WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Переваги та вади організаційно-правових форм бізнесу - Реферат

Переваги та вади організаційно-правових форм бізнесу - Реферат

одиниць, виділених зі складу діючих обчислювальних центрів (ОЦ) різних типів, відділів АСУ тощо. У такому разі засновником цієї фірми є ОЦ, з якого виокремилась інформаційна структура, й обов'язковим є дотримання низки умов, зокрема:
рішення трудового колективу про створення нової фірми та її виділення зі складу ОЦ;
згода власника майна ОЦ (міністерства, відомства тощо);
забезпечення виконання новою фірмою раніше взятих ОЦ договірних зобов'язань.
До найбільш загальних функцій засновника можна віднести:
визначення виду фірми, її назви,місцезнаходження, предмету та цілі діяльності;
встановлення джерел і порядку створення майна, розподілу прибутку, а також умов реорганізації та припинення діяльності фірми.
Засновники розроблюють і затверджують статут, беруть участь у складанні установчого договору та інших установчих документів.
Засновники виконують функції, передбачені статутом, установчим договором та іншими документами, що регулюють взаємовідносини засновника та фірми.
9.6. Установчі документи
Важливим етапом організації фірми є складання установчих документів і державна реєстрація. Установчими документами суб'єктів підприємницької діяльності є установчий договір і статут. Вимоги до установчих документів такі.
Установчий договір. У ньому необхідно зазначити:
предмет зобов'язання засновника та суб'єкта підприємницької діяльності;
зобов'язання щодо виконання раніше прийнятих засновником договірних зобов'язань;
відповідальність сторін;
порядок вирішення суперечок;
термін дії договору;
юридичні адреси сторін.
До установчого договору інформаційної фірми можуть додаватися: список ЕОМ та іншого обладнання, що їй передається, договір оренди виробничих приміщень та іншого майна; контракт про найм директора фірми, перелік послуг, що надаватимуться засновнику, тощо. Установчий договір набуває чинності з дня реєстрації фірми, якщо інше не передбачено договором.
Статут - основний юридичний документ, на основі якого діє підприємство. Статут визначає діяльність підприємства і затверджується власником майна, а для державних підприємств - власником майна за участю трудового колективу. У статуті наводиться всебічна характеристика діяльності підприємства. Вимоги до змісту статуту встановлено Законом України "Про підприємства в Україні". У статуті зазначається власник і найменування фірми, її місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, порядок утворення фірми, органи управління та порядок формування їх, компетенція та повноваження трудового колективу та його виборних органів, порядок утворення майна, умови реорганізації та припинення діяльності.
У найменуванні підприємства зазначаються його назва (фірма, майстерня та ін.) і вид (індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне) тощо.
До статуту можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про знаки для товарів і послуг та ін. У статуті підприємства зазначається орган, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет тощо).
Якщо організаційно-правовою формою є господарське товариство (ТОВ, ТДВ, ПТ, КТ, АТ), слід ураховувати обов'язкові вимоги до змісту установчих документів, визначені Законом України "Про господарські товариства". Згідно із Законом акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору та статуту; повне і командитне товариство - на підставі установчого договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
Найменування товариства має містити зазначення виду товариства, для повних та командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відомості. Найменування товариства міститься в установчих документах товариства.
Загальні вимоги до змісту установчих документів товариств:
відомості про вид товариства;
предмет і цілі діяльності;
склад засновників та учасників;
найменування та місцезнаходження;
розмір і порядок утворення статутного фонду;
порядок розподілу прибутків і збитків;
склад і компетенція органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів;
порядок унесення змін до установчих документів;
порядок ліквідації та реорганізації товариства.
До установчих документів можуть бути включені й інші умови, що не суперечать законодавству України.
Статут акціонерного товариства, крім цих відомостей, має містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань про викуп акцій
Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю додатково мають містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Обов'язковою вимогою щодо товариства з додатковою відповідальністю є врахування особливостей цієї юридичної форми, тобто учасники ТДВ у разі недостатності сум у межах своїх внесків несуть додаткову відповідальність належним їм майном в однаковому для всіх розмірі, кратному внеску кожного учасника.
Установчий договір повного товариства, крім загальних відомостей, повинен визначати розмір частки кожного з учасників, форми їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення вкладів.
Установчий договір командитного товариства додатково має включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства. Стосовно інших вкладників в установчому договорі вказується сукупний розмір їх часток у майно товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Відсутність в установчих документах відомостей, зазначених у законі, може стати підставою для відмови у держреєстрації товариства. До установчих документів можуть бути включені й інші умови, що не суперечить чинному законодавству.
9.7. Державна реєстрація

 
 

Цікаве

Загрузка...