WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основні напрями вдосконалення інформаційного бізнесу - Реферат

Основні напрями вдосконалення інформаційного бізнесу - Реферат


Реферат на тему:
Основні напрями вдосконалення інформаційного бізнесу
Інформаційний бізнес в Україні, яка робить перші кроки у формуванні інформаційного суспільства, знаходиться у зародковому стані і необхідно ще дуже багато зробити для його становлення та розвитку. Зважаючи на досвід країн з розвиненою інформаційною інфраструктурою, основні концептуальні засади становлення та розвитку ІБ можна сформулювати таким чином:
1. Загальна тенденція становлення ІБ не повинна відрізнятися від світового досвіду, тобто доцільним є перехід від традиційних видів діяльності до цільового інформаційного обслуговування в різних режимах.
2. Доцільно розвивати не тільки державний, а й недержавний (приватний) сектори інформаційного ринку. Світовий досвід показує, що державному сектору та його органам статистики не під силу здійснити якісне інформаційне обслуговування і задовольнити інформаційні потреби користувача. В умовах ринку змінюються джерела інформації (потоки інформації), виникає проблема збереження комерційної таємниці.
3. Зростає вага економічного аналізу інформаційної діяльності.
В умовах кризи підтримування власних інформаційних підрозділів стає дуже дорогим, тому в багатьох випадках їх скорочують.
За ринкових умов кращі шанси мають невеликі, але мобільні і добре організовані структури, здатні швидко змінювати номенклатуру ІПП, збільшувати частку інтелектуальних і наукомістких проектів, упроваджувати абонентське або договірне обслуговування користувачів.
4. ІБ має бути диференційованим відповідно до етапів життєвого циклу продуктів і технологій, що дасть змогу своєчасно та безболісно припиняти роботу над неконкурентоспроможними і дубльованими розробками.
5. Важливою задачею є використання ІТ для аналізу підприємств і фірм, що приватизуються.
6. Перспективним є встановлення контактів із закордонними фірмами та інформаційними системами для обміну інформацією. Необхідно створити зовнішні та внутрішні БД для інформування потенційних інвесторів про стан ринків і сфер інвестування.
7. За умов становлення інформаційного ринку особливої ваги набуває підтримка держави, яка з допомогою економічних і правових функцій повинна стимулювати інформаційний бізнес через прийняття відповідних законів (інформатизації, сертифікації ПП тощо), проведення відкритих конкурсів і розподіл фінансових коштів не по організаціях чи відомствах, а по конкретних проектах.
Виходячи зі стану справ на сьогодні, держава повинна здійснити пряме регулювання через:
структурні зміни в господарському механізмі на основі розроблення відповідного правового забезпечення та податкової політики, стимулювання конкуренції;
організацію конкурсів на надання державних замовлень та інвестицій;
установлення державних стандартів на ІС, ІТ тощо;
розроблення механізму сертифікації інформаційних продуктів, технологій і фірм;
створення умов для розвитку інформаційної інфраструктури та професійної підготовки і перепідготовки кадрів;
формування контрактної системи взаємостосунків (фінансового механізму контрактів, організації і масштабів).
Удосконалення інформаційного бізнесу розглянемо в рамках розвитку таких аспектів: правового, технічного, організаційного та економічного.
Концентрація уваги на правовому аспекті інформаційного бізнесу пояснюється високими темпами зростання даного сектору економіки, новизною відносин, що складаються, і недостатньою опрацьованістю комплексу питань, пов'язаних з правами підприємців у царині ІБ, проблемою захисту інформації як об'єкта інтелектуальної власності, інформаційною безпекою суб'єктів господарювання усіх рівнів - від низової ланки (підприємства) до держави в цілому та ін.
Становлення та розвиток підприємницької діяльності, зокрема у сфері інформаційного бізнесу, повинні спиратися на відповідні законодавчі норми, що регламентують усі аспекти правовідносин об'єктів і суб'єктів інформатизації, а також правовий статус методів, форм і засобів захисту інтелектуальної власності.
У розвинених країнах сформувався новий розділ юридичної науки, що отримала назву "інформаційне право", або "комп'ютерне право". Базу інформаційного/комп'ютерного права складають законодавчі акти про інформацію та її захист, захист інтелектуальної власності, державну і комерційну таємниці, господарське та кримінальне законодавство, а також міжнародний діловий кодекс. Ми вже розглядали, що зроблено в Україні з формування правової бази інформатизації, але дуже багато ще треба зробити. Зокрема необхідно виконати наукові дослідження і розробки, спрямовані на:
удосконалення механізму правового захисту програмних продуктів як об'єкта інтелектуальної власності;
удосконалення договірних відносин за розроблення та продажу обчислювальної техніки, засобів комунікацій, програмних продуктів, надання інформаційно-обчислювальних послуг;
застосування обчислювальної техніки в адміністративному управлінні;
запобігання розробленню і поширенню програмних зловживань (вірусні програми);
розроблення механізму електронного документообігу та електронної звітності тощо.
Технічний аспект стосується насамперед створення інформаційної інфраструктури, відповідної сучасним досягненням у царині інформаційно-комунікаційної техніки і нових інформаційних технологій. Цього можна досягти через закупівлю відповідної техніки і технологій у розвинених країнах з одночасним прискоренням фундаментальних наукових досліджень і розробок з цієї проблеми та налагодження випуску сучасних засобів ОТ і комунікаційного обладнання. Світові тенденції у розвитку технічної бази інформатизації такі:
розроблення нової генерації мікропроцесорів та уніфікованої операційної системи;
стандартизація архітектури різнотипних ЕОМ;
перехід на єдину елементну базу, розроблення уніфікованих ЕОМ (від портативних до загального призначення) з єдиними системними засобами;
включення комплексу прикладних програм у базову операційну систему;
формування технічної основи для нових видів інформаційного обслуговування;
використання якісно нової технології змішаного сигналу (аналоговий/цифровий), оптичних кабелів передавання інформації, зі стандартизацією мікроелектронних компонентів, з практичним використанням цифрової мережі і переходом до багатосмугової цифрової мережі інтегрованого обслуговування.
розширення у рамках архітектури відкритих систем можливостей комплексного передавання та оброблення таких видів інформації: відеофайлів, файлів даних, діалогових даних, оперативних даних, відеопотоків, звукових даних. Ці процеси пов'язуються з використанням таких засобів комутації: повідомлень, датаграм, пакетів, каналів, кросової комутації та прозорої комутації повідомлень.
Організаційний блок заходів передбачає обґрунтування і подальший розвиток інформаційного бізнесу як цілком нового напряму діяльності, акцентуючи увагу на: вдосконаленні організаційної та виробничої структури фірм інформаційної галузі (склад іпідпорядкованість організаційних ланок, що виконують різноманітні функції, спеціалізація їх і характер розподілу праці та функцій управління); формуванні інформаційної інфраструктури об'єктів різних рівнів і статусу; організації технологічних процесів оброблення інформації; наданні інформаційних послуг і розроблення прикладних програмних продуктів та інформаційних систем з використанням функціонального, об'єктного/предметного і змішаного принципів; розробленні відповідної документації тощо.
Особливу увагу слід приділити організаційним аспектам процесів технічного обслуговування засобів обчислювальної та комунікаційної техніки, супроводу програмних продуктів, навчання, сервісної і консультаційної діяльності, а також питанням оплати, охорони праці і техніки безпеки, ергономіки виробництва тощо.
Економічний аспект, як найбільш представницький, охоплює комплекс питань, пов'язаних з дослідженням закономірностей формування інформаційного ринку, зі створенням методичних основ формування

 
 

Цікаве

Загрузка...