WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Сутність інформаційного бізнесу - Реферат

Сутність інформаційного бізнесу - Реферат


Реферат на тему:
Сутність інформаційного бізнесу
Розроблення економіко-організаційних основ інформаційного бізнесу вимагає аналізу сутності самого об'єкта. Отже, що ж таке інформаційний бізнес і як він виник?
У літературі часто точаться дискусії щодо сутності самого поняття "бізнес" (з англ. business, букв. - справа, ділові стосунки між людьми або стосунки між учасниками справи). Наведемо деякі з відомих визначень бізнесу.
На початковому етапі впровадження ринкових відносин в країні бізнес сприймався як ініціативна діяльність підприємців, спрямована на отримання тільки прибутків, тобто на збагачення. Саме на цьому робився наголос. Звідси:
Бізнес - це будь-який вид безпосередньої діяльності з метою отримання доходу, яка передбачає залучення власних коштів або опосередковану участь у такій діяльності через вкладання у справу власного капіталу .
Бізнес - економічна діяльність, що дає прибуток; будь-який вид діяльності, що дає дохід або інші особисті вигоди .
Тобто на цьому етапі не розглядався підхід, в основі якого лежить твердження, що бізнес - це система, яка охоплює діяльність не тільки суб'єктів бізнесу, а й споживачів і включає: виробництво продукції, торговельну діяльність, комерційне посередництво. Суб'єктами можуть бути окремі підприємці, колективи підприємців, наймані працівники, державні підприємства та організації.
Звідси, визначення, запропоноване А. Хоскингом, є привабливішим: "бізнес - це діяльність, здійснювана приватними особами, підприємствами або організаціями, зі здобуття природних благ, з виробництва чи придбання та продажу товарів або надання послуг в обмін на інші товари, послуги або гроші зі взаємною вигодою для зацікавлених осіб або організацій" .
Під підприємництвом зазвичай розуміють ініціативну самостійну діяльність громадян, спрямовану на отримання прибутку або особистого доходу, здійснювану від свого імені, під свою майнову відповідальність або від імені та під юридичну відповідальність юридичної особи .
Не вдаючись до детальнішого аналізу різних тлумачень термінів "бізнес" "підприємництво", зазначимо, що, як видно з наведених визначень, ці поняття досить близькі за значенням і ми будемо використовувати їх як тотожні.
На сучасному етапі економіка розвивається за умов поступового виснаження матеріальних ресурсів суспільства, швидкого зростання населення планети, посилення конкуренції у сфері бізнесу. Тому накопичення і використання інформації визнане сьогодні найбільш важливим фактором виживання взагалі і в сфері комерції, зокрема.
Підвищення ролі інформації в економічних і суспільних процесах, бурхливий розвиток нових високоефективних інформаційних технологій та їх значний вплив на організацію бізнес-процесів ініціювало розвиток нового виду підприємницької діяльності - інформаційного бізнесу.
За обговорення поняття "інформаційний бізнес" доводиться стикатися з двома основними проблемами. По-перше, досі не існує загальноприйнятого наукового визначення цієї сфери діяльності. По-друге, інформаційний бізнес у всьому світі, особливо в Європі, продовжує тримати в секреті відомості про комерційну сторону справи, що ускладнює проведення аналізу інформаційної індустрії.
Поняття "інформаційний бізнес" останнім часом використовується як синонім поняттю "індустрія перероблення інформації" і характеризує сферу індустріальної діяльності зі збирання, оброблення, зберігання, передавання інформації та здійснення управлінських процесів, тобто сфері інформаційно-управлінської діяльності на засадах інформаційної технології. Інформаційний бізнес - це бізнес, здійснюваний в інформаційній сфері економіки.
Зародження цього виду бізнесу відносять на кінець 60-х років, формування як самостійної галузі - на 70-і роки, у 80-і роки він перетворився на великий багатогалузевий комплекс зі своєю інфраструктурою. У сфері інформаційного бізнесу створюються інформаційні моделі подій, людей, дій та інших об'єктів. Ці інформаційні "еквіваленти" можуть бути використані будь-якою діловою організацією або особою для прийняття управлінського рішення.
Інформаційний бізнес як нова технологічна база управління у своєму розвиненому (кінцевому) вигляді виступає як мережа сполучених між собою каналами зв'язку різноманітних інформаційних структур, які акумулюють та постійно оновлюють інформаційні ресурси різних видів з метою задоволення інформаційних потреб користувачів, а також мають розвинену систему програм, що забезпечує вирішення практично всіх (або, принаймні, більшості) задач економічного і соціального управління. З різновидами інформаційних структур ми ознайомимося пізніше.
"Інформаційний бізнес являє собою порівняно нову сферу підприємницької діяльності у вигляді найбільшого багатогалузевого комплексу зі своєю інфраструктурою, що склалася. Інформаційний бізнес, з одного боку, входить в інфраструктуру всієї системи підприємницької діяльності нарівні з банками, біржами, аудиторськими компаніями тощо, з іншого боку, є самостійною сферою бізнесу" .
Формуванню та розвитку інформаційного бізнесу сприяв розвиток технічної бази (передусім ЕОМ і засобів зв'язку), а також ставлення до інформації як до товару і стратегічного ресурсу виробничої та комерційної діяльності. Все це сприяло переведенню інформаційної діяльності на індустріальні рейки. Інформаційний бізнес поступово виборює панівні позиції в організаційно-управлінському процесі. І це має величезне значення для сучасного соціально-економічного розвитку, особливо в умовах переходу до інформаційного суспільства.
На доступ до необхідної інформації в найкоротші терміни витрачаються великі гроші; такий спосіб задоволення інформаційних потреб сьогодні кращий за використання традиційних мереж публічних бібліотек або газет і журналів, що знаходяться в значній залежності від державних субсидій. Отже, можна визначити інформаційний бізнес як індустрію інформаційного забезпечення, витрати на утримання якого безпосередньо оплачують його користувачі. Таке визначення дає змогу виключити з цієї сфері діяльності засоби радіо і телебачення, пресу.
На початку 80-х років Асоціація інформаційної індустрії США розробила вісім критеріїв, за якими визначається поняття "інформаційна фірма":
Створення свого власного інформаційного продукту силами своїх співробітників;
Підтримка близьких до неформальних стосунків зі своїми споживачами, тому практикується надання інформаційних послуг на основі замовлення;
Створення інформаційних продуктів відповідно до специфічних вимог окремих кінцевих користувачів;
Використання різних носіїв інформації, як традиційних паперових, так і електронних засобів зберігання даних, відповідно до прийнятої в них концепції створення БД.
Створення інформаційних продуктів для забезпечення процесу прийняття рішень і підвищення якості цих рішень;
Отримання прибутку за рахунок інформації та послуг, оскільки користувачі прирівнюють ці послуги до проведених наукових досліджень і майже повністюоплачують їх;
Збирання і зберігання різних відомостей про бізнес, технології та ін., на відміну від консультацій з питань управління;
Ставлення до інформації як до свого кінцевого продукту.
Якщо сукупність інформаційних фірм з такими критеріями являє собою індустрію, то стає можливим оцінити рівень її розвитку і характеристики інформаційного ринку.
Отже, інформаційний бізнес існує близько трьох десятиліть. Як все починалося?
На початку 60-х років деякі фірми, особливо в США, які досить довго були на ринку, звернули увагу, що в них накопичився значний обсяг даних, потрібних багатьом фірмам-виробникам: види товарів, що виробляються; технічні характеристики цих товарів; фірми-виробники; способи розповсюдження та реалізації цих товарів тощо.
Менеджери таких компаній

 
 

Цікаве

Загрузка...