WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційна економіка - Реферат

Інформаційна економіка - Реферат

магнітних та оптичних зчитувальних пристроїв; машин для перероблення та запису вхідних даних у цифровому вигляді
Цей підклас не включає:
- виробництво електронних інтегральних схем і мікроблоків для комп'ютерів і периферійного устаткування (див. у 32.10.0);
- виробництво електронних ігор (див. у 36.50.0);
- технічне обслуговування та ремонт комп'ю-терної техніки (див. у 72.50.2)
Продовження табл. 1
Код КВЕД Назва Код ISIC
Розділ Група Клас Підклас
22 Видавнича справа, поліграфічна
промисловість, відтворення
друкованих матеріалів
22.33 Тиражування записів програмного
забезпечення комп'ютерів Частина 2230
22.33.1 Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів
Цей підклас включає:
- тиражування на диски та магнітні стрічки з оригіналу комп'ютерних програм та іншого комп'ютерного забезпечення
22.33.2 Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення
32 Виробництво устаткування для радіо,
телебачення та зв'язку
32.1 Виробництво деталей електронного
устаткування
32.10 32.10.0 Виробництво деталей електронного устаткування
Цей підклас включає:
- виробництво термоелектронних, холоднокатодних або фотокатодних ламп і трубок: катодних трубок для телебачення, трубок телевізійних камер, електронно-оптичних перетворювачів і підсилювачів, мікрохвильових трубок, приймальних або підсилювальних трубок тощо;
- виробництво діодів, транзисторів та аналогічних напівпровідникових пристроїв;
- виробництво фоточутливих напівпровідникових пристроїв, включаючи фотоелектричні елементи;
- виробництво змонтованих п'єзоелектричних кристалів;
- виробництво електронних інтегральних схем та мікроблоків: монолітних інтегральних схем; змішаних інтегральних схем та електронних мікроблоків з відформатованим модулем, мікромодулем та інших аналогічних типів блоків;
- виробництво друкарських схем;
- виробництво електричних конденсаторів, включаючи потужні конденсатори (електроенергетичні);
Закінчення табл. 1
Код КВЕД Назва Код ISIC
Розділ Група Клас Підклас
- виробництво опірних пристроїв, включаючи реостати, потенціометри;
- виробництво запасних частин для електронної апаратури
Цей підклас не включає:
виробництво електротеплових побутових приладів;
виробництво електротрансформаторів;
виробництво перемикачів 3210
36 Виробництво меблів, інші види виробництва
36.5 Виробництво ігор та іграшок
з матеріалів усіх видів
36.50 36.50.0 Виробництво ігор та іграшок з матеріалів усіх видів
Цей підклас включає:
- виробництво ляльок, а також одягу та аксесуарів для ляльок;
- виробництво іграшкових тварин;
- виробництво іграшок на колесах, у тому числі триколісних велосипедів;
- виробництво іграшкових музичних інструментів;
- виробництво салонних ігор;
- виробництво гральних карт;
- виробництво заводних іграшок, гральних автоматів, більярдів, спеціальних столів для азартних ігор, автоматичного устаткування для кегельбанів тощо;
- виробництво електронних ігор, відеоігор, шахів тощо;
- виробництво мініатюрних моделей і подібних виробів, електричних поїздів, будівельних наборів тощо;
- виробництво іграшок-головоломок, що складаються з малюнків;
- виробництво ігор та іграшок з паперу та картону
Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів;
- виробництво виробів для проведення народних гулянь, карнавалів та інших розваг 3694
Крім того, зважаючи на викладене раніше, до інформаційної сфери можна віднести й такі види економічної діяльності:
дослідження та розробки (К73), зокрема дослідження та розробки в галузі гуманітарних і суспільних наук (К73.2), в частині, що стосується економіки, статистики, організації та управління;
послуги, надані переважно юридичним особам (К74), зокрема діяльність у сфері бухгалтерського обліку (К74.12), дослідження ринку та вивчення суспільної думки (К74.13), консультації з питань комерційної діяльності та управління (К74.14), керівництво підприємствами (К74.15);
здавання під найм без обслуговуючого персоналу (К71), зокрема здавання під найм офісного устаткування та комп'ютерної техніки (К71.33);
державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі (L75.1), в частині, що стосується керівництва, функціонування та підтримки інформаційних служб, зокрема діяльність у сфері статистики та соціології (L75.11.7), курирування діяльності у сфері економіки (L75.13);
діяльність, віднесену до компетенції держави (L75.2), зокрема міжнародні відносини (L75.21), в частині, що стосується керівництва, функціонування та підтримки інформаційних служб;
середню освіту (М80.2), зокрема повну загальну середню освіту (М80.21.2), професійно-технічну освіту (М80.22);
навчання дорослих та іншу діяльність у сфері освіти (М80.4), зокрема навчання дорослих та інші види освіти (М80.42);
тиражування записів на магнітних носіях (DE22.3), зокрема тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів (DE22.33);
оптову торгівлю та посередництво у торгівлі (G51), зокрема оптову торгівлю офісною та комп'ютерною технікою (G51.64);
спеціалізовану роздрібну торгівлю комп'ютерами, стандартним програмним забезпеченням і пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку (G52.48);
громадську діяльність (O91) та інші види економічної діяльності в частині, що стосується формування та розповсюдження інформації.
З наведеної класифікації видно, що повністю відокремити суто інформаційну діяльність від інших видів економічної діяльності досить складно, оскільки інформація виникає в процесі будь-якої діяльності людини і суспільства в цілому. Докладніше це розглядатиметься далі.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33;1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...