WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу - Реферат

Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу - Реферат

надання послуг є найбільш поширеною і представницькою; тут можна виділити послуги виробничого характеру, науково-дослідні розробки, проектні роботи, послуги з розроблення і супроводження програмного забезпечення.
Виробничі послуги можна поділити на основні, які передбачають оброблення, передавання та захист даних, ведення інформаційних масивів і баз даних, і допоміжні, які забезпечують технічне обслуговування і ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв.
Наступна група - це фірми, що здійснюють консультаційну діяльність і надають комплексні послуги. Їх поява зумовлена необхідністю встановлення зв'язків між виробниками та користувачами технічних і програмних засобів, а також необхідністю усунення виявлених вад, адаптації до умов конкретного користувача, необхідністю навчання та перенавчання користувачів тощо.
(4) В основу поділу фірм ІБ за функціональними характеристиками основної діяльності покладено види підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про підприємництво".
Класифікація організаційних форм ІБ, як і будь-яка інша, має насамперед пізнавальну мету. Розглянуті підходи до класифікації охоплюють найголовніші ознаки, за якими можна відрізняти одне підприємство (фірму) від іншого, аналізувати та зіставляти результати їх діяльності, порівнювати ефективність тієї або іншої організаційної та господарської форми. Кожне підприємство може характеризуватися кількома ознаками (тобто входити у декілька груп) або мати й інші ознаки, не розглянуті нами. Так, підприємства ІБ різняться за механізмом формування ціни за надавані послуги, організаційною структурою, стилем роботи тощо.
Заслуговує на увагу такий вид діяльності фірм ІБ, як системна інтеграція. Сутність системної інтеграції полягає у комплексному розв'язанні інформаційних, технічних, виробничих та організаційних проблем.
Світовий досвід показує, що для успішного впровадження нової інформаційної технології або системи необхідні, крім технічних змін, паралельні організаційні зміни на об'єкті впровадження. У цьому випадку системна інтеграція виконує ролькаталізатора технічних та організаційних змін.
Інформаційна інтеграція залежить від можливостей ефективного управління інформацією як ресурсом. Отже, подібна інтеграція передусім є управлінською проблемою, незважаючи на наявність великого числа технічних аспектів.
В умовах розподіленого і гетерогенного середовища технічна інтеграція має розглядатися у аспектах:
фізичному - управління та інтегрування технічних і програмних засобів з використанням технічних стандартів;
логічному - інтегрування різних структур даних у загальний логічний ресурс з допомогою стандартів даних.
Виробнича інтеграція, крім швидкоплинних інформаційних процесів, забезпечує безперервність матеріальних потоків, оскільки інтегроване виробництво передбачає організацію матеріальних та інформаційних потоків у межах добре збалансованої системи. Виробнича інтеграція передбачає:
вибір виробничої концепції (ключової технології, виробничої потужності, можливостей, спеціалізації тощо);
поєднання окремих технологічних процесів;
фізичний зв'язок з матеріальними потоками.
Динаміка розвитку ринку вимагає спрощення традиційних організаційних структур як по горизонталі, так і по вертикалі. У зв'язку із цим варто наголосити на необхідності таких організаційних змін:
- функціональної інтеграції;
- вертикальної інтеграції зі створенням "плоских" структур управління;
- нових форм організації праці;
- зміни у виробничій культурі.
Можливості інтеграції обмежуються не обчислювальною технікою і програмним забезпеченням, а бажанням користувача реалізувати необхідні зміни. Внаслідок невідповідності, існуючої між потребами користувачів і цілями підприємств ІБ, відмічається гостра конкурентна боротьба з виділенням:
постачальників обладнання і програмних продуктів;
незалежних інтеграторів.
Перша категорія об'єднує постачальників обчислювальної техніки, периферійного обладнання, автоматизованих систем управління, систем автоматизації окремих процесів і постачальників програмного забезпечення.
Друга категорія включає підприємства, які не пов'язані з конкретними продуктами і послугами, але мають досвід і знання щодо роботи з різними технологіями і постачальниками.
Основи системної інтеграції реалізовуються організацією консультаційного обслуговування користувачів. Подібна діяльність здатна охопити широкий спектр рішень у технічному, програмному та організаційному аспектах і забезпечити користувачів необхідною інформацією.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...