх у разі припинення угоди.
Пункти договору, що стосуються етапу тривалих постійних відносин партнерів, можуть бути згруповані у вісім розділів .
Таблиця
Пункти договору етапутривалих постійних відносин партнерів
Розділ Зміст розділу
1. Права, надані франчайзі Оговорюється, які права відповідно до характеру договору можуть бути надані франчайзі:
1) використовувати торгові марки, фірмові найменування франчайзера, а також користуватися перевагами, пов'язаними з їх репутацією;
2) використовувати торговий імідж, дизайн та оформлення приміщення, розроблені франчайзером;
3) використовувати комерційні секрети, "ноу-хау", систему і методи франчайзера;
4) використовувати матеріали, захищені авторським правом франчайзера;
5) у певних випадках використовувати рецепти, формули, специфікації, технологічні процеси і методи виробництва, розроблені франчайзером;
6) проводити діяльність у приміщенні, узгодженому з франчайзером, яке містить ознаки імені, товарних марок і системи франчайзера;
7) право купувати товари у франчайзера і/або призначених франчайзером постачальників за спеціальними цінами.
Багато які зі схем пільгового підприємництва пропонують ексклюзивні права. Наприклад, дозвіл діяти на певній території або поза нею. Надання ексклюзивних прав стосується також питань, пов'язаних з антимонопольним регулюванням. Так, розміщення франчайзі занадто близько один від одного заважатиме їм прибутково працювати
Продовження табл. 11.3
Розділ Зміст розділу
2. Зобов'язання, взяті на себе франчай-зером Наголошуються на зобов'язаннях франчайзера в межах постійних відносин з франчайзі, що набирають чинності після того, як його підприємство стартувало. Як і зобов'язання початкового етапу, вони мають бути деталізовані в договорі, а франчайзер має бути готовим прийняти на себе юридичну відповідальність за їх виконання. Зазвичай

 
 

Цікаве

Загрузка...