WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості інформаційної політики Японії - Реферат

Особливості інформаційної політики Японії - Реферат


Реферат на тему:
Особливості інформаційної політики Японії
Упровадження інформаційних технологій радикально впливає на всю економіку, надає їй рис економіки, націленої на підвищення ефективності виробництва, розподілу і споживання товарів і послуг. Саме тому аналіз зарубіжного досвіду розвитку сфери інформатизації є таким важливим.
Крім того, зважаючи на те, що Україна суттєво відстає від розвинених країн світу в питаннях інформатизації економіки, вивчення та врахування їх досвіду під час формування національної інформаційної політики є надзвичайно корисним.
Японія була в числі перших у світі країн, що розпочали інформатизацію економіки і суспільства, і на теперішній час, нарівні із США, є світовим лідером з більшості її показників. Починаючи з 1964 р., Японія обрала шлях до матеріального багатства через інформатизацію суспільства, створення та використання інформаційних ресурсів. Цей вибір уможливив виведення Японії у найкоротший час на друге місце в світі за валовим прибутком на душу населення і на перше місце за багатьма показниками економіки, науки і техніки. З цього періоду веде відлік світова історія розвитку, інформатизації суспільства, інформаційних ресурсів і технологій.
За три десятиліття Японія досягла величезних успіхів. Це перша країна, уряд якої усвідомив особливу роль інформації як найважливішого фактора економічного та соціального розвитку. Програму інформатизації було сформовано в середині 70-х років. Вона передбачала створення до кінця ХХ ст. особливої суспільно-інформаційної структури, яка охоплювала б виробництво, збут, транспорт, обслуговування, управління, освіту, побут. Основними напрямами досліджень визначалися:
Створення систем з оброблення інформації у вигляді графічних образів і звуків (1971-1980 рр.);
Розроблення методів і систем підвищення продуктивності та якості праці програмістів (1973-1980 рр.);
Розроблення надвеликих інтегральних схем (1976-1980 рр.);
Розроблення супер-ЕОМ для числових розрахунків швидкодією 10 ГФлопсів (мільярд операцій з плаваючою комою за секунду). Це в 100 разів більше швидкодії супер-ЕОМ, розробленої у США (завершено 1989 р.).
Розроблення ЕОМ принципово нового типу (п'ятого покоління), в яких реалізовано штучний інтелект, тобто здатних до самонавчання, введення та виведення інформації в мовній та графічній формах (завершено до 1990 р.).
Високий рівень елементної бази та добре освоєна техніка проектування ЕОМ уможливили оснащення засобами ЕОМ майже всіх наукових установ. У результаті з'явилася можливість використовувати дослідження, де потрібні обчислення в масштабі реального часу, тобто одночасно з досліджуваними процесами. Це значно підвищує науковий рівень робіт у галузі фізики, елементарних частин, аеродинаміки, термоядерного синтезу тощо.
Об'єднання інформаційно-обчислювальних і комунікаційних систем привело до виникнення принципово нової інфраструктури. Перехід на цифрові системи передавання інформації, розвиток волоконно-оптичних засобів зв'язку - головна особливість її розгортання.
Отримані результати в галузі комп'ютерних телекомунікаційних технологій дали змогу в 1986 р. розпочати формування проекту "Нові рубежі людства". Реалізацію проекту зорієнтовано на дослідження принципів, покладених в основу функціонування живих організмів та застосування їх у створенні нових технологій, машин, приладів, двигунів, систем управління тощо. Вартість цього проекту на 20-річний період становить 250-300 млн дол.
Наведемо деякі узагальнення особливостей японського шляху інформатизації економіки .
У процесі інформатизації економіки Японії можна виділити дві основні складові:
збільшення в структурі економіки Японії питомої ваги галузей, що спеціалізуються на виробництві інформаційних послуг (оброблення і передавання інформації) та інформаційної техніки (зв'язок, інформаційне обслуговування та електронне машинобудування);
зростання частки витрат на передавання та оброблення інформації в структурі виробництва всіх галузей економіки (цей процес в японській та американській економічній літературі має назву "інформатизація виробництва" -"сангьоно зьохока").
За 1980-1985 рр. питома вага зв'язку та інформаційного обслуговування в доданій вартості збільшилася з 10,7 до 12,0%, а електронного машинобудування - з 2,7 до 4,0% . Основа такої тенденції - перенесення виробництва інформаційних послуг з компаній-споживачів у спеціалізовані фірми, оскільки стало вигідніше купувати послуги з передавання та оброблення інформації на ринку у спеціалізованих компаній, ніж виробляти їх власними силами. Слід зазначити, що ця тенденція має місце й сьогодні. Тобто йдеться про розвиток інформаційного бізнесу як самостійного виду діяльності.
Що стосується іншої складової процесу інформатизації економіки, то, за даними міністерства зв'язку Японії, частка інформаційної сфери (до якої віднесено галузі, що спеціалізуються на виробництві інформаційних послуг, а також внутрішньофірмове виробництво інформаційних послуг у всій економіці) в доданій вартості всієї економіки за 1980-1985 рр. збільшилася з 34,3 до 41,6%. Зазначимо, що питома вага галузей, які спеціалізуються на виробництві інформаційних товарів і послуг, за 1980-1985 рр. зросла на 2,6% (з 13,4 до 16,0%), тоді як внутрішньофірмової інформаційної сфери - на 4,6% (з 21,0 до 25,6%). З наведеного випливає, що розширення масштабів виробництва інформаційних послуг у всій економіці Японії істотно випереджає розвиток галузей, які спеціалізуються на виконанні цих операцій. Багато в чому це пояснюється тим, що потужності зазначених галузей не встигають за швидким зростанням попиту на інформаційну техніку і послуги.
Масштаби і динаміка процесу інформатизації неоднакові в різних галузях економіки Японії. Питома вага інформаційних послуг у загальному обсязі виробництва в 1984 р. у сільському господарстві та видобувній промисловості становила 0,2%, в обробній промисловості та будівництві - 5,7, у сфері послуг - 13,8% (без урахування зв'язку та інформаційного обслуговування - 8,3%). Усередині сфери послуг (разом зі зв'язком та інформаційним обслуговуванням) найбільшу питому вагу інформаційних послуг у структурі виробництва мають сфери кредитування та страхування (15,6%), транспорт (9,7%) і торгівля (7,6%) .
Загалом досить чіткою є закономірність - чим вищий рівень доданої вартості у валовому продукті галузі, тим вищий в ній рівень споживання інформаційних послуг.
Масштаби інформатизації економіки Японії вказують на те, що в цей час інформація перетворилася на один з найважливіших елементів економічного потенціалу країни. Інформаційні ресурси роблять внесок у процес виробництва, по-перше, безпосередньо (потоки управлінської та науково-технічної інформації, проектні розробки, програмне забезпечення ЕОМ, робототехніка тощо); по-друге, через підвищення рівня інтелектуальної озброєності робочої сили; по-третє, через "інформатизацію" виробничих фондів.
Як показують дані численнихобстежень, велика частка впроваджуваної новітньої технології безпосередньо пов'язана з використанням інформаційної техніки і послуг. Інформаційна технологія стає центром технічного вдосконалення всіх галузей економіки Японії. Широке застосування її в усіх сферах національного господарства веде до перетворення системи продуктивних сил економіки країни - якісної зміни робочої сили, основного капіталу, зростання місця і ролі нематеріальних ресурсів виробництва (наукових досліджень і розробок, інформації, управлінського досвіду тощо). Причому, як показує практика, наслідки інформатизації економіки Японії з розвитком цього процесу зростали "лавиноподібно", відкриваючи все нові й нові сторони його впливу.
Найважливішим з факторів, що забезпечили досягнення Японією за порівняно короткий термін великих масштабів інформатизації економіки, є збіг у 70-80-і роки, з одного боку, стрімкого зростання значення інформації в економічному розвитку і, як наслідок, збільшення попиту на послуги з передавання її оброблення та зберігання, а з іншого - досягнення великих успіхів в області електроніки

 
 

Цікаве

Загрузка...