WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу - Реферат

Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу - Реферат

малого підприємництва із середньообліковою чисельністю працівників до 10 осіб та обсягом виручки від продажу продукції (надання послуг) до 250 тис. грн. за рік.
В інформаційному бізнесі для поділу підприємств за цією ознакою використовують, крім чисельності персоналу, й інші характеристики. Наприклад, фірми-розробники програмних засобів поділяються на три категорії, в основу яких покладено такі кількісні відмінності.
малі - з обсягом продажу до п'яти програмних продуктів, для яких характерна спеціалізація в секторах програмного забезпечення (наприклад спеціалізовані бази даних, автоматизація оброблення інформації бухгалтерського обліку, інженерно-лінгвістичні розробки тощо). Слід зазначити, що нині на ринку України переважає саме ця категорія виробників;
середні - з обсягом продажу від п'яти до 20 продуктів, для них характерні адаптація програмних продуктів і посередницька діяльність;
великі - посідають певне місце в усіх секторах ринку програмних продуктів.
Сучасний інформаційний бізнес - це конгломерат виробничої і допоміжних видів діяльності, що ускладнює через їх різноманітність побудову єдиної системи класифікації. Це науково-дослідна, інформаційна, консультаційна, маркетингова, управлінська діяльність тощо. Причому допоміжні види діяльності можуть виконуватися як внутрішніми службами (підрозділами), так і незалежними сервісними підприємствами, (наприклад, маркетинговідослідження щодо конкурентоспроможності програмних продуктів).
Для виділення специфічних класифікаційних ознак доцільно звернутися до досвіду країн з розвиненою інформаційною інфраструктурою, де накопичено певний досвід функціонування інформаційного ринку, а також комплексного інформаційного обслуговування користувачів.
Крім розглянутих, найпоширенішими ознаками, за якими розрізняють фірми інформаційного бізнесу, є такі (табл. 2):
вид основної діяльності;
місце на ринку;
спеціалізація;
функціональні характеристики основної діяльності.
Таблиця 2
Класифікаційні угруповання підприємств (фірм) інформаційного бізнесу,
притаманні інформаційній сфері
Класифікаційна ознака Вид підприємства (фірми)
1. Вид діяльності Комп'ютерні
Інформаційні
Змішані
2. Місце на ринку Багатопрофільні
Розробники перспективної нової техніки і технологій
Фірми, що спеціалізуються на обслуговуванні певної території або категорії користувачів
Постачальники пакетів прикладних програм
Постачальники комплексних рішень і всіх видів обслуговування
3. Спеціалізація Виробники програмних продуктів
Інформаційного обслуговування і надання пов'язаних з цим послуг
Упровадницько-консультаційні
4. Функціональні характеристики основної діяльності Виробництво продукції:
- розроблення технічних засобів
- розроблення програмних продуктів
- розроблення інформаційних продуктів
Виконання робіт:
-оброблення даних
-робота з базами даних
Надання послуг:
-інформаційне обслуговування
-іт-консалтинг
-навчання
-лізинг
-страхування
Торговельна діяльність:
-Торгівля комп'ютерною технікою, програмними та інформаційними продуктами
Комерційне посередництво:
- посередництво за продажу технічних засобів, програмних та інформаційних продуктів
(1) Однією з основних ознак класифікації є вид діяльності. Найбільш загальним є підхід, за яким фірми, зайняті розробленням і розповсюдженням інформаційних технологій поділяються на комп'ютерні та інформаційні. Діяльність перших пов'язана з розробленням, виробництвом і розповсюдженням так званих стратегічних інформаційних продуктів: технічних засобів збирання, оброблення, зберігання і передавання інформації, програмного забезпечення тощо. Діяльність інших фірм орієнтована на задоволення інформаційних потреб користувачів. Раніше нами розглянуто критерії, запропоновані Асоціацією інформаційної індустрії США, за якими визначається поняття "інформаційна фірма" (див. підрозділ 5.1).
Оскільки єдиного підходу до поділу інформаційної діяльності на види немає, провідні виробники ЕОМ і периферійного обладнання орієнтують свою діяльність на комплексне обслуговування. Виробництво обчислювальної техніки пов'язується з розробленням і вдосконаленням системного програмного забезпечення, наданням інформаційних та консультаційних послуг; розроблення проектів інформаційних систем - з постачанням програмно-технічних комплексів, консультуванням, наданням послуг доступу до баз даних тощо. Тому провести подібний розподіл, досить складно.
(2) Характерним для цього підходу є врахування місця фірми на ринку, але поділ підприємств (фірм) на комп'ютерні та інформаційні нечіткий. За даними аналізу, виконаного американською консалтинговою фірмою McKinsey&Co, в США виділяються шість типів фірм :
багатопрофільні - лідери ринку, що пропонують усю гамму апаратних і програмних засобів (фактично така роль під силу тільки провідним фірмам-виробникам);
розробники перспективної нової техніки і технологій, які визначають передові рубежі подальшого розвитку ринку обчислювальної техніки, комунікацій і програмного забезпечення;
виробники найкращих виробів для окремих секторів ринку;
фірми, що обслуговують певні географічні регіони або категорії користувачів;
постачальники пакетів прикладних програм для актуальних класів задач;
постачальники комплексних рішень, що пропонують користувачам інтегроване програмне забезпечення і всі необхідні види обслуговування.
(3) За спеціалізацією основної діяльності виділяються групи фірм, що:
розробляють програмні продукти;
здійснюють послуги інформаційного обслуговування;
проводять широку консультаційну діяльність і надають комплексні послуги.
Розглянемо детальніше ці види спеціалізації.
Здатність виробляти конкурентоспроможне програмне забезпечення притаманне тільки невеликій групі організаційних форм, оскільки розроблення мобільних програмних продуктів під силу тільки колективам з високим інтелектуальним потенціалом і вимагає величезних витрат на науково-дослідну і технологічну діяльність. У межах цього угруповання, за кількістю пропонованих програмних продуктів вирізняють малі, середні та великі фірми.
Спеціалізація у сфері інформаційного обслуговування та

 
 

Цікаве

Загрузка...