WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва - Реферат

Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва - Реферат

успішно розвивається, то можна стверджувати, що воно підкоряється наведеним вище законам інформатики. Якщо інформаційне виробництво "тупцює" на місці або деградує, то це означає, що воно з певних причин не підкоряється цим законам.
Крім трьох розглянутих статичних законів, які відображають стаціонарні закономірності руху інформації, спостерігаються й динамічні закономірності руху інформації, пов'язані зі зміною її змісту в інформаційних продуктах.
Сама проблема співвідношення форми (інформаційного продукту) і змісту (інформації, що в ньому міститься і/або використовується) є вічною і, очевидно, до кінця не вирішуваною. Тому ми зупинимося тільки на зовнішніх проявах цієї проблеми, доступних прямому спостереженню та узагальненню.
Рухаючись від одного інформаційного виробництва до іншого, інформація перетворюється, але змістовно вона може зберігатися, збагачуватися чи втрачатися. Щодо вербальної інформації можна стверджувати, що вона зберігається в процесах простого копіювання, тобто в процесах перенесення символів з одного фізичного носія на інший.
Інформація може збагачуватися і не втрачатися, якщо до предмета інформаційного виробництва крім копіювання додаються деякі коментарі, а отже, збагачується початковий предмет праці інформаційного виробництва.
Якщо в продукті інформаційного виробництва присутня тільки частина предмета праці й відсутні коментарі, то інформація втрачається. Ця процедура часто використовується для створення простих і досить ефективних ідентифікаторів складних інформаційних продуктів. Однак така процедура буває пов'язана і з умисним, а іноді й з кримінальним приховуванням інформації.
Часткова присутність предмета праці в продукті інформаційного виробництва разом із коментарями, не зважаючи на втрати, приводить до збагачення. Це не означає, що супроводження предмета праці реквізитами виробника часткової копії збагачує його. Збагаченням уважається добірка часткової копії предметів праці разом із результатами статистичної, математичної, аналітичної або іншої їх обробки та узагальнення.
Будь-яке узагальнення інформації, що міститься в предметі праці, веде як до збагачення, так і до втрати інформації, якщо в продукті інформаційного виробництва відсутня точна копія предмета праці.
Цю закономірність можна виразити у формі першого закону інформаційної динаміки: Тільки повне копіювання інформаційних продуктів зберігає інформацію.
Нехтування цим законом призводить до сумних наслідків в інформаційних виробництвах, пов'язаних з виробленням і прийняттям рішень на основі аналізу узагальненої інформації про результати діяльності великої кількості інших виробництв - заводів, шкіл, інститутів, організацій тощо. Такі рішення, зазвичай, неефективні або навіть шкідливі. Прикладом може слугувати неймовірно "роздута" система статистичного обліку та узагальнення інформації в СРСР, що мала постачати інформацію, годящу для всіх рівнів управління країною і на всі часи… Природно, що внаслідок дії закону інформаційної динаміки продукція державної системи статистики містила усе що завгодно, але тільки не реальну інформацію, необхідну для управління країною. Інформація втрачалася в міру її узагальнення (агрегування). На жаль, така сама ситуація спостерігається й нині. Дані державної статистики здебільшого кладуться в інформаційну основу підготовки і прийняття рішень на всіх рівнях.
Крім втрат інформації у процесі часткового копіювання документів за їх руху в суспільному інформаційному виробництві, має місце випадкове або навмисне викривлення інформації. Воно може бути наслідком помилок під час копіювання документів (перенесення думок людини на механічні або електронні носії можна вважати авторським копіюванням), може з'явитися й у разі викладу змісту документа іншою мовою (перекладу тексту).
Наслідки таких викривлень змісту документів під час використання їх як засобів виробництва можуть бути дуже тяжкими. Наприклад, друкарська помилка в рецептурі ліків може призвести до тяжких наслідків для хворого, а неякісний переклад дипломатичного документа - до порушення взаєморозуміння між країнами.
Для виявлення та виправлення випадкових викривлень інформації в інформаційних виробництвах використовуються спеціальні процедури, зокрема редагування і коректура текстів документів, контроль правильності запису за зміни носія. Однак завжди залишається деяка не нульова ймовірність появи випадкових викривлень у будь-якому документі. Цей факт можна сформулювати як другий закон інформаційної динаміки: Ніякий інформаційний продукт не гарантований від випадкових викривлень під час свого руху в суспільному інформаційному виробництві.
Набагато більше втрат суспільству завдають навмисні перекручення інформації, що призводять до свідомої дезинформації та прямої омани окремої людини, груп людей і суспільства загалом. Немає жодної людини у світі, яка б не відчула на собі наслідків навмисного перекручення інформації. Брехня і наклеп на побутовому рівні, викривлення даних у фінансових документах з метою обману ділових партнерів і держави - повсюдні явища у суспільстві.
Розглянуті властивості навмисних перекручень інформації можна вважати третім законом інформаційної динаміки: Навмисні перекручення інформації виявляються тільки за їх наслідками.
Ми розглянули тільки зовнішні ознаки дії законів інформаційного виробництва. Більш глибокі причини відмінності підходів до організації інформаційного виробництва визначимо розглядаючи принципи управління інформаційним виробництвом.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...