WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Правові засади підприємництва в інформаційній сфері - Реферат

Правові засади підприємництва в інформаційній сфері - Реферат

що тільки 6% людей можуть бути підприємцями. Західні дослідники виділяють такі вимоги до особи підприємця:
постійне підвищення свого професійного рівня;
критичний підхід до оцінювання своєї діяльності, здатність до визнання власних помилок;
оптимізм;
незалежність;
уміння розпочинати та провадити власну справу, генерувати нові ідеї та використовувати їх;
готовність до інновацій;
здатність до ризику та вміння долати спротив середовища;
уміння обґрунтовувати рішення, що приймаються;
уміння налагоджувати добрі відносини з колективом;
постійне піклування про підлеглих;
здатність до дій у найбільш сприятливий для них час;
терплячість у досягненні мети;
гнучкість.
Помилки, яких припускаються підприємці, найчастіше полягають у такому:
ігнорування власної інтуїції;
встановлення низької ціни на продукцію та недостатнє вивчення ринку збуту;
побоювання нововведень;
невміння уважно слухати;
зневага до піклування про підлеглих і клієнтуру;
ігнорування позитивного впливу дружніх стосунків з людьми;
поспішність у прийнятті рішень;
недооцінювання здібностей людини.
2. Види підприємницької діяльності
Згідно із Законом України "Про підприємництво" розрізняють три види підприємницької діяльності. Це:
1. Вільна підприємницька діяльність - підприємець має право без усяких обмежень здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству;
2. Ліцензійна підприємницька діяльність - може здійснюватися тільки за спеціальним дозволом (ліцензією). Ліцензія - це документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким власник ліцензії має право займатися певним видом підприємницької діяльності. Обмеженню (ліцензуванню) підприємницької діяльності підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави. Для здійснення підприємницької діяльності, що ліцензується, необхідно отримати відповідну ліцензію та дотримуватися певних умов і правил здійснення даного виду діяльності (ліцензійних умов). Перелік видів діяльності, яка підлягає ліцензуванню, наведено в Законі України "Про підприємництво". Ліцензія або відмова має надаватися в 30-денний термін після подання заявки.
3. Державна підприємницька діяльність - може здійснюватися лише державними підприємствами (зброя, наркотики, грошові знаки, вибухівки, цінні папери, горілка та ін.).
За функціональними характеристиками виділяють такі види підприємницької діяльності:
виробництво продукції;
виконання роботи;
надання послуг;
торговельна діяльність;
комерційне посередництво.
В інформаційному обслуговуванні мають місце підприємницькі структури всіх видів діяльності, виділених за їх функціональними характеристиками:
створення програмного забезпечення;
оброблення даних, робота з БД;
консультації з питань автоматизації, технічне обслуговування та ремонт офісної та комп'ютерної техніки;
торгівля інформацією, комп'ютерною технікою, програмними засобами;
посередництво при продажу.
Сучасна і західна література поділяє підприємницьку діяльність за ознакою виконуваних функцій, а саме на:
ресурсну (мобілізація капіталу, трудових, матеріальних, інформаційних ресурсів);
організаційну (організація виробництва, збуту, маркетингу, реклами);
творчу (новаторство, генерація та виконання ідей на підприємстві).
За формою власності на засоби виробництва виділяють такі основні типи підприємництва:
малий бізнес - повна особиста власність або оренда засобів виробництва;
партнерство - спільна власність або колективна власність;
корпоративне підприємництво - акціонерна власність.
Підприємництво в інформаційній сфері набуває останнім часом все більшого розвитку. Це підтверджується темпами зростання. Як уже зазначалось, у західних країнах інформаційний бізнес зародився наприкінці 60-х років, у 70-і сформувався як самостійна галузь, а у 80-і став одним з найбільш багатогалузевих комплексів зі своєю інфраструктурою. Тільки за чотири роки з (1986-1990 рр.) відбулося подвоєння обороту і світове споживання інформаційних технологій у 1990 р. досягло 2 трлн дол. За рівнем зайнятості у багатьох країнах, зокрема США, Японії, інформаційне виробництво перевищило матеріальне виробництво.
Світова практика показує, що перспективними для підприємницької діяльності в інформаційній сфері, крім програмних і технічних засобів, є:
оперативна інформація про загальну кон'юнктуру у вигляді біржових котирувань (оцінювання цінних паперів, курсів валют, кредитних ставок, економічна і демографічна інформація);
статистична інформація як основа об'єктивного статистичного аналізу та прогнозування довгострокових тенденцій;
комерційна інформація про учасників ринку, тобто про підприємства та їх продукцію;
ділові новини про події, що відбуваються на ринку;
інформація про перспективи розвитку науки і техніки та можливі результати цього розвитку;
інформація про правові умови господарської діяльності;
- правова інформація.
3. Організаційно-правові форми бізнесу
Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, на вибір підприємця.
Однією з основних організаційно-правових форм підприємницької діяльності є підприємства. Вони поділяються на такі види, визначені Законом України "Про підприємства в Україні":
приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;
колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу;
господарське товариство;
підприємство, засноване на власності об'єднань громадян;
комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;
державні підприємства, засновані на державній власності, у тому числі казенні.
Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий статутний суб'єкт, якиймає права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).
Підприємство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.
Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) воно може бути віднесено до категорії малих підприємств.
До малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства з чисельністю працюючих до:
у промисловості та будівництві - 200 осіб;
в інших галузях виробничої сфери - 50 осіб;
у науці та науковому обслуговуванні - 100 осіб;
у галузях невиробничої сфери - 25 осіб;
у роздрібній торгівлі - 15 осіб.
Особливості створення і діяльності малих підприємств встановлюються законодавством України.
У республіці можуть діяти інші види та категорії підприємств, у тому числі орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам України.
Джерелами формування майна підприємства є:
грошові та матеріальні внески засновників;
доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
доходи від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
надходження від роздержавлення і приватизації власності;
придбання майна іншого підприємства, організації;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
Підприємства мають право на добровільних

 
 

Цікаве

Загрузка...