WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Стан і розвиток інформатизації в Україні - Реферат

Стан і розвиток інформатизації в Україні - Реферат

iнформацiйно-аналiтичних систем i мереж.
Нині в Україні дiють і вдосконалюються iнформацiйнi системи Верховної Ради, Кабiнету Мiнiстрiв, Ради нацiональної безпеки i оборони, Конституцiйного Суду, Верховного Суду, Генеральної прокуратури України; створено автоматизовану систему мiжбанкiвських розрахункiв НБУ. Введено в експлуатацiю першу чергу iнформацiйно-аналiтичної системи Рахункової палати, яка є базовим елементом єдиної автоматизованої системи державного контролю за виконанням державного бюджету. Завершується створення у складi iнформацiйно-аналiтичної системи Рахункової палати iнформацiйного сховища та комунiкацiйного вузла електронної пошти для зв'язку з органами державної влади, установами та органiзацiями (друга черга).
Перелiк i стислi характеристики основних iнформацiйних систем органiв державної влади наведено у додатку 10.
У регiонах України функцiонуютьрiзноманiтнi iнформацiйнi та телекомунiкацiйнi системи, призначенi для забезпечення виконання функцiй адмiнiстративного управлiння, вирiшення питань, пов'язаних з фiнансами i бюджетом, податками, наукою, освiтою, охороною здоров'я, соцiальним захистом тощо. Перелiк ряду зазначених систем із розподiлом на загальнодержавнi, вiдомчi та регiональнi наведено у додатку 11.
Слід зазначити, що у процесі створення інформаційних систем, баз і банків даних повільно йде переорієнтація розробників і користувачів на сучасні інструментальні засоби, такі як Oracle, Informix, Sybase тощо. Здебільшого використовуються застарілі засоби типу Clipper, FoxPro та ін. На низькому рівні перебуває "озброєність" розробників відповідними інструментально-технологічними засобами підтримки інженерії, створення складних, розподілених прикладних комп'ютерних систем.
Складовою стратегічних ресурсів країни та одночасно національної інфраструктури є державні інформаційні ресурси.
Нацiональною програмою iнформатизацiї на 1999 рiк передбачено виконання завдання щодо створення нацiональної системи iнформацiйних ресурсiв, яке складається з таких проектiв:
система iнформацiйних ресурсiв органiв державної влади;
метабаза нацiональних iнформацiйних ресурсiв;
база даних населення України;
автоматизована система ведення державного земельного кадастру;
актуалiзованi картографiчнi iнформацiйнi ресурси України;
бази даних науково-технiчної iнформацiї;
нацiональний банк даних із системою iнформацiйних послуг;
мiжгалузевi бази даних родовищ i запасiв корисних копалин України;
система баз даних будiвельного комплексу;
мережа розподiлених гiдрометеорологiчних баз даних;
нацiональна система електронного iнформацiйно-бiблiотечного ресурсу;
нацiональна система розповсюдження перiодичних видань в електронному форматi.
У зв'язку з тим, що зазначенi проекти не були профiнансованi через Програму, частина з них виконується недостатнiми темпами, реалiзацiя iнших ще не розпочалася.
За останній час було створено такі державні інформаційні ресурси: бази даних "Законодавчі та нормативні акти України", "Податки України" (внесено близько 10 тис. документів), "Ресурси України" (постійно актуалізується інформація про 260 тис. підприємств та організацій України), "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" (внесено з присвоєнням унікального коду, понад 600 тис. суб'єктів господарської діяльності) та багато інших.
Створення i накопичення iнформацiйних ресурсiв, з одного боку, є результатом інформаційної дiяльностi, а з іншого - складовою програм і проектiв рiзних рiвнiв, зокрема галузевих.
Наприклад, для забезпечення своєї дiяльностi у Мiнпрацi накопичено або розпочато накопичення значних за обсягом iнформацiйних ресурсiв, якi входять до складу вiдповiдних iнформацiйних систем, зокрема:
оброблення документацiї одержувачiв пенсiй та допомоги - 8,5 млн записiв;
адресної соцiальної допомоги "Наша сiм'я" - 2,12 млн записiв;
оброблення документацiї одержувачiв субсидiй на житлово-комунальнi послуги "Наш дiм" - 2,9 млн записiв (за експертною оцiнкою);
iнформацiйно-довiдкова система "Зайнятiсть" (iдентифiкацiйнi данi, данi про професiйний досвiд, трудова дiяльнiсть за останнiм мiсцем роботи тощо) - 10,5 млн записiв (за експертною оцiнкою).
Міністерство внутрішніх справ у своєму розпорядженнi також має iнформацiйні системи з накопиченням вiдповiдних ресурсiв. Це зокрема:
"Статистика" (кримiнальна статистика) - 40 тис. записiв;
"Арсенал" (зареєстрована зброя) - 1,2 млн записiв;
оперативно-довiдкова картотека - 3,4 млн записiв.
Електронна газета "Все - всім" об'єднує декілька десятків баз даних, що включають науково-методичну, банківську, комерційну, законодавчу та іншу інформацію яка подається українською (у понад 66% баз даних), російською (у 26%) та іноземними (у 8% баз даних) мовами.
Послуги iз забезпечення громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй нормативно-правовою iнформацiєю надають, зокрема, акцiонерне товариство "Iнформтехнологiя" (Комп'ютерна правова система "Нормативнi акти України" з обсягом iнформацiї близько 50 тис. документiв), iнформацiйно-аналiтичного центру "Лiга" (Комп'ютерна правова бiблiотека "Закон" з обсягом iнформацiї близько 50 тис. документiв).
На жаль, діяльність державних установ та організацій щодо формування та використання інформаційних ресурсів є неузгодженою, що призводить до виникнення певних труднощів у формуванні єдиного інформаційного середовища і, як наслідок, до низького рівня інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності державних органів. У 23 міністерствах і відомствах вже існують або створюються електронні інформаційні ресурси, в яких зацікавлені органи виконавчої та законодавчої влади. Невизначеність правової та фінансово-економічної основи діяльності різних суб'єктів у сфері інформатизації призводить до інформаційного монополізму управлінських і комерційних структур на відкриті інформаційні ресурси загального користування, знецінення товарної вартості інформаційних ресурсів держави, а також обмеження права на використання інформаційних ресурсів держави для більшості громадян.
Усе це спричинюється, зокрема, повільним освоєнням перспективних ІТ, до того ж ускладненим через недостатність і неповноту системи стандартів у сфері інформатизації, гармонізованих з міжнародними, через що різко зменшується конкурентоспроможність вітчизняних технічних і програмних продуктів на світовому ринку. Нині в Україні кількість стандартів з ІТ становить близько 4% загальної кількості державних стандартів, тоді як в інших країнах -

 
 

Цікаве

Загрузка...