WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Програма. Провідник. Відкриття обєктів у вікні провідника. Швидкий перегляд... - Реферат

Програма. Провідник. Відкриття обєктів у вікні провідника. Швидкий перегляд... - Реферат

Коломийський індустріально-педадогічний технікум
Реферат на тему:
Програма. Провідник. Відкриття об'єктів у вікні провідника. Швидкий пере-гляд. Виді-лення об'ктів.
Виконав
Студент гр. 1-Т
Білейчук Роман
Коломия 2000
Програма Проводник аналогічна програмі Диспечер Файлов Windows 3.xx. Вона призначена для роботи з дисками, папками та іншими об'єктами. Подібно як і Norton Commander програма Проводник дозволяє проглядати вмістиме дисків, каталогів на дисках, копіювати, перейменовувати, переміщу-вати і знищувати файли і каталоги, проводити пошук, друк файлів, та ін
Для запуску програми необхідно відкрити головне меню і вибрати Про-граммы - Проводник. Ця програма є обов'язковою у меню Программы. На робочому столі з'явиться головне вікно цієї програми.
На лівій панелі вікна показано тільки дерево каталогів (папок) і може ві-дображатися вміст папок робочого столу, дисків і папок, розміщених на них. Найменший елемент відображення - папка. Інші типи елементів - документи, прграми, ярлики вибраної папки на лівій панелі - відображаються тільки на правій панелі. Таким чином, права панель завжди відображає вміст відкритої папки. Перед виконням операції на правій панелі має бути видимим початко-вий об'єкт, а на лівій - місце призначення (папка, диск або робочий стіл).
Копіювання об'єкта виконують таким чином:
* на правій панелі вибрати об'єкт, який треба копіювати (клацнути по значку вказівки миші);
* натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, сумістити вказівку миші з піктограмою вибраного об'єкта та натиснути ліву кнопку миші;
* не відпускаючи ліву кнопку миші, а також клавішу Ctrl, перетяг-нути копію піктограми (з іменем) вибраного об'єкта на ліву панель і сумістити її з піктограмою папки, де знаходиться місце призначення,та відпустити ліву кнопку миші;
* відкрити папку і перевірити, чи знаходиться об'єкт на новому мі-сці
Якщо проходить операція переміщення, то замість клавіші Ctrl необхідно натиснути і утримувати клавішу Alt.
Допускається виконання операцій з групами об'єктів.Для цього їх необ-хідно вибрати (відмітити).Щоб виділити одну папку, досить клацнути один раз мишкою по її назві чи розсташованій зліва від імені піктограму (для цього мож-на також використовувати клавіші переміщення курсора). Для виділення декі-лькох папок існують такі способи:
" найуніверсальніший спосіб спочатку виділити перший файл, а по-тім натиснутиклавішу Ctrl, і, тримаючи її, клацати мишею імена пот-рібних файлів;
" щоб виділити групу файлів, розсташованих на панелі підряд, треба спочатку виділити першу папку з групи, а потім натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, клацнути мишкою ім'я послідньої папки з групи
" щоб добавити до вже виділених папок групу папок, розсташованих на панелі підряд, потрібно натиснути клавішу Ctrl, потім, не відпускаю-чи її, клацнути ім'я першої папки з групи, потім ще натиснути і кла-вішу Shift і утримуючи дві клавіші, клацнути ім'я послідньої папки з групи.
Також для виділення папок можна використувати виділення групи фай-лів по масці.
Допускається виконання операцій копіювання і переміщення в середині одного вікна, якщо місцем призначення є папка або диск, у тому числі гнучкий.
Найпростіше виконують цю операцію між двома вікнами відкритих па-пок.Для відкриття вікон папок можна використати Проводник.У цьому випад-ку вказівка миші суміщається з піктограмою вибраної папки і натискується пра-ва кнопка миші. Після появи контексного меню, у ньому слід вибирати команду Открыть. На екрані з'явиться вікно, яке відображає вміст вибраної папки. Мо-жна відкрити будь-яку кількість вікон (папок), причому вони залишаються на иробочому столі після закриття програми Проводник.
Особливості виконання операцій копіювання і переміщення:
" якщо операція з об'єктми проводиться в межах одного і того самого диска, то в разі переміщення кнопку Alt можна не натискувати;
" якщо проводиться копіювання об'єктів з диска на диск (папки розмі-щені на різних дисках), то можна не натискувати клавішу Ctrl;
" якщо при перетягуванні значків об'єктів утримувати не ліву, а праву кнопку миші, то після її відпускання на місці призначення з'являється контекстне меню, яке надає вибір - копіювати чи перемістити;
" для відміни кількох останніх операцій (якщо вони проведені помил-ково) потрібно скористатися командою Отменить копіювання (пере-міщення) меню Правка або натиснути клавішу Ctrl+Z.
Література
1.Руденко В.Д, Макарчук О.М, Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики, Київ,'Фенікс', 1997.
В.Э. Фигурнов. IBM PC для пользователя. Краткий курс,7-е изда-ние, Москва, 'ИНФРА- М', 1997

 
 

Цікаве

Загрузка...