WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття та структура інформаційного ринку - Реферат

Поняття та структура інформаційного ринку - Реферат


Аніматори
Cad-системи
Розділ Група Склад
Шрифти Шрифти
Дизайнери шрифтів
СУБД СУБД
SQL-сервер
Програми-довідники
Каталогізатори
Лінгвістичні програми Розпізнавання текстів
Перекладачі
Перевірка орфографії
Спеціальне ПЗ Інженерні розрахунки
Математичні розрахунки
Медичні системи
Комунікаційні програми
Комунікаційні програми
Електронна пошта
Спеціальне ПЗ Автоматизація діловодства Банківські системи
Системи бухобліку
Системи проектування
Бази даних
Системи безпеки інформації Антивірусні програми
Захист від копіювання
Захист конфіденційної інформації
Ігри та навчальні системи Навчальні системи Тести
Ігри Ігри для DOS
Ігри для Windows
Програмні продукти UNIX
Програми для MACINTOSH
Крім розглянутої класифікації, ринок програмних продуктів можна поділити за іншими ознаками. Зокрема:
За класом ЕОМ і способом виготовлення програм розрізняють:
1. Стандартні (масові) програми;
2. Програми на замовлення.
За типом споживача заведено виділяти такі сегменти ринку:
1. Корпоративний сегмент (юридичні особи);
2. Ринок SОНО (малий та домашній офіс - "small office-home offiice");
3. Ринок індивідуальних споживачів (фізичні особи).
Кількість програмних продуктів, пропонованих на ринку ПП, щорічно зростає у багато разів. Численність програмних продуктів зумовлена багатьма факторами, серед яких можна виділити такі:
Стрімкі зміни технічних засобів, які дають змогу ставити та вирішувати все складніші задачі на якісно новому рівні;
Постійне поліпшення характеристик технічних засобів за умови значного зниження вартості одиниці корисного ефекту;
Власна, незалежна від техніки, логіка розвитку програмних систем;
Посилення тенденції до інтеграції та комплексування;
Посилення тенденції до спеціалізації, спрямованої на вирішення проблем певних груп користувачів;
Бажання не відставати у конкурентній боротьбі та надавати своєму ПЗ властивостей, які сподобалися користувачеві у ПЗ, пропонованому конкурентами;
Створення своєрідного симбіозу великих і малих фірм, які працюють на ринку ПП, завдяки чому досягається взаємний виграш.
4. Ринок послуг охоплює::
послуги у сфері інформатизації;
послуги з навчання, підготовки і перепідготовки;
мережеві послуги;
телекомунікаційні послуги.
Послуги у сфері інформатизації у свою чергу поділяються на:
консультативні послуги;
послуги зі створення програмного забезпечення;
послуги з оброблення даних;
послуги, пов'язані з базами даних;
послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин і комп'ютерної техніки;
інші послуги у сфері інформатизації.
Детальний опис послуг, за кожною з цих груп наведено у додатку 15.
До послуг з навчання і перепідготовки, відповідно до ДК 016-97 віднесено:
постійну підготовку, що надається організаціями чи запрошуваними спеціалістами;
постійну підготовку в межах підприємств, стажування, самопідготовку;
підготовку у сфері засобів оброблення інформації і навчання мовам;
заочне навчання (всіх рівнів);
освітні радіо- чи телепередачі;
підготовку службовців державних адміністрацій;
навчання дорослих письму.
До сектору мережевих послуг входять: електронна пошта, телеконференції, система електронного обміну даними EDI та обчислювальні мережі, що забезпечують транспортні послуги, електронні мережеві дошки оголошень (BBS), інші системи, що об'єднують користувачів ПЕОМ.
Мережеві послуги визначаються як платне обслуговування з урахуванням доданої вартості. Це послуги з управління мережами, мережевої обробки даних і передавання повідомлень у мережах.
Сектор телекомунікаційних послуг включає*:
послуги мереж передавання звуку (голосу);
послуги мереж передавання даних (обслуговування приватних ліній, послуги з комутації даних);
послуги з установлення та обслуговування обладнання у приміщеннях користувача.
5. Ринок електронної інформації має чотири сектори :
Сектор ділової інформації - охоплює:
біржову та фінансову інформацію - інформацію про котирування цінних паперів, валютні курси, облікові ставки, ринок товарів і капіталу, інвестиції, ціни. Генераторами цієї інформації є біржі, спеціальні служби біржової та фінансової інформації, брокерські компанії та банки. Найвідоміші на Заході агентства, що пропонують доступ до біржової та фінансової інформації, - Reuters і Telerate;
економічну та статистичну інформацію - числову економічну, демографічну, соціальну інформацію у вигляді часових рядів, прогнозних моделей, оцінок тощо, яка надається державними службами, а також комерційними дослідницькими та консалтинговими фірмами.
Економіко-статистична інформація зазвичай не потрібна у чистому, непереробленому вигляді для більшості видів ділової діяльності, оскільки передусім є об'єктом аналізу та досліджень.
Глобалізація світових економічних процесів спричинила створення економіко-статистичних баз даних і надання послуг на їх основі. Значну роль у цьому процесі відіграють державні і міжурядові організації. Серед них можна виокремити: "OECD" (бази даних з економічної статистики країн і зовнішньої торгівлі); "GSI-ECO" - не тільки готує базу даних "EUROSTATCRONOS", але й надає послуги діалогового доступу до них; обчислювальний центр з економічних і суспільних наук ("WSR") - який спільно з австрійським інститутом економічних досліджень ("WIFO") пропонує доступ до широкого спектру міжнародних і національних баз даних зі світової економіки, що містять відомості про глобальні зміни в структурі промислового виробництва, торгівлю, фінансову діяльність.
Серед приватних інформаційних служб у сфері статистичної інформації можна виокремити DRI (Data Resource Inc.), створену в 1969 р.
Пошук статистичної інформації - в основному прямий, адресний - здійснюється за формальними ознаками об'єкта (країна, показник тощо). Користувач, як правило, отримує можливість статистичної обробки знайденої інформації як за допомогою засобів, що надаються діалоговою інформаційною системою, так і власними засобами за передавання результатів пошуку в ЕОМ користувача;
комерційну інформацію про підприємства, фірми, корпорації, напрями їх роботи та продукцію, ціни, фінансовий стан, зв'язки, угоди, керівників тощо. Комерційна інформація необхідна підприємцеві передусім для добору партнерів, пошуку клієнтів, установлення контактів з ними. Крім того, обізнаність щодо діяльності партнера або клієнта дає підприємцеві впевненість у повній інформованості про нього. Доступ до комерційної інформації уможливлює також вивчення діяльності конкурентів та їх продукції, відстежування дій регулювальних організацій щодо даноїсфери бізнесу.
Серед відомих західних фірм, які працюють у цьому секторі, можна назвати Dow Jones News/Retrieval і фірму "Кредит реформ" Європейської комісії.
В Україні великі бази даних створено на багатьох державних підприємствах. Вони

 
 

Цікаве

Загрузка...