WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу - Реферат

Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу - Реферат


Реферат на тему:
Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу
Під впливом змін, що відбуваються у соціально-економічному механізмі держави (перехід до ринкової економіки), та у зв'язку з бурхливим розвитком нових інформаційних технологій і концепцій побудови ІС відбулися й кардинальні зміни в організаційних формах інформаційного бізнесу. Щоб зрозуміти, наскільки ці зміни є суттєвими, доцільно провести класифікацію структур інформаційного бізнесу, що постійно розвиваються та вдосконалюються.
До визначальних факторів такої класифікації можна віднести:
перехід до ринкових відносин;
перехід на індикативне державне регулювання інформаційної сфери економіки;
приватизацію державних інформаційних структур;
зростання числа користувачів і перетворення інформації на товар;
створення нових генерацій ЕОМ, передусім персональних;
розвиток інформаційних технологій, зокрема мережевих;
розвиток методології створення ІС, зокрема CASE-методів та ін.
Як видно з наведеного переліку, найбільший вплив мають не стільки технічні та організаційні фактори, скільки соціально-політичні. Саме вони зумовили зміну економічного середовища та форм господарювання і, відповідно, необхідність перегляду класифікації організаційних форм інформаційного бізнесу.
Раніше в основу класифікації було покладено тип або клас використовуваної обчислювальної техніки. За цією ознакою розрізняли машино - обчислювальні станції (оснащені перфораційними обчислювальними машинами) та обчислювальні центри (оснащені електронно-обчислювальними машинами). У свою чергу, останні класифікували за різними ознаками: потужністю парку обчислювальних машин (малі, середні, великі), ступенем децентралізації розміщення обладнання (централізовані, децентралізовані, змішані), типом виробничих процесів (індивідуальні, кустові, колективного користування) тощо .
Вирішуючи питання класифікації, з урахуванням кризового стану економіки і того, що інформаційний ринок знаходиться в стадії становлення, а формування нового соціально-економічного механізму ще не завершено, доцільно скористатися типовою класифікацією підприємств, доповнивши її класифікаційними угруповуваннями, характерними саме для інформаційної сфери економіки.
Досить повну класифікацію структур інформаційного бізнесу (табл. 1) можна скласти, користуючись такими ознаками :
мета і характер діяльності;
форма власності майна;
національна належність капіталу;
правовий статус і форма господарювання;
галузево-функціональний вид діяльності;
технологічна і територіальна цілісність;
розмір за кількістю працівників.
Таблиця 1
Види підприємств (фірм) інформаційного бізнесу за типовою класифікацією
Класифікаційна ознака Вид підприємства (фірми)
1. Мета і характер діяльності Комерційні
Некомерційні
2. Форма власності майна Приватні:
- з правом найму
- індивідуальні
- сімейні
Колективні
Комунальні
Державні
3. Національна належність капіталу Національні
Іноземні
Змішані (спільні)
4. Правовий статус і форма господарювання Одноосібні
Кооперативні
Орендні
Господарські товариства:
повні
- з обмеженою відповідальністю
- з додатковою відповідальністю
- командитні
- акціонерні:
відкритого типу
закритого типу
5. Галузево-функціональний вид діяльності Виробничі
Торговельні
Виробничо-торговельні
Торгово-посередницькі
Інноваційно-впроваджувальні
Лізингові
Страхові
Наукові
Інші
6. Технологічна (територіальна)
цілісність і ступінь підпорядкування Головні (материнські)
Дочірні
Асоційовані
Філії
7. Розмір за кількістю працівників Великі (надвеликі)
Середні
Малі (дрібні)
Мікропідприємства
(1) З переходом до ринку діяльність переважної більшості підприємств інформаційної сфери має комерційний характер з одержанням прибутку. До некомерційних належать здебільшого структури державного сектору: інформаційні служби органів державної влади, публічні бібліотеки тощо.
(2) Приватними є підприємства, що належать окремим громадянам на правах приватної власності. Розрізняють приватні підприємства з правом найму робочої сили, індивідуальні та сімейні підприємства, які базуються на приватній власності, але тільки на особистій праці (праці членів сім'ї).
Колективне підприємство, ґрунтується на власності його трудового колективу, а також кооперативу, іншого статутного товариства або громадської організації.
Комунальне підприємство, засноване на засадах власності відповідної територіальної громади.
Державними є підприємства, засновані на державній власності. Значну частину організаційних форм ІБ складають великі державні ОЦ (Держкомстату України, інших міністерств і відомств, ОЦ держадміністрацій тощо). В останні роки вони зазнали суттєвих змін. Передусім це стосується їх організаційної структури, номенклатури робіт і послуг, техніки і технології, господарського механізму. Багато з них змінили форму власності через акціонування, (наприклад, ІОЦ Річфлоту, ГІОЦ Мінтрансу України та ін).
(3) За національною належністю капіталу заведено розрізняти підприємства (фірми): національні - капітал належить підприємцям своєї країни; іноземні - капітал є власністю іноземних підприємців повністю або в тій частині, що забезпечує їм необхідний контроль; такі підприємства створюються у формі філій або дочірніх фірм і реєструються в країні місцезнаходження; змішані - капітал належить підприємцям двох або кількох країн; їх реєстрація здійснюється в країні одного із засновників такого підприємства. Якщо метою створення змішаного підприємства є спільна підприємницька діяльність, то його називають спільним.
(4) Найбільш важливою є класифікація підприємств (фірм) за правовим статусом і формою господарювання. Одноосібне підприємство є власністю однієї особи або родини, воно несе відповідальність за свої зобов'язання всім майном (капіталом). Таке підприємство може бути зареєстроване як самостійне або як філія іншого підприємства (фірми). Форму одноосібних підприємств мають переважно малі за кількістю працівників фірми.
Кооперативні підприємства (кооперативи) - це добровільні об'єднання громадян з метою

 
 

Цікаве

Загрузка...