WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Технологія організації власної справи - Реферат

Технологія організації власної справи - Реферат

постачальниками;
відомості про конкурентів, набуті через придбання їх товарів;
відвідування спеціальних виставок товарів конкурентів;
бесіди з колишніми і нинішніми працівниками конкурентів;
збирання рекламної інформації конкурентів;
статистична інформація про тенденції розвитку даної сфери;
поточні огляди економічних ситуацій, публікацій з питань підприємництва;
самостійно проведені опитування потенційних споживачів.
Отже, постійними об'єктами для спостереження мають бути:
конкуренти;
ринки;
інформаційні технології;
законодавство;
трудові ресурси;
загальні тенденції.
Усебічний аналіз цих об'єктів буде базою стратегічного планування діяльності фірми, основою для складання бізнес-плану і дасть можливість:
1. Визначитися з майбутніми споживачами та їх потребами у продукції майбутньої фірми.
2. Сформулювати місію фірми.
3. Провести зовнішній аналіз, тобто визначити потенційні можливості, які надає зовнішнє середовище, а також небезпеки та загрози з боку зовнішнього середовища, насамперед загальноекономічні (політична нестабільність, зміни в законодавстві тощо) та галузеві - з боку конкурентів (виробництво нових ЕОМ, НІТ та ін.).
4. Виявити сильні та слабкі сторони фірми. Сила та слабкість визначається перш за все щодо конкурентів. Сильні сторони - це особливі, унікальні, оригінальні переваги, або характерні риси фірми, на яких хочуть побудувати бізнес.
Слабкі сторони - це те, чого бракує для успішної діяльності.
Наприклад, якщо у процесі аналізу своїх можливостей підприємцем з'ясовано, що бракує стартового капіталу, він повинен спробувати себе як посередник у продажу обчислювальної техніки.
5. Визначити цілі діяльності фірми. Ціль - це кінцевий стан, якого фірма прагне досягти у визначений момент у майбутньому (тобто це ідеальне уявлення про майбутні рубежі фірми). Цілі визначаються у таких термінах:
прибутковість (обсяг прибутку, дохід на інвестований капітал, відношення прибутку до обсягу продажу тощо);
продуктивність або ефективність (витрати на виробництво одиниці продукції, виробіток на одного працюючого та ін.);
продукція (зміна номенклатури, впровадження нових видів ІПП).
Стосовно підприємницької діяльності в інформаційній сфері слід звернути увагу на:
розвиток структур інформаційного обслуговування та їх технічну базу;
рівень охоплення інформаційним обслуговуванням управлінських структур різних рівнів і сфери соціального забезпечення населення (рівень комп'ютеризації/інформатизації);
розвиток виробництва технічних засобів інформаційного обслуговування;
склад використовуваних програмних засобів.
Доцільно скласти картотеку спостережень. Приклад рубрик такої картотеки:
1. Тенденції розвитку інформаційного обслуговування:
рівень комп'ютеризації/інформатизації країни;
організаційні форми інформаційного обслуговування і тенденції їх розвитку;
перспективні сфери інформаційного обслуговування .
2. Нові технології галузі:
зберігання, подання та оброблення інформації;
передавання інформації;
засоби автоматизованої обробки текстів;
АРМ ;
локальні та інші мережі;
експертні системи та інші засоби інтелектуалізації процесів оброблення інформації;
сучасні види інформаційного обслуговування:
електронна пошта;
телеконференції;
відеографічна система Відеотекс;
система інформаційного обміну Телетекс;
інформаційна служба Телетекст.
3. Потенційні конкуренти:
перелік фірм-конкурентів;
основні економічні показники діяльності конкурентів;
інформація про нові розробки конкурентів;
проблеми (продукти), над якими працюють конкуренти;
інша інформація про конкурентів.
4 Вибір юридичної форми бізнесу
Вибір юридичної форми інформаційного бізнесу (як і будь-якого іншого) - одне з найважчих і важливих рішень для підприємця, який організовує власну справу.
Вибір організаційно-правової форми підприємництва здійснюється через механізм державної реєстрації конкретного виду підприємництва, господарського товариства або іншої організаційно-правової форми. За загальним правилом, це пов'язано зі створенням юридичної особи, яка є самостійним суб'єктом майнових відносин у господарському обороті. Разом із тим, законодавство України передбачає можливість здійснення громадянами підприємницької діяльності без створення юридичної особи. В такому разі громадянин реєструється як індивідуальний (самостійний) підприємець (фізична особа). Як самостійний підприємець (фізична особа), так і підприємці, що обрали інші організаційно-правові форми, користуються рівними правами і несуть відповідальність, встановлену законом, перед державою, контрагентами, працівниками.
Вибір форми підприємства залежить багато в чому від особистих уподобань та досвіду підприємця, але в основному визначається об'єктивними обставинами, а саме:
сферою діяльності;
наявними грошовими коштами;
"плюсами" та "мінусами" самих юридичних форм підприємництва.
Першим кроком у виборі юридичної форми власного бізнесу є вивчення особливостей (переваг і вад) різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності.
Тут головними є:
1. Відповідальність - як підприємець ставиться до ризику втрати власного майна у випадку банкрутства фірми.
2. Контроль - яким чиномпідприємець братиме участь в управлінні діяльністю фірми.
3. Податки - наскільки різняться суми податків, сплачувані за різних форм організації бізнесу.
Приймаючи рішення щодо юридичної форми бізнесу, майбутній підприємець має вирішити низку питань:
1. Чи буде він (підприємець) одноосібним володарем?
1а. Якщо ні, яка кількість людей матиме частку у власності?
1б. Які права контролю будуть надані кожному із співвласників?
1в. Як розподілятимуться ризики та винагороди?
2. Наскільки важливим для всіх співвласників є обмеження персональної відповідальності за борги бізнесу або за позови до нього?
3. Яка форма організації бізнесу щодо податків є найвигіднішою як для індивідуального власника, так і для самого бізнесу?
4. Яка юридична форма буде найпростішою і найдешевшою для заснування та підтримування діяльності?
5. Якими є довгострокові плани бізнесу? Які можливості його зростання в майбутньому?
6. Якими є фінансові потреби - які розміри початкового фінансування порівняно із сумою коштів, яку підприємець має для потреб створення бізнесу?
7. Чи є достатніми знання та досвід підприємця у сфері управління бізнесом?
8. На скільки започаткований бізнес зазнає впливу зовнішнього середовища? Тобто чи потребує обраний бізнес помірного, швидкого чи дуже швидкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі?
9. Наскільки важко припинити ділову активність у разі невдачі?
Зіставляючи переваги і вади кожної з форм організації бізнесу, підприємець вирішує, яка форма для нього є найкращою.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240

 
 

Цікаве

Загрузка...