WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Сутність інформаційного бізнесу - Реферат

Сутність інформаційного бізнесу - Реферат

дуже швидко зорієнтувались у цій ситуації і стали пропонувати послуги з добору необхідних даних. Попит на ринку на подібні послуги був такий великий, що через деякий час (приблизно на кінець 60-х років) фірми, які надавали послуги зі збирання даних, трансформувалися в інформаційні фірми, тобто обрали цей вид послуг як основний профіль своєї діяльності. У процесі трансформації фірм при переході в нову сферу діяльності сформувався інформаційний бізнес, оскільки інформація стала товаром, який користувався великим попитом і за який платили великі гроші.
Інформаційний бізнес, як і будь-який інший, має свої основоположні ознаки, що визначають його сутність, необхідність існування та діяльності. Такими ознаками можуть бути: продукт, що виробляється; засоби його виробництва: предмети праці (вхідна інформація) та знаряддя праці; технологічний процес, за допомогою якого створюється продукція (вихідна інформація); призначення продукції, що виробляється; потенційні споживачі тощо. Всі ці ознаки взаємопов'язані та взаємозалежні - одна підсилює іншу або спричинює появу нових характерних ознак.
Головною ознакою існування інформаційного бізнесу є наявність специфічного продукту - інформації, інформаційних продуктів і послуг. Водночас цей фактор впливає і на його розвиток. Відслідкувати такий вплив можна через сутність інформації, хоча це є досить складною задачею, оскільки існує дуже багато підходів до визначення інформації.
Термін "інформація" (з лат. - роз'яснення, виклад) сьогодні став дуже популярним. Власне, кожна людина по-своєму визначає поняття "інформація". Так, на думку Р. Емерсона, фахівця в галузі інформаційних систем (США), інформація - це накопичені думки та досвід безлічі людей . Або, інформація - обмін відомостями між людьми, людиною та автоматом, автоматом і автоматом; інформація - відомості про будь-що, які є об'єктом збирання, зберігання, переробки.
Закон України "Про інформацію" під інформацією розуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
З погляду бізнесу, системи управління ним, інформація - це ті дані, які допомагають прийняти управлінське рішення. Інформація є тим ціннішою, чим відповідальнішим є рішення, яке прийматиметься на основі цієї інформації. Таким чином, ті самі дані можуть мати різну цінність, отже, й різну вартість у різних ситуаціях, у різний час і для різних споживачів (фізичних чи юридичних осіб). Така особливість дає можливість інформаційному бізнесу отримувати дуже великі прибутки, що робить його особливо привабливим.
У тлумачному словнику з основ інформаційної діяльності наведено таке визначення: інформація - це відомості про факти, події, явища, процеси, які розглядаються в аспекті їх передавання у просторі та часі, незалежно від фізичної форми їх надання, використовувані з метою збереження або отримання знання, при
няття рішення, забезпечення функціонування суспільства. Інформація є основою для прийняття будь-якого управлінського, комерційного, науково-технічного рішення .
З наведених визначень видно, що у кожному випадку наголошується на певному аспекті, найбільш важливому, з точки зору автора, виходячи з напряму дослідження. Підтвердженням цієї думки можуть бути ще два визначення, наведені в державних стандартах України. Так, в ДСТУ 2392-94 "Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення" записано: інформація - знання, що розглядаються в аспекті комунікації. А в ДСТУ 2938-94 "Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення" щодо процесу оброблення даних конкретизується: інформація - будь-які знання про предмети, факти, поняття і т. ін. проблемної сфери, якими обмінюються користувачі системи оброблення даних.
Можна було б продовжувати далі. Але обмежимось одним цікавим визначенням, наведеним у [23, с. 12]: "інформація - відомості про навколишній світ (об'єкти, явища, події, процеси тощо), що зменшують міру невизначеності, неповноти знань, які є відчуженими від їх творця і стали повідомленнями (вираженими певною мовою у вигляді знаків, у тому числі й записаними на матеріальному носії), які можна відтворювати шляхом передавання людьми усно, письмово або в інший спосіб (з допомогою умовних сигналів, технічних засобів, обчислювальних засобів тощо)".
У цьому визначенні, побудованому на кількох інших, для нас важливо таке:
інформація - це не будь-які відомості, вона несе в собі щось нове, що зменшує наявну невизначеність;
інформація існує поза її творцем, це відчужене від її творця знання; знання - відображення дійсності в мисленні людини;
інформація стала повідомленням, оскільки вона виражена на певній мові у вигляді знаків;
повідомлення може бути записане на матеріальному носії (повідомлення є формою передавання інформації);
повідомлення доступне для відтворення без участі автора;
вона передається в канали суспільної комунікації.
Інформація дає змогу організації:
визначати стратегічні, тактичні та оперативні цілі та задачі організації;
здійснювати контроль за поточним станом організації, її підрозділів і процесів у них;
ухвалювати обґрунтовані та своєчасні рішення;
координувати дії підрозділів у досягненні цілей.
Відсутність інформації викликає інформаційну потребу - усвідомлене розуміння відмінності між індивідуальним знанням про предмет і знанням, накопиченим суспільством.
Як зазначалось раніше, інформація має здатність усувати невизначеність за прийняття рішень. Але одночасно зі зняттям невизначеності, вона підвищує її. Наприклад, за необхідності вибору найкращої альтернативи будуть необхідні додаткові, точніші дані відносно всіх альтернатив. Тобто інформація знімає частину проблеми з аналізу альтернатив, додаючи тим самим нові аспекти, не враховані раніше. Така здатність інформації (усувати невизначеність, одночасно збільшуючи її на більш високому рівні) і є основою існування інформаційного бізнесу.
Власне, будь-яка економічна діяльність завжди супроводжується процесами перетворення інформації. На неї значно впливають умови створення, оброблення і передавання даних. Отже,поки існує економічна діяльність, доти існує необхідність в аналітичній інформації, а це означає, що інформаційний бізнес успішно функціонуватиме.
Як і будь-який товар, цінну інформацію можна продати і купити. Але на відміну від матеріальних благ, на ринку яких присутня не тільки готова продукція, а й напівфабрикати, інформаційні продукти чи послуги набувають вартості найчастіше лише у готовому вигляді. Якщо в традиційному виробництві його обсяги пропорційні капітальним витратам, то інформаційний бізнес не підкоряється цьому класичному постулату економічної теорії. Згадаємо приклади, що вже наводилися, - написана студентом комп'ютерна програма, вмілий продаж якої іноді може принести мільйонні прибутки, і навпаки, результати багаторічних наукових досліджень далеко не завжди окупають витрати.
Цінність матеріальних товарів має просторову сутність. Цінність інформаційних товарів заснована на часовій сутності, тобто, як правило, найбільш цінною інформація є в момент виникнення (створення). Цінність її значно зменшується у зв'язку з тиражуванням. Саме часова сутність інформації лежить в основі біржових спекуляцій, інвестиційної привабливості наукових розробок, рекламних прибутків засобів масової інформації (ЗМІ) тощо.
Докладніше про інформаційні продукти і послуги ми поговоримо пізніше. Зараз лише констатуємо, що інформаційний бізнес має свій специфічний продукт - різного роду інформаційні продукти та послуги, який, власне, й визначає необхідність його існування.
Створення інформаційного продукту не має значних відмінностей від традиційного матеріального

 
 

Цікаве

Загрузка...