WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Етапи розвитку інформаційної сфери економіки в Україні та їх характеристика - Реферат

Етапи розвитку інформаційної сфери економіки в Україні та їх характеристика - Реферат

зниження, кількості інформаційних структур, оскільки більшість з них не витримали конкуренції або виявилися неспроможними працювати в нових ринкових (а радше - кризових) умовах. Різкий спад попиту на інформаційні послуги в результаті погіршання фінансового стану державних підприємств та організацій і певна "холодність" щодо інформаційних послуг з боку комер-ційних структур, які зрозуміли, що наявність інформації - необхідна, але недостатня умова успішної діяльності, змусив шукати нові шляхи розвитку інформаційної діяльності. Один із таких шляхів - розвиток організаційних форм інформаційного обслуговування на ринкових принципах господарювання.
Протягом 1992-1993 рр. в Україні було прийнято низку законів і постанов щодо інформації. Найважливішими з них є:
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу в Україні)";
Закон України "Про інформацію";
постанова Кабінету Міністрів "Про створення Науково-дослідного інституту інформаційних технологій Міністерства освіти України" від 23.11.1992 р. № 637;
постанова Кабінету Міністрів "Про заходи щодо створення єдиної національної системи зв'язку" від 04.02.1993 р. № 92;
постанова Кабінету Міністрів "Про вступ України в члени Міжнародного центру наукової та технічної інформації" від 18.06.1993 р. № 460 та ін.
Прикладом підвищеної уваги Уряду України до проблем інформатизації є також постанова Верховної Ради України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 16.10.1992 № 2105-ХІ, де визначено перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації, системи зв'язку. Основні напрями державної інформаційної політики визначено у Законі України "Про інформацію". Це:
забезпечення доступу громадян до інформації:
зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових основ інформаційної діяльності;
забезпечення ефективного використання інформації;
сприяння постійному оновленню, збагаченню та збереженню національних інформаційних ресурсів;
створення загальної системи охорони інформації;
сприяння міжнародному співробітництву у галузі інформації та гарантування інформаційного суверенітету України.
Цідокументи почасти спіткала доля інших законодавчих актів, прийнятих Урядом України. Як неодноразово зазначалося, в Україні приймаються надзвичайно своєчасні й довершені державні документи, проте не затверджуються механізми втілення їх у життя. Показовою у цьому плані є доля Указу Президента України "Про державну політику інформатизації України" від 31.05.1993 р. № 186. Згідно з цим Указом Кабінет Міністрів затвердив Концепцію державної політики інформатизації України та Основні напрями Національної програми інформатизації України. Відповідні установи розробляють проект Національної програми інформатизації України. Але виділених на розроблення цього проекту коштів явно бракує для залучення широкого кола фахівців.
Поступово в Україні починає формуватися інститут інтелектуальної власності в інформаційній сфері. 23 лютого 1994 р. набрав чинності Закон України про авторське право, який передбачає захист комп'ютерних програм і баз даних. Починає формуватись обліково-реєстраційний механізм, метою якого є додержання правових норм у галузі розроблення комп'ютерних програм і баз даних, захист авторських прав на таку продукцію (тобто ПП і БД), підвищення ефективності інвестицій в інформаційну індустрію України. Зокрема, засновано Український науковий центр державної реєстрації та сертифікаційних випробувань інформаційних технологій (УкрНЦ СОФТ-РЕЙТИНГ) у підпорядкуванні Державного комітету України з питань науки та технологій (ДКНТ). Функції УкрНЦ СОФТ-РЕЙТИНГ такі:
підготовка до державної реєстрації комп'ютерних програм і БД, а також підготовка та видача інформаційних матеріалів згідно із запитами органів державного управління, підприємств та організацій;
формування фондів депонованих матеріалів зареєстрованих комп'ютерних програм і БД;
видача сигнальної інформації.
Позитивним є той факт, що нові структури починають ставитися до інформації як до товару та організують свою діяльність на принципах купівлі-продажу інформаційних ресурсів, технологій, продуктів і послуг.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...