WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційна політика промислово розвинених країн світу - Реферат

Інформаційна політика промислово розвинених країн світу - Реферат


Реферат на тему:
Інформаційна політика промислово розвинених країн світу
План
1. Особливості інформаційної політики Європейського союзу
2. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі
1. Особливості інформаційної політики
Європейського союзу
Співпраця країн - членів Європейського союзу (ЄС) у царині інформатизації бере свій початок з 50-60 років у зв'язку із проведенням спільних досліджень з проблем атомної енергетики. Дослідження, що фінансувались Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратомом), яке входило до ЄС поряд із Європейським економічним співтовариством (ЄЕС) та Європейським об'єднанням вугілля і сталі (ЄОВС), дали великий обсяг документації та інших інформаційних матеріалів, відповідальність за зберігання і використання яких взяв на себе адміністративний орган ЄС - Комісія Європейського Співтовариства (КЄС). Усвідомлення того, що інформація такого роду являє собою економічну цінність, аж ніяк не меншу, ніж вугілля і сталь, привело в кінці 60-х років до висновку про необхідність створення спеціальних механізмів, які можуть забезпечити "виробництво" інформації на належному рівні.
У 1971 р. при КЄС було створено Консультативний комітет з проблем розвитку інформаційного та документального обслуговування у галузі науки та технології. Цей Комітет - перший європейський офіційний орган, який почав розробляти пропозиції у галузі інформаційної політики щодо розвитку інформаційного ринку. Його першим конкретним кроком було розроблення трьох послідовних планів розвитку наукової і технічної інформації та документації, які охопили період з 1975 - по 1983 рр.
Найвідоміші проекти Комітету:
1. Програма ЕВРІКА (з 1985 р.). Ця програма включала 300 проектів технологічних досліджень. У розробленні їх брали участь 19 західноєвропейських країн, 1600 фірм і науково-дослідних інститутів. Термін реалізації проектів - від одного до 10 років (450 млн франків на рік). Найбільший проект - проект "OASIS", який передбачав розроблення і впровадження спеціальних безпечних інформаційних систем, несанкціонований доступ до яких був би повністю неможливий (витрати - 22 млн екю).
2. Європейська стратегічна програма досліджень і розвитку інформаційної технології - ESPRIT. Ця програма включала 104 проекти, об'єднувала майже 3000 дослідників, 250 промислових компаній. Термін реалізації проектів - 4-5 років. Програму прийнято в 1984 р. На 1985-1989 рр. вартість проектів становила понад 1,5 млрд екю, на 1990-1995 рр. - 1,6 млрд - 4 млрд екю.
Основні напрями досліджень:
штучний інтелект (42 проекти, 300 млн екю);
мікроелектроніка (45 проектів, 350 млн екю);
програмне забезпечення (39 проектів, 255 млн екю);
інтегровані системи автоматизації виробництва (34 проекти, 180 млн екю);
інформаційні системи для установ (41 проект 290 млн екю).
У програмі також брали участь провідні електронні компанії США.
3. Програма RAS - інтегрованої широкосмугової системи зв'язку країн ЄС - передавання голосу, інформації, зображення тощо ("проект століття"). Сплановано здійснити розробку програми за 10 років - 1991-2000 рр. і витратити 150 млрд екю. У проекті задіяні американські компанії, зокрема ATT, Hewlett-Packard.
4. Програма "DOCDEL" - розроблення електронної системи розповсюдження інформації в країнах ЄС, модернізації видавничої справи. Включає 10 проектів; витрати - 16,1 млрд екю.
5. Програма "COMMET" (з навчання і підготовки кадрів у галузі технологій). Реалізацію її розпочато в 1986 р.; розрахована на 7 років (перші чотири роки - 80 млн екю).
Подальша інформаційна політика ЄС здійснювалась у межах комплексної програми розвитку ринку спеціалізованої інформації, розрахованої на п'ятирічний період (1984-1988 рр.), а також плану заходів щодо створення ринку інформаційних послуг, що отримав назву IMPAСT 1 (Information Market Policy Action), прийнятого у 1988 р.
Ураховуючи все зростаючу економічну роль інформації, IMPAСT 1 передбачала створення до кінця 1992 р. у межах ЄС спільного ринку інформаційних послуг із включенням у функціонування внутрішніх ринків країн-учасниць недержавних елементів. Основні завдання першої фази IMPAСT 1 (1989-1990 рр.) такі [89]:
удосконалення статистичного дослідження спільного ринку інформації, для чого було створено спеціальний орган - центр слідкування за інформаційним ринком (Information Market Observation, ІМО);
усунення технічних, адміністративних і правових бар'єрів, що заважають створенню такого ринку;
забезпечення взаємодії державного та приватного секторів у межах спільного ринку інформації;
здійснення експериментальних і показових проектів;
стимулювання розвитку Європейських інформаційних служб і використання їх;
здійснення заходів щодо розвитку бібліотек.
Усі розроблені програми можна класифікувати як "керовані технологією"; з іншого боку, програма IMPACT1 є "керованою ринком" програмою, націленою на розвиток внутрішнього ринку для обслуговування Європи електронною інформацією та на поліпшення конкурентоспроможності європейських фірм шляхом заохочування користування послугами сучасних інформаційних служб.
Подальшу інформаційну політику ЄС сформульовано в програмі IMPAСT 2, яка базується на засадах IMPAСT 1 і передбачає розвиток таких напрямів:
Удосконалення дослідження ринку (напрям 1). Передбачалось, що центр слідкування за інформаційним ринком (ІМО) розширюватиме свої заходи щодо вивчення ринку, приділяючи особливу увагу визначенню негативних і позитивних аспектів конкуренції у межах ЄС. Ці заходи включають:
- аналіз ринків публікацій видавництв, що належать до сфери управління, комерційної інформації, наукової і технічної інформації, медичної інформації;
- підготовку оглядів (surveys) з метою оцінювання засобів надання споживачам професійної інформації та стимулювання нових ініціатив з використання можливостей ЄС;
- широке розповсюдження результатів, спільно досягнутих споживачами та індустрією інформації, шляхом укладання відповідних угод зі спеціалізованими асоціаціями та видавництвами.
Ліквідація технічних, адміністративних і правових бар'єрів (напрям 2). У межах цього напряму передбачається активізація діяльності консультативної комісії з правових питань (Legal Advisory Board, LAB), створеної з метою аналізу юридичних і нормативних аспектів, що впливають на інформаційну індустрію. Функції комісії:
- дослідження проблем юридичного характеру, пов'язаних з орієнтацією на посилення взаємодії між приватним і державним секторами економіки, і розроблення пропозицій щодо гармонізації правил маркетингу, застосовуваних за такої взаємодії, з метою максимально повної реалізації можливостей державних і міждержавних організацій;
- створення умов для інформаційного обслуговування суспільства із застосуванням електронної техніки, визначення напрямів орієнтації і вироблення юридичних норм різних аспектів комерційних угод між різними суб'єктами ринку(відповідальність за достовірність інформації, контроль якості обслуговування, конфіденційність, право інтелектуальної власності в індустрії інформації, авторське право).
Підвищення рівня доступності інформації та ознайомлення з нею (напрям 3). Цей напрям охоплює комплекс ініціатив, що мають за мету стимулювати використання інформаційного обслуговування за допомогою електронної техніки, а саме:
сприяння розробленню проектів, що мають своїм завданням стандартизацію підготовки, збереження та видачі інформації на основі використання SGML (Standartized General Markup Language) та ODA (Office Document Architecture), а також поширення відповідних досягнень у цій галузі. Усі інформаційні продукти, що виготовляються в державному секторі, мають відповідати вимогам інформаційних стандартів і бути динамізованими та виведеними на європейський рівень дослідження можливостей щодо забезпечення доступу представникам малих і середніх підприємств до інформації, яка надається аудіотекстовими інформаційними службами відповідно до ASCII (American Standart Code for Information Interchange). Увага має бути звернена на розвиток напрямів, орієнтованих на інтеграцію інформації різних видів - текстової, графічної, аудіо,

 
 

Цікаве

Загрузка...