WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва - Реферат

Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва - Реферат

цих порцій: символ, поле, запис, документ, текст, файл, масив інформації тощо. Наприклад, у бібліотеці, тобто в інформаційному виробництві, покликаному обслуговувати читачів, можна виявити декілька різних одиниць інформації. Це книги, їх бібліографічні описи, реферати, каталожні записи, формуляри читачів тощо.
Розглянемо основні закони функціонування суспільного інформаційного виробництва, виведені Г. Т. Артамоновим .
Процес обміну інформацією між окремими суб'єктами суспільного інформаційного виробництва характеризується різною інтенсивністю, зумовленою наявністю або відсутністю взаємного інтересу. Ступінь інтересу в кожному конкретному випадку залежить від багатьох факторів або, за термінологією математики, є функцією багатьох аргументів. Перерахувати всі ці фактори, або аргументи, неможливо. Для наших цілей досить розглянути залежність показників інтересу J від трьох узагальнених факторів: інформаційної відстані - R, інформаційної складності - S і старіння - Т:
.
Під інформаційною відстанню розумітимемо деяку усереднену величину, що характеризує віддаленість двох суб'єктів суспільного інформаційного виробництва, які входять у загальну технологічну структуру. Інформаційну відстань між суб'єктами інформаційного виробництва можна вважати деяким багатомірним вектором R = (r1, r2, …, rn), компоненти якого r1, r2, …, rn відповідають географічній, родинній, службовій, етнічній або іншій близькості цих суб'єктів. Деяку скалярну норму цього вектора визначимо як .
Таке визначення інформаційної відстані, звичайно, не є строгим. Уточнити його можна тільки розглядаючи окремі невеликі групи інформаційних виробництв з усталеними зв'язками один з одним. Однак для встановлення характеру залежності ступеня інформаційного інтересу від інформаційної відстані останнє можна визначити також якісно.
Інформаційна відстань донедавна істотно залежала від географічного фактора: чим далі суб'єкти за місцем їх розташування, тим більшою була інформаційна відстань між ними. Якщо суб'єкти інформаційного виробництва - люди, інформаційна відстань між ними збільшується з віддаленістю родинних відносин, місць проживання, навчання або робіт, професійних інтересів тощо.
Численні спостереження показують, що ця залежність являє собою круто спадну функцію на відносно малому інтервалі , близькому до нуля. На це вказує емпіричний закон розсіювання інформації Ципфа* і Бредфорда та інші, так звані рангові, емпіричні залежності. Якщо вважати, що інтерес суб'єкта інформаційного виробництва до самого себе нескінченний, то залежність середнього інтересу від інформаційної відстані може бути приблизно описана виразом , що дозволяє сформулювати емпіричний закон інформаційного тяжіння: Інтерес суб'єктів інформаційного виробництва один до одного зворотно пропорційний квадрату інформаційної відстані між ними.
Залежність показника інтересу від складності інформації можна визначити досить просто, якщо прийняти, що складність документа або запису вимірюється кількістю полів або символів, що містяться в них. Якщо складність документа дуже велика, то ним цікавиться не дуже багато людей і/або інформаційних виробництв. Наприклад, повний комплект технічної документації на виробництво літака цікавить, очевидно, незначну кількість людей. Але наявністю вільних місць на конкретні рейси літака щодня цікавляться багато тисяч людей. Причому більшість з них не цікавляться навіть маркою літака, що обслуговує рейс. Повний комплект документації на літак містить сотні тисяч або мільйони записів, а інформація про наявність вільних місць укладається в одному короткому записі. Підрахувавши число запитів на документи різної складності протягом досить тривалого проміжку часу, можна побудувати залежність середньої величини показника інтересу до документів від їх складності - J (S).
Спостереження показують, що ця залежність також являє собою круто спадну до нуля криву. У точці нульової складності інтерес також рівний нулю, тому значення функції інтересу визначається тільки для складності більшої за деяку мінімальну величину s. Таку функцію можна представити як гіперболу, що примикає до прямої мінімальної складності s:
J (S) = L/(S - s)а,
і ми приходимо до емпіричного закону інформаційної складності: Інтерес до документа зворотно пропорційний його складності.
Більшість діючих інформаційних виробництв підкоряються цьому закону і використовують його на практиці. Наприклад, у бібліотеці набагато інтенсивніше звертаються до бібліографічних карток, ніж до книг. Для цього й створюються в бібліотеках, архівах, музеях та інших сховищах складних документів довідкові масиви їх коротких смислових ідентифікаторів. Звичайно, ніякі довідкові масиви не можуть повністю замінити необхідність ознайомлення зі складними документами, але уяву про їх зміст вони дають.
Старіння інформації також знижує інтерес до неї. Це настільки відомо всім, що не потребує додаткового обґрунтування. Наприклад, найбільший інтерес у бібліотеці звичайно викликають стенди нових надходжень. Учорашня щоденна газета мало кого цікавить.
Для багатьох інформаційних продуктів процес старіння періодично переривається проявом до нього інтересу іншими суб'єктами інформаційного виробництва, що ніби оновлює його.
Емпірична залежність середньої величини показника інтересу від старіння інформації може бути апроксимована аналогічно залежності від інформаційної відстані, але, можливо, з іншим постійним коефіцієнтом та іншим показником ступеня. Отже, ми отримуємо формулювання емпіричного закону старіння інформації: Інтерес до інформації зворотно пропорційний часу, що пройшов з моменту його останнього вияву. Під моментом останнього вияву розуміється момент останнього використання інформації у будь-якому акті спілкування в інформаційному виробництві. Старий документ може бути цікавий нескінченно довго, якщо до інформації, що міститься в ньому, люди звертаються досить часто. Прикладом тому можуть слугувати релігійні трактати і підручники, що містять перевірені практикою наукові істини, - Біблія, Коран, підручник з алгебри тощо.
Визначення параметрів закону старіння інформації (у будь-якому інформаційному виробництві) може допомогти в удосконаленні технології переміщення записів і документів між масивами оперативного, ретроспективного та архівного зберігання (показники інформаційного інтересу великої, малої і середньої величини). Інтерес, виявлений до ретроспективного і/або архівного документа, дає змогу повернути його в оперативний фонд, де, як правило, реалізовуються більш оперативні технології копіювання і поширення.
Наголошуємо, що всі три закони добре узгоджуються з практикою. Відхилення спостерігаються здебільшого у відносно специфічних інформаційних виробництвах, а також поблизу критичних нульових значеньвеличин інформаційної відстані, інформаційної складності та часу старіння.
Інформаційні виробництва розвиваються під тиском попиту на інформацію, який, в свою чергу, визначається інтересом. Розвинені інформаційні виробництва, які ефективно задовольняють попит (знаходяться в активному спілкуванні), розвивають інтерес до інформації, що виробляється ними. Якщо інформаційне виробництво

 
 

Цікаве

Загрузка...