WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття та структура інформаційного ринку - Реферат

Поняття та структура інформаційного ринку - Реферат

Transport).
7. Ринок інтегрованих інформаційних систем, здатних забезпечити ефективне управління підприємством, почав формуватися в останні кілька років. Можна виділити два сектори цього ринку: фінансово-управлінські системи та виробничі системи [51].
Фінансово-управлінські системи включають підкласи локальних і малих інтегрованих систем. Такі системи призначені для ведення обліку за одним або декількома напрямами (бухгалтерія, збут, склади, облік кадрів тощо). Системами цієї групи може скористатися практично будь-яке підприємство, якому необхідне управління фінансовими потоками та автоматизація облікових функцій.
Системи цього класу за багатьма критеріями є універсальними, завдяки чому цикл упровадження їх невеликий, іноді можна скористатися "коробковим" варіантом, придбавши програму, самому встановити її на персональному комп'ютері.
Фінансово-управлінські системи значно простіше адаптувати до потреб конкретного підприємства. Часто пропонуються "конструктори", з допомогою яких можна практично повністю "перекроїти" початкову систему самостійно або з допомогою постачальника, встановивши зв'язки між таблицями баз даних або окремими модулями.
Виробничі системи включають підкласи середніх і великих інтегрованих систем. Ці системи насамперед призначені для управління виробничим процесом і планування його. Облікові функції виконують допоміжну роль, часом неможливо виділити модуль бухгалтерського обліку, оскільки інформація в бухгалтерію надходить автоматично з інших модулів.
Такі системи значно складніші для встановлення (цикл упровадження може тривати від 6-9 до 18 місяців і більше), оскільки система охоплює потреби всього підприємства, що потребує значних спільних зусиль працівників підприємства і постачальника програмного забезпечення.
Виробничі системи часто зорієнтовані на одну або декілька галузей і/або типів виробництва: серійне складальне (електроніка, машинобудування), дрібносерійне і дослідне (авіація, важке машинобудування), дискретне (металургія, хімія, упаковка), безперервне (нафто- і газовидобування). Мають значення також типи організації самого виробничого процесу.
У табл. 2 наведено перелік інтегрованих систем, пропонованих на українському ринку.
Таблиця 2
ПЕРЕЛІК ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Локальні системи Малі
інтегровані системи Середні
інтегровані системи Великі
інтегровані системи

БЕСТ
Інотек
ІНФІН
Інфософт
Супер-Менеджер
Інфо-Бухгалтер
+ більше як 100 систем Concorde XAL
Exact
NS-2000
Platinum
PRO/MIS
Scala
SunSystems
БОС-Корпорація
Галактика/Вітрило
Ресурс
Еталон
Axapta JD Edwards (Robertson & Blums)
MFG-Pro (QAD/BMS)
SyteLine (СОКАП/SYMIX) SAP/R3 (SAP AG)
Baan (Baan)
BPCS (ITS/SSA)
Oracle Applications (Oracle)
Renaissance
Для опису сегментів ринку інформаційних продуктів і послуг скористаємося пропозицією М. Поппеля та Б. Голдстайна класифікувати сегменти цього ринку на основі двох характеристик:
кому призначені продукти і послуги;
що робиться за допомогою інформаційних продуктів і послуг для споживача;
За першою ознакою - залежно від типу споживачів інформаційних продуктів і послуг - можна виділити такі сегменти ринку:
споживчий сегмент - передавання інформації та розваг і споживання їх приватними особами;
сегмент взаємодії - взаємодія фірм-розробників інформаційних продуктів (створення та експлуатація мереж для поширення своєї продукції, розроблення стандартів тощо);
сегмент забезпечення бізнесу - споживання інформаційної продукції та послуг, інформаційних технологій під час реалізації різних видів діяльності: закупівлі, виробництва, обслуговування, маркетингу, поширення продукції. Використання інформаційних технологій має характер, що повторюється. Інтенсивне впровадження базується на кількісному аналізі "вартість-ефективність". Термін життя систем - 8-12 років;
інтелектуальна робота - передавання і споживання інформації менеджерами та іншими фахівцями. Життєвий цикл виробів на цьому сегменті короткий.
За другою ознакою - дії, що виконуються за допомогою елементів інформаційних технологій зі створення інформаційних продуктів і послуг, - у рамках виділених раніше (за першою ознакою) сегментів інформаційного ринку пропонується вирізняти:
транспортування - організація фізичного потоку інформаційного продукту різними засобами;
перенесення з носія на носій - перенесення інформаційного продукту з одного носія на інші (людина - ЕОМ);
зберігання - зберігання інформаційного продукту електронними або традиційними засобами;
оброблення - перетворення інформаційного продукту;
інформацію - вид інформаційного продукту, що включає дані, знання, а також програмні засоби їх оброблення, призначені в основному для пізнавальних цілей;
розваги - вид інформаційного продукту, призначений в основному для забезпечення дозвілля та отримання задоволення.
Оскільки має місце конвергенція сегментів ринку, то перетин усіх основних елементів інформаційних технологій і сегментів ринку інформаційних технологій дає уявлення про основні сфери поширення інформаційних технологій. У такий перетин називається "Решітка ІТ". Це дає змогу визначити межі попиту споживачів на окремі види продукції, прогнозувати розвиток ринку інформаційних технологій.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ/ Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...